Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lahu me paratë e tua

Lahu me paratë e tua

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by Ardit Kraja

More info:

Published by: Ardit Kraja on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
Lahu me paratë e tua
Muhammed el-Sherif Përktheu Ardit Kraja Një vit para haxhit të lamtumirës, Resululahu salallahu alejhis ua selam, dërgoi një grupmyslimanësh në haxh me Ebu Bekrin si Emirin e tyre. Tek Kabeja, kishte ende disamushrik që kryenin haxhin dhe disa prej tyre bënin tavaf lakuriq. Misioni i Ebu berit,radiallahu anhu, ishte ta përgatiste Mekën për haxhib e Resulullahut. I dërguari i Allahut,salallahu lejhis ua selam, dërgoi suran Bera’a, suren e nëntë të Kur’anit, përkrah meEmirin e atij grupi haxhi, Ebu Bekrin. Instruksionet ishin për të recituar të gjithë të pranishme në haxh atë vit. Për shkak se Ali Ibën Ebu Talibit midis kurejshitve, atij ju dhadetyra për të prononcuar suran.Sura Bera’a, e cila fillon pa Bismilahirr-Rrahmenirr-Rrahim lexon:“Denoncim nga All-llahu dhe i dërguari i Tij ndaj idhujtarëve me të cilët ju patët lidhur kontratë (kumtesë për shkëputjen e marrëveshjes)” [Sura 9/1]Kini vëmendjen, Kur’ani ishte deklarata e legjislacionit të shtetit islam. Ali Ibën EbuTalibi, radiallahu anhu, vazhdoi të recitonte derisa ai arriti fjalët e Allahut:“Po, nëse ata pendohen,e falin namazin dhe e japin zekatin, atëherë i keni vëllezër në fe. Ne sqarojmë argumentet për ata njerëz që kuptojnë”. [Sura 9/11]Ky ishte prononcimi: Nuk ishte i mjaftueshëm për ata që të pendoheshin. Ata duhet tëfalnin namazin dhe të jepnin zukatin në mënyrë që të konsideroheshin brenda vëllazërimitislam.Tek Buhari dhe Muslimi, Xhabir Ibën Abdullah, radiallahu anhu ka thënë:“Unë i kam dhënë fjalën Profetit që unë do të falem, do t’ju jap zukatin dhe që unë do takëshilloj çdo muslimanë”.Allahu e bëri zekatin të detyrueshëm mbi pasurinë e një besimtari si një test të sinqeritetittë tyre. Besimtari ka bindje të plotë që është farz dhe ata e dinë se zekati është shtylla etretë e islamit. Ai është një shtyllë e islamit, një mundësi ose opsion virtuoz, pa të cilinfeja e besimtarit mund të rrënohet. Besimtari e jep zukatin me një zemër të hapur, dukefalënderuar dhe lavdëruar Allahun për begatitë e tij. Besimtari vazhdon ta falenderojëAllahun për teufikun që i ka dhënë për ta kryer këtë detyrë. Ndërsa të tjerët i lajnë trupat e tyre çdo ditë, a ka mundësi për një njeri ta lajë zemrën etyre me para! Si? Me zekat.A e keni parë atë i cili del me shpejtësi nga xhamia pas mbarimit të namazit? Në fakt,imami vetëm mund të ketë dhënë selamin dhe ata janë bëhen gati për të ikur (ju mund takeni prë këtë edhe tek falja e xhumasë). Kur ne e shikojmë dikënd me këtë nxitim ne e
 
