Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1

Ratings:
(0)
|Views: 216|Likes:
Published by Arlinda Sugiarta

More info:

Published by: Arlinda Sugiarta on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

 
IAWB_AK W_AD^MDPFW@KC@KNAIMAK Z@D^B_ W@K]ADM^OMBA\\A] DBK^ADOAO MW@KNAHPIPAK 1+Ia~ar o`iadakcK`cara Mknbk`|ma f`rpwadak |aiah |a~p k`cara o`rd`foakc }akc f`fmimdm fa|aiah d`|`ha~ak }akc fa|mh lpdpw ~mkccm ~`rp~afa fa|aiah w`k}adm~ f`kpiar+ D`anaak ~rak|m|m @wmn`fmbibcm }akc nm~aknam n`kcak |`fadmk o`rd`foakck}a w`k}adm~ n`c`k`ra~mj nak w`k}adm~ f`kpiar }akc o`ipf nawa~ nma~a|m |`w`kphk}a |`w`r~m faiarma f`rpwadak |`oacmak ~ak~akcak d`|`ha~ak nmfa|a n`wak+ W`k}adm~ f`kpiar ~`r|`op~ nm|`oaodak bi`h z`d~br w`k}adm~+ ^ak~akcak iamk}a }akc harp| nm~akccpiakcm ak~ara iamkanaiah f`kmkcda~k}a fa|aiah d`|`ha~ak d`rea) d`|`ha~ak imkcdpkcak) nak w`rpoahak naiaf omnakc d`w`knpnpdak w`knmnmdak) |b|mai opna}a nak nafwad ciboaim|a|m }akc adak f`fo`rmdak w`kcarph ~`rhanaw w`rd`foakcak d`anaak d`|`ha~ak fa|}arada~+^`rdam~ n`kcak fa|aiah w`k}adm~ f`kpiar dhp|p|k}a faiarma }akc nm|`oaodak bi`h z`d~br k}afpd w`rip anak}a ~mknadak w`kakcakak }akc ~`wa~+ ^mknadak pk~pd f`fp~p|rak~am w`kpiarak w`k}adm~ nak w`fo`rak~a|ak z`d~br |akca~iah nmw`ripdak+ ^mknadak w`fo`rak~a|ak z`d~br k}afpd nawa~ nmiadpdak n`kcak o`roacam lara |`w`r~m f`kccpkadak mk|`d~m|mna+ Pk~pd f`kc`~ahpm d`fafwpak mk|`d~m|mna naiaf f`fopkph z`d~br dhp|p|k}a k}afpd nmiadpdak w`kcpemak }akc nm|`op~ pem omba||a}+ Bi`h dar`ka m~p) dafm f`iadpdak wrad~mdpf omba||a} pk~pd f`kc`~ahpm lara w`kcpemak }akc o`karnak ~`wa~+^pepakAnawpk ~pepak narm wrad~mdpf }akc ~`iah nmiad|akadak }am~p pk~pd f`kc`~ahpm na}aopkph mk|`d~m|mna+Sad~p nak ^`fwa~Wrad~mdpf nmiad|akadak wana harm _aop) ~akccai 1> N`|`fo`r ?711 wpdpi 17+17 SMO|afwam |`i`|am nm Iaobra~brmpf Wbim~`dkmd Oakeark`cara+
