Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Chuan Do Acid Base

Ly Thuyet Chuan Do Acid Base

Ratings:
(0)
|Views: 1,946|Likes:
Published by Thanh Nguyên

More info:

Published by: Thanh Nguyên on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2015

pdf

text

original

 
 
1
 
 Lâm Ng 
c Th
 
v
ớ 
i nh
ữ 
ng h
 
đơ 
n gi
n
Ch
ươ 
ng10
.
Lý thuy
ế
t chu
n
độ
Axit – Baz
ơ 
 
đố
i
ơ 
s
ở 
hóa h
c phân tích
. NXB
Đạ
i h
c qu
c gia Hà N
i 2005.
ừ 
khoá:
C
ơ 
s
ở 
hóa h
c phân tích, Chu
n
độ
axit-baz
ơ 
, Ch
t ch
th
,
Đườ 
ng chu
n
độ
,Sai s
chu
n
độ
, Tính ph, Dung d
ch
đệ
m.
 
Tài li
u trong Th
ư 
vi
n
đ 
i
n t 
ử 
 
 Đ
 H Khoa h
c T 
ự 
nhiên th
ể 
 
đượ 
c s
ử 
ng cho m
c
đ 
ích h
c t 
 p và nghiên c
ứ 
u cá nhân. Nghiêm c
ấ 
m m
i hình th
ứ 
c sao chép, in
ấ 
n ph
cv
các m
c
đ 
ích khác n
ế 
u không 
đượ 
c s
ự 
ch
ấ 
 p thu
n c
a nhà xu
ấ 
t b
n và tác gi
.
M
c l
c
n
n
n
n
n
v
n
m
 
 
3
Ch
ươ 
ng 10
 
Lý thuy
ế
t chu
n
độ
Axit – Baz
ơ 
 
đố
i v
ớ 
i nh
ữ 
ng h
 
đơ 
n gi
n
Chu
n
độ
axit - baz
ơ 
là vi
c xác
đị
nh
đ
i
m cu
i d
a trên s
bi
ế
n
đổ
i pH
độ
t ng
t quan sátth
y
ở 
g
n
đ
i
m t
ươ 
ng
đươ 
ng. Gi
ng nh
ư
nh
ng tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p chu
n
độ
khác, b
n ch
t và n
ng
độ
c
a c
ch
t b
chu
n và ch
t chu
n quy
ế
t
đị
nh kho