dimë që ai mund të ketë ndonjë punë që e shqetëson dhe që me të vërtetë është një çështjeme peshë. Por tani le të pyesim se kush midis nesh kërcen ashtu sepse ai e ka vonuar  pagimin e sadakasë vullnetarë? Kush? Po kush tjetër veç atij që i është frikësuar Allahutmë së shumti, Resulullahu. Në Sahih Buharin, Ukbah radiallahu anhu transmeton.“Unë fala ikindinë prapa Profetit në Medine. Kur mbaroi faljen me teslim u ngrit me vrapdhe doli jashtë duke hyrë në mes të rreshtave të njerëzve tek një nga banesat e grave të tij. Njerëzit u frikësuan nga nxitimi i tij. Profeti salallahu alejhis ua selam erdhi mbrapa dh i pa njerëzit të habitur nga nxitimi i tij dhe i tha atyre: “Mu kujtua një copë ari që e kishanë shtëpi time dhe nuk e pëlqeva sepse ma shtrembëroi vëmendjen time nga adhurimindaj Allahut, kështu unë i urdhërova që ta shpërndanin (në bamirësi)”. Në arabisht, fjala zekat do të thotë pastrim, për tu pastruar. Në sheriat, zekati trajton pasurinë e Allahut që Ai i dha robërve të tij. Përqindja e zekatit është farz dhe duhet t’i jepet atij që i takon.Allahu teala na mëson në virtytin e zekatit:“Merr prej pasurisë së tyre (të atyre që pranuan gabimin) lëmoshë që t'i pastrosh me tëdhe t'u shtosh (të mirat) dhe njëkohësisht lutu për ta, se lutja jote është qetësim për ta.All-llahu dëgjon dhe sheh”. [Sura 9/103]Si zekati dhe bamirësia e pastron atë që jep?Ai i lan zemrat e tyre nga sëmundja e hipokrizisë dhe dyshimit.Ai e lan zemrën nga sëmundja e kopracisë.Ai e lan pasurinë që mbetet me bereqet.Ai e lan karakterin e mirë të atij që jep dhe shton pasurinë e tij?saj.Ashtu siç Resulullahu, salallahu alejhis ua selam, ka thënë: “Bamirësia kurrë nuk ezvogëlon pasurinë”.Kur dikush studion me kujdes lidershipin e Hulafave, do të arrijë në disa pjesëinformacioni. Pas vdekjes së Resulullahut, Ummeti u përball me disa të cilët u vetëshpallën Profet, njerëz me fise të mëdha po pritnin t’i luftonin muslimanët. Pastaj, tek njënivel më i vogël, kishte fise të cilët ende thonin se ishin mysliman por kishin një problemme dhënien e zekatit.Ummeti kishte nevojë që të vepronte. Dukshëm opinioni unanim i sahateve ishte t’i lininne-jemi-muslimanët-minus-zekat dhe të përqendroheshin tek ushtritë armike. Ebu Bekri,radiallahu anhu, megjithatë, nuk biente dakord: “Unë betohem tek Allahu” tha Ebu Bekri“se do të hyj në luftë dhe do të luftojë këdo që përpiqet ta ndajë namazin prej zekatit”.Pasi e dëgjoi këtë Umari, radiallahu anhu, komentoi: “Pasha Allahun, në atë moment kur 
 
e pashë që Allahu ja kishte hapur zemrën Ebu Bekrit ndaj kësaj lufte, unë e di se ishte evërtetë”.“Nëse unë fitoi një milion dollar unë do ja jap gjysmën xhamisë”. A e keni dëgjuar këtëdua më përpara? Allahu teala na mëson që natyra e njerëzve është lidhja e tyre memonedhat e arit dhe argjendit. Në fakt, ata falen ditë dhe natë për të. Në faljet e tyre, ata premtojnë që nëse ata janë me të vërtetë do të bëhen të pasur, ata do të japin, por në tëkundër ata shpesh bëhen egoistë me atë begatim që i jepet. Kur sprova i bie atyre pastajata i kthejnë shpindat e tyre.Midis tyre janë ata të cilët kanë bërë një marrëveshje me Allahun (duke thënë):“E prej tyre (hipokritëve) pati sish që i patën dhënë besën All-llahut që: "Nëse na jep(All-llahu) nga mirësia e Tij, ne do të ndajmë lëmoshë dhe do të bëhemi prej punëmirëve.Kur ju dha (All-llahu) nga të mirat e Veta, ata bënë koprraci me atë (që u dha), e thyen besën dhe u zbrapsen nga respekti ndaj All-llahut. Dhe për shkak se e thyen besën që i patën dhënë All-llahut, dhe për shkak të asaj se gënjenin, All-llahu u ngjeshi hipokrizinënë zemrat e tyre deri në ditën që e takojnë Atë. A nuk e ditën ata se All-llahu e difshehtësinë e tyre (në zemra), bisedën e tyre, dhe se Ai (All-llahu) i di të gjiha tëfshehtat”. [Sura Teube: 9/75-78]Jahja Ibën Muadh, rahimahullah, ka transmetuar:“Unë gjithmonë jam i çuditur me dikënd i cili ka pasuri por është koprac. Zoti i tij i cili ika dhënë pasuri atij, kërkon që ai ta jap një pjesë prej saj Atij dhe kopraci thotë “jo”.Zekati është një obligim i lidhur me pasurinë, kur dikush e vonon zekatin, ai e ka obligimtë pendohet dhe të paguajë atë çfarë Allahu ja ka bërë obligim.Resulullahu na ka mësuar që kur një person i jepet pasuri dhe ai nuk jep zekat, ata do tëdënohen me varfëri.“Nuk ka patur popuj që kanë refuzuar të japin zekatin e që Allahu të mos t’i ketë dënuar me varfëri”. [Bejhaki]Ai, salallahu alejhis ua selam, na ka paralajmëruar ne prej kopracisë përshkak tëshkatërrimit që sjellë ajo.“Kujdes nga koprracia se unë me të vërtetë ata të cilët erdhën përpara jush u shkatërruan përshkak të saj”. [Ebu Daudi} Në ditën e gjykimit, zekati që nuk është paguar do të jetë një mjet ndëshkimi për individin.“Ata, të cilët bëjnë koprraci me atë që nga të mirat e veta u dha All-llahu, të mosmendojnë kurrsesi se ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo është në dëm të tyre. Ajo e mirë me

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->