Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÔNG BỐ 592 TÊN THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 135

CÔNG BỐ 592 TÊN THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 135

Ratings: (0)|Views: 2,213 |Likes:
Published by vongtay2banbe
Các số đăng kí có hiệu lực 5 năm.
Các số đăng kí có hiệu lực 5 năm.

More info:

Published by: vongtay2banbe on Dec 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------
Số: 144/QĐ-QLD
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ 592 TÊN THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNHTẠI VIỆT NAM – ĐỢT 135
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế Qui định việc đăng ký thuốc;Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế về quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu;Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc- Cục Quản lý Dược,
QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1.
Công bố 592 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam (có danhmục kèm theo) - Đợt 135.
 Điều 2.
Các đơn vị có thuốc được lưu hành trong cả nước phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấplên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy chế có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuốc.Các số đăng ký có ký hiệu VD-...-12 có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp; số đăng ký có ký hiệu V...-H12-13 có giá trị đến hết 31/12/2013; số đăng ký có ký hiệu NC...-H06-14 có giá trị đến hết30/6/2014.
 Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 Điều 4.
Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giám đốc đơn vị có thuốctại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);- TT. Cao Minh Quang (để b/c);- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ CA;- Cục Y tế giao thông vận tải- Bộ GTVT;
-
Tổng Cục Hải Quan- Bộ Tài Chính;- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;- Vụ Pháp chế, Vụ Y dược cổ truyền, Cục Quản lý khám,
CỤC TRƯỞNGTrương Quốc Cường
 
chữa bệnh – Bộ Y tế; thanh tra Bộ Y tế;- Viện KN thuốc TƯ và VKN thuốc TP.HCM;- Tổng Công ty Dược VN;- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;- Website của Cục QLD, Tạp chí Dược Mỹ phẩm - CụcQLD;- Lưu: VP, KDD, ĐKT (2b).
DANH MỤC
THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SĐK ĐỢT 135
(Ban hành theo Quyết định số 144/QĐ-QLD ngày 7 tháng 6 năm 2012)
STTTên thuc, hàm lưngQuy cách đóng góiTiêuchuẩnHạndùngSố đăng ký1. Công ty Cổ phần BV Pharma
ấp 2, xã Tân Thạnh Tây- huyện Củ Chi- Tp. Hồ Chí Minh1Aligic (Alimemazin tartrat 5mg)-Đăng ký lạiHộp 2 vỉ x 25 viên nénbao phim; Hộp 1 chai200 viên nén bao phim;Chai 500 viên, 1000viên nén bao phimTCCS48 thVD-16764-122Aucabos (Acarbose 50mg)Hp 10 vx 10 viên nénTCCS24 thVD-16765-123Bivikiddy - L (Vitamin A,vitamin D3, vitamin E,vitamin B1, vitamin B2,vitamin B6, vitamin PP,vitamin B5, vitamin C, L-Lysin hydroclorid)Hộp 1 chai 60 ml, chai100 ml dung dịch uốngTCCS24 thVD-16767-124Bivikiddy - T (Vitamin A,vitamin D3, vitamin E,vitamin B1, vitamin B2,vitamin B6, vitamin PP,vitamin B5, vitamin C,Taurine)Hộp 1 chai 60 ml, hộp 1chai 100 ml dung dịchuốngTCCS24 thVD-16766-125Manesix (Magnesi lactatdihydrat 470mg; pyridoxinhydroclorid 5mg)Hộp 5 vỉ x 10 viên, Hộp1 chai 60 viên, chai 500viên, chai 1000 viênnén bao phimTCCS36 thVD-16768-126Valsita (Valsartan 80mg)hp 3 vx 10 vn nénbao phimTCCS24 thVD-16769-12
2. Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên7Traluvi (Thục địa, Hoài sơn,Sơn thù, Mẫu đơn bì, Phụclinh, Trạch tả)- Đăng
 
ký lạihp 1 l100 ml cao lngTCCS24 thVD-16770-12
3. Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA
Lô 10, Đường số 5, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, tỉnh Bình Dương8Dudine (Ranitidin Hp 3 vx 10 viên nén TCCS36 thVD-16771-12
 
hydroclorid 167,4 mg(tương đương 150mgRanitidin))-Đăng ký lạibao phim
4. Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
415- Hàn Thuyên - Nam Định9Beliver (Mỗi viên cha:Cardus Marianus extract200mg (tương đươngSilybin 60mg); Vitamin B18mg; Vitamin B2 8mg;Vitamin B6 8mg; Vitamin PP24mg; Vitamin B5 16mg)- Đăng ký lạiHộp 12 vỉ x 5 viên nangmềmTCCS30 thVD-16772-1210Clogynaz (Clotrimazol100mg)-Đăng ký lạiHộp 1 vỉ x 6 viên nénđặt phụ khoaTCCS30 thVD-16773-1211Doxidan (Mỗi viên chứa:Vitamin B1 12,5mg; VitaminB6 12,5mg; Vitamin B1250mcg; Sắt (II) sulfat16,2mg)Hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50vỉ x 10 viên nang mềmTCCS30 thVD-16774-1212Gilovit (Mỗi vn chứa:Ginkgo biloba extract 40mg;Vitamin A 1000IU; Vitamin E30IU; Vitamin C 60mg;Vitamin B1 1,5mg; VitaminB6 1,5mg)- Đăng ký lạiHộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viênnang mềmTCCS30 thVD-16775-1213Ubinutro (Mỗi lọ 90ml chứa:Vitamin B1 20mg; VitaminB2 20mg; Vitamin B6 20mg;Vitamin PP 18mg; Kẽmsulfat tương đương kẽm30mg; Lysine HCl 900mg)Hp 1 l90ml sirôTCCS24 thVD-16776-1214Vitamin B1- B6- B12 (Mỗiviên chứa: Vitamin B1115mg; Vitamin B6 115mg;Vitamin B12 50mcg)- Đăngký lạiHộp 10 vỉ x 10 viênnang mềmTCCS30 thVD-16777-12
5. Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.
221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hoà, Đồng Nai15Donalium 20 mg(Domperidon maleat 20mg)Hộp 10 vỉ nhôm/PVC x10 viên, chai 100 viênnangDĐVN IV36 thVD-16778-1216Donalium 20 mg(Domperidon maleat 20mg)Hộp 10 vỉ xé x 10 viên,chai 300 viên nénDĐVN IV36 thVD-16779-1217Phosfalruzil (Nmphosphat gel 20% 12,38g)Hộp 20 gói x 20g, hộp26 gói x 20g, hộp 30 góix 20g hỗn dịch uốngTCCS36 thVD-16780-12

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
vongtay2banbe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->