OAO MM^MKEAPAK WP\^ADA W`kc`knaimak z`d~br }am~p f`k`rawdak o`rfalaf ? lara |`hmkcca z`d~br ~mnad k`kpiardak w`k}adm~ n`kcak ~mnad f`kmfopidak d`rp|adak"cakccpak ~`rhanaw imkcdpkcak+w`kc`knaimak z`d~br }c ~`wa~ cpka }am~p w`kc`knaimak |`lara ~`wa~ |a|arak) ~`wa~sad~p) ~`wa~ mk|`d~m|mna) ~`wa~ lara) nak ~`wa~ nb|m|+ W`kc`knaimak ha}a~m }am~p Mifp ~`rawak }akc f`fomlaradak w`kc`knaimak ea|an w`kccakccp) f`kccpkadak fp|ph&fp|ph aiafmk}a oamd |`oacam wr`na~br) wara|m~ fapwpk wa~bc`k+ Ombmk|`d~m|mna anaiah Mk|`d~m|mna ombibcm }akc nawa~ nmcpkadak pk~pd f`kc`knaimdak e`k~md z`d~br|`lara ha}a~m+Pem Omba||a} anaiah |pa~p lara pk~pd f`kcpdpr `j`d~mzm~a| |pa~p mk|`d~m|mna ~`rhanaw z`d~br w`k}adm~+ Ana < e`km| Pem Omba||a} }am~p 51+ Pem omba||a} dbk~ad iakc|pkc (r`|mnp-?+ Pem omba||a} dbk~ad ~mnad iakc|pkc (amr omba||a}- (r`|mnp-<+ Pem omba||a} pk~pd w`kca|awak (jbccmkc"PIZ-Wrb|`| w`rd`foakcak k}afpd f`rpwadak w`rm|~msa }akc waimkc f`kadepodak+ Nm oasahmkm pramak |mkcda~ ~`k~akc f`~afbrjb|m| k}afpd nmfpiam narm iarza fpkcmi f`iaipm |`epfiah ja|` w`rd`foakcak }akc o`ro`na hmkcca wana adhmrk}a f`keanm k}afpd n`sa|a+ K}afpd o`~mka f`karph ~`iprk}a) }akc nmo`rm fadak o`rpwa narah acar nawa~~pfoph nak o`rd`foakc) wana n`napkak i`foao a~ap dbiaf&dbiaf }akc ~ad o`ramr nmfp|mf waka| a~ap cpcpr+ \`o`ipfk}a) k}afpd o`~mka mkm f`ke`iaeahm smia}ah }akc ana n`kcak |akca~ ~`im~m f`kccpkadak r`|`w~brk}a }akc |akca~ w`da }akc ~`ri`~ad wana w`rp~k}a+ \`~`iah f`k`fpdak ~`fwa~ }akc lblbd) k}afpd fpiam f`i`~addak ~`ipr&~`iprk}a+ ^`ipr }akcwakeakck}a dprakc narm 1 ff mkm nmi`~addak |`lara ~`ra~pr hmkcca f`fo`k~pd |`opah oarm|ak ~`ra~pr+ O`o`rawa |w`|m`| k}afpd f`i`~addak ~`ipr&~`iprk}a |`n`fmdmak hmkcca o`ro`k~pd |`w`r~m |`opah |afwak+ O`o`rawa dbibkm ~`ipr mkm ana }akc ~`rnmrm narm <77 opah ~`ipr+ ^`ipr&~`ipr }akc o`rsarka wp~mh mkmd`fpnmak o`rpoah sarka f`keanm |`fadmk c`iaw) nak naiaf o`o`rawa eaf f`keanm hm
 
~af i`caf+ Sarka c`iaw mkm o`rjpkc|m pk~pd f`imknpkcm ~`ipr&~`ipr ~`r|`op~ acar~mnad ~`rimha~ bi`h |`rakcca fapwpk oprpkc w`fakc|a+ \`epfiah iarza&iarza }akc iamk epca o`rpoah sarka) f`k}`|pamdak n`kcak sarka ~`fwa~ nm faka f`r`da o`rana)hai mkm o`rjpkc|m |`oacam dafpjia|` acar ~mnad fpnah ~`rimha~ bi`h w`fakc|a+ Iarza&iarza mkm o`rpoah sarka f`iaipm o`roacam wrb|`| dmfma }akc ~`reanm wana ~pophk}a+ ^mnad nmracpdak iacm oahsa ~`ipr) iarza fapwpk k}afpd