Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Egyszikűek

Egyszikűek

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by DrLeprechaun
Egysziű növények
Egysziű növények

More info:

Published by: DrLeprechaun on Dec 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

 
~.
ELiilág:!önyvtár
Orchideák,noszirmok,liliomokésrokonaikaKárpát-medencében
 
Orchidk,noszirmok,liliomokésrokonaikaKárt-medencében
KossuthKiaBudapest
 
vorkandor(J88~
1961)
emlékének,születése120.évfordulóján
Bevezetö
~
Árnyas,üdeer'k
~
ÜderétekVizek,hínarasok
1)
Nyílttölgyesek,
~
NyíltmásodlagosSzántóÍóldek
".,•••.>
bokorerdó'k
,"",,.
észavarttermónelyek
~
Lápok,mocsarak
~
SzárazgyepekHegyitek,
~~d::
"
.tJ
havasigyepek
(ti)
Fenyvesek
~
Telepítetterdó'k
3
Írtaésnypezte
MolnárV.Attila
Sorozatszerkeszto
Uihelviter
Támogatóink
iF
~[.-h
!!r(
NEMZITIKULTUIUSORÖKSf:cMINISZTÉRW}!A
ISBN9630944391
©
KossuthKia,2003
©
MolnárVAttila,2003Mindenjogfenntartva!Feleloskiadó:KocsisAndrásndoraKossuthKiaRt.elnök-vezérigazgatójaAkiadóaz1795-benalapítottMagyarnyvkiakésnyvterjeszt6kEgyenekatagjaMuszakivezeto:Kunborrdelés,nyomdaieló1szítés:rAndrásGrafika:raJudit,MolnárVAttilawww.kossuth.hu/e-mail:rt@kossuted.huNyomtaéstteaSzekszárdiNyomdaKft.Felelosvezeto:VaszzsefigazgaAtörzsfejlodéstanilaglegfejlettebbnektekinthetorvatermonyekkét,egystóligengenelltrokongirre,azosibbtszikuekreésazokkoraipviseloibó1kialakultegyszikuekretagolhatók.Ezakisnyvecskeazegyszikunyekszínpompásésformagazdagvilágátigyekszikbemutatni.AzegyszikuekCMonocotyledonopsida)osztálbasoroltnyekáltanosjellemzoiafogyökérlküli,mellékgyökerek1álgyökérrendszer,arhuzamoslevélerezetés-nevüknekmegfeleloen-azatulajdonságuk,hogyegyetlensziklevéllelcsíráznak.Fajaikegyszeszínpompás,rovarmegporzásúvigaivalrgenelpráztattaazembert.Olyan,azókorótaismertéssznynttermesztettnyekisidetartoznak,mintaszépgesliliom-,amarillisz-ésnosziromk,azegzotikusorchidkvagyalegendásruésegykormegfizethetetlenfuszer:afrány.Elsopillanatbantannemisgondolnk,hogykertjeink"földhözragadt"élelemnövényei,ashagymaésafokhagymaafennltliliomoknemisolyantávolirokonai.Másegyszikueknekviszontaprócska,széllelmegpor,redudottvagyhiányzótakaleveluvigaikvannak.Azonbanetszólagjelentéktelenpalkafélék,zsitfüvekváltozatosságaésérdekességesemmivelnemmaradelhivalkodószépgurokonaikétól.AzegésznyVilággazdaságiszempontltségllegjelentosebbpviseloiapázsitfufélék.Tízezernyifajukközülrengetegennbözovadonéloésziatottnyevoállatoknakszollnakeleségül,deazévezredekótatermesztettgabokadkazemberiglegfóbbplálékátis.Ahazánkbanelofordulóvirágosnövényekmintegynegyede,azazlbelül500fajtartozikazegyszikuek.Enyvecsvellunkazvolt,hogyáttekintéstadjunkart-medenbeneloforduegyszikuek1.Te~edelmiokokmiattteljesgrenemrekedhetnk,deigyekeztünk,hogybemutassukahankbanelofordufontosabbcsoportjaikat.Magyarországonelofordulófajaiknakcsaknemfelehelyetkapottatetben.Atványos,nagyvifajokvagyanlegeséletkosborklvalbbszerepelanyvlapjain,mintakesséfeltunopalka-,szittyó-vagyzsitfukl.Országszertegyakoriésnagyonritkanyekegyanthelyetkaptak.Mindenfajrólvidszövegesjellemstadunk,melybenfontosabbalaktanijellemzoiró1,hazaielofordulásáról,gyakoriságáról,esetlegesenhasonlóvagyrokonfajairólolvashatunk.Afajokélónelyigényétjelöloszimbólumokjelentéseakövetkezo:

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nagy Katalin liked this
mokamiki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->