o`~mka opdakiah }akcf`klmw~adak |`knmrm a~apwpk f`kc`knaimdak o`roacam wrb|`| dmfma }akc f`kcadmoa~dak w`rpoahak sarka ~`r|`op~ |`mrmkc n`kcak w`reaiakak f`~afbrjb|m| k}afpd+D`~mda w`rmbn` mkdpoa|m ~`ipr ~`iah o`riaip) wara iarza iaip d`ipar narm ~`ipr~`ipr f`r`da naiaf sad~p }akc hafwmr o`r|afaak+ Iarza (e`k~md k}afpd- }akc fadak ~`rp|&f`k`rp| mkm ~pfoph |akca~ l`wa~ hmkcca wana adhmrk}a dpim~ w`fopkcdp| ~pophk}a f`keanm |akca~ d`~a~ nak |`fwm~+ Hai mkm ~mnad f`fpkcdmkdak ~pophk}a pk~pd ~pfoph f`fo`|ar iacm+ Mkm w`r~akna oahsa f`r`da harp| f`kccak~m dpim~+ Wana ~ahawmkm) dpim~ }akc d`ra| nak rawph mkm n`kcak fpnah w`lah nak f`kc`ipwa|+ Wara iarza ~`r|`op~ f`kcaiafm npa daim w`rcak~mak dpim~ |`o`ipf f`k}`i`|amdak w`rmbn` hmnpw f`r`da |`oacam iarza+ E`k~md k}afpd f`knawa~dak fadakak n`kcak lara f`fopa~wp|arak amr d`lmi naiaf amr n`kcak f`kccpkadak oacmak pepkc narm ~poph }akc nm~pfophm opip |`hmkcca fmrmw dmwa|+ Dm|arak amr ~`r|`op~ f`k}`oaodak oad~`rm nak fmdrbbrcakm|f` iamkk}a ~`r|`nb~ nak fa|pd d` naiaf fpip~ iarza k}afpd+ Wrb|`| w`rkawa|ak e`k~md k}afpd) }akc wb|m|mk}a ~`roaimd nm oasah w`rfpdaak amr) ~`reanm f`iaipm |`opah wmwa pnara }akc fmrmw n`kcak ’|kbrd`i‖ (wmwa |aiprak w`rkawa|ak- }akc oma|a nmcpkadak bi`h wara w`k}`iaf+ ^poph e`k~md f`kc`ipardak lamrak }akc d`k~ai}akc fafwp f`kl`cah amr pk~pd f`fa|pdm ipoakc ~`fwa~ o`riakc|pkck}a w`rkawa|ak+\pkccph) |m|~`f w`rkawa|ak }akc lakccmh mkm ~mnad fpkcdmk nmopa~ bi`h e`k~md m~p|`knmrm+ Mkm ~mnad iamk anaiah opd~m d`&Fahadpa|aak Aiiah nak da|mh |a}akc&K}awana fadhipd }akc fpkcmi mkm) acar nawa~ o`rkawa| n`kcak fpnah+ Wana ~ahaw iarza(e`k~md-) ~`reanm w`rcak~mak dpim~ |`daim iacm+ Wana ~ahaw mkm) iarza ~`r|`op~o`rwmknah f`kpep oacmak adhmr narm w`rd`foakcak f`r`da }adkm ~ahaw d`wbfwbkc (wpwai |~ac`-+ D`~mda dpim~ d`wbfwbkc ~`ra|a |pnah |`fwm~ nak d`~a~) mkm w`r~akna oacm iarza pk~pd d`ipar narm d`wbfwbkck}a+ \`iafa fa|a w`rpoahak ~`radhmr mkm) iarza k}afpd f`kchanawm ~ak~akcak }akc f`foaha}adak emsak}a) }adkm fa|pdk}a amr }akc nawa~ f`k}pfoa~ |aiprak w`rkawa|ak+ Hai mkm nmdar`kadak ipoakc w`rkawa|akk}a)}akc nmhpopkcdak n`kcak wmwa pnara nak f`k}`fopi nm a~a| w`rfpdaak amr) adak |`c`ra nm~p~pw+ Eanm |`ead w`kp~pwak mkm) nak |`~`rp|k}a) w`rkawa|ak ~mnad iacm f`iaipm ipoakc ~`r|`op~) adak ~`~awm f`iaipm npa wmwa }akc oarp ~`ro`k~pd nm oacmak n`wak k}afpd fpna+ ^mnad f`kch`rakdak emda npa wmwa mkm fpklpi d` w`rfpdaak amr |`o`ipf w`rcak~mak dpim~ ~`reanm (}adkm |`o`ipf k}afpd d`ipar f`kmkccaidak d`wbfwbkc-+ K}afpd }akc o`rana naiaf d`wbfwbkc dmkm ~`iah f`keanm n`sa|a nak |maw pk~pd d`ipar nak ~`roakc+ Omka~akc mkm ~`iah nmi`kcdawm n`kcak |`iprph brcak nakbrcak`ik}a |`w`r~m ak~`ka) dadm) nana) |a}aw) aonbf`k nak fa~ak}a }akc o`|ar+ D`fpklpiak k}afpd narm d`wbfwbkc nmasaim n`kcak rbo`dk}a dpim~ d`wbfwbkc nm oacmaka~a|+ _`|mdb ~`ro`|ar wana ~ahaw mkm anaiah fa|pdk}a amr d` naiaf d`wbfwbkc+Oacmak a~a| d`wbfwbkc }akc |bo`d ~`r|`op~ nmiawm|m bi`h lamrak d`k~ai dhp|p| }akc o`rjpkc|m f`imknpkcm d`waia k}afpd }akc oarp ’iahmr‖ mkm narm o`r|mkccpkcak n`kcak amr+ Fa|a&fa|a mkm |akca~iah drm~m|+ \`oao ~mpwak akcmk }akc |akca~ i`fop~ |`daimwpk nawa~ o`radmoa~dak d`fa~mak emda k}afpd fpna ~`r|`op~ ea~ph d` naiaf amr+ K}afpd fpna mkm harp| d`ipar narm d`wbfwbkck}a nak f`fakea~ d` a~a| w`rfpdaak amr n`kcak dadm&dadmk}a |`d`nar f`k}`k~ph w`rfpdaak amr+OAO MMMFA^@_M NAK F@^BN@Fa~`rm1+Aia~A|wmra~brD`rplp~ Omb A||a} " Omb A||a} Lbk` " LbfmlaiAia~ pk~pd f`r`da~dak nmknmkc^mf`rWaw`r lpw
 
Dawa|Aia~ ~pim| pk~pd f`kla~a~Oahak\w`|m`| k}afpd ~`r~`k~pNmknmkc }akc ~`iah nm|`fwrb~ mk|`d~m|mna }akc o`r|mja~ r`|mnpaiF`~bn` " lara d`rea1+1+W`r|mawdak |`iprph aia~ nak oahak }akc adak nmcpkadak?+\`fwrb~ nmknmkc n`kcak mk|`d~m|mna<+^`fw`idak Omb A||a} Lbk`>+Fa|pddak k}afpd |`oak}ad 0 `dbr0+Omardak dbk~ad |`iafa 1 eaf:+Wmknahdak k}afpd }akc fa|mh hmnpw d`naiaf waw`r lpw3+\mfwak |`iafa ?> eaf iaip afa~m d`foaim8+La~a~ epfiah k}afpd }akc fa~mOAO MZHA\MI NAK W@FOAHA\AK 1+HA\MISad~pEpfiah k}afpd }akc nmpemEpfiah k}afpd fa~m% D`fa~mak1+1+ Dbk~rbi10 f`km~1< `dbr8 `dbr:1)0 %?> eaf1< `dbr17 `dbr3:)= % 1+?+ Pem omba||a}10 f`km~1< `dbr: `dbr>:)1 %?> eaf1< `dbr1< `dbr177 % D`fa~mak ra~a&ra~a10 f`km~&&0<)8 %?> eaf&&88)>0 %1+W@FOAHA\AKNarm ha|mi }akc ana nawa~ nme`ia|dak oahsa wana |aa~ wrad~mdpf nmiadpdak) epfiahk}afpd }akc nmfa|pddak d`naiaf d`rplp~ omba||a} fa|mkc&fa|mkc anaiah 1< `dbr+ D`rplp~ omba||a} }akc nmcpkadak ~`r|`op~ ana ? falaf) }akc w`r~afa nmcpkadak |`oacam pem omba||a} nak }akc |a~pk}a nmcpkadak |`oacam w`foaknmkc (dbk~rbi-+ \`w`r~m w`kc`r~mak }akc ana) Pem Omba||a} anaiah |pa~p lara pk~pd f`kcpdpr `j`d~mzm~a||pa~p mk|`d~m|mna ~`rhanaw z`d~br w`k}adm~ |`hmkcca w`kcpemak ~`r|`op~ nawa~ nmcpkadak pk~pd f`kc`~ahpm na}a opkph mk|`d~m|mna nak pk~pd f`kc`~ahpm dpaim~a|"ladpwak w`k}`fwrb~ak }akc nmiadpdak+W`kcpemak wana d`rplp~ omba||a} nak dbk~rbi fa|mkc&fa|mkc naiaf sad~p 10 f`km~ nak d`fpnmak nmafa~m d`foaim |`~`iah ?> eaf (1 harm-+ |`w`r~m }akc ana nmnaiaf ~ao`i) k}afpd }akc ana nm naiaf fa|mkc&fa|mkc d`rplp~ oamd naiaf d`rplp~ w`kcpem fapwpk naiaf dbk~rbi |`~`iah 10 f`km~ ~`rnawa~ ha|mi }akc o`ro`na+ Wana d`rplp~ dbk~rbi ~`rnawa~ 8 k}afpd }akc fa~m) |`nakcdak wana d`rplp~ w`kcpem ~`rnawa~ : `dbr }akc fa~m+ Hai ~`r|`op~ f`kaknadak ~`rnawa~ |`im|mh ? `dbr+ \`nakcdak wana |aa~ w`kcafa~ak |`~`iah ?> eaf (1 harm-) k}afpd }akc ana nmnaiaf d`rplp~ w`kcpem ~`iah fa~m |`fpa) nak wana d`rplp~ dbk~rbi fa|mh ~`rnawa~ 17 k}afpd }akc fa~m+ \`im|mh }akc ana anaiah < `dbr+Narm lara w`rhm~pkcak }akc ana (epfiah k}afpd fa~m " epfiah k}afpd }akc nmpem x177%-) nawa~ nmwrb|`k~a|mdak ak~ara epfiah k}afpd }akc nmpem nak epfiah k}afpd }akc fa~m |`~`iah 10 f`km~ nak |`~`iah ?> eaf (1 harm-+ Nawa~ nmimha~ oahsa wrb|`k~a|` nm naiaf d`rplp~ dbk~rbi sad~p 10 f`km~ anaiah :1)0 % nak wana sad~p ?> eaf 3:)= % |`nakcdak wana d`rplp~ w`kcpem sad~p 10 f`km~ ~`rnawa~ wrb|`k~a|` >:)1% nak sad~p ?> eaf 177 %+ Narm wrb|`k~a|` ~`r|`op~ nawa~ nmhm~pkc wpia d`fa~makra~a&ra~a }akc nmhm~pkc narm wrb|`k~a|` d`fa~mak dbk~rbi nm~afoah wrb|`k~a|` d`fa~mak pem omba||a} nmoacm ?+ Ha|mi }akc ana anaiah 08)< % pk~pd ra~a&ra~a d`fa~mak wana sad~p 10 f`km~ nak 88)>0 % pk~pd ra~a&ra~a d`fa~mak wana sad~p ?> eaf+ Narm hai ~`r|`op~ nawa~ nme`ia|dak oahsa na}a opkph mk|`d~m|mna }akc nmcpkadak anaiah oamd+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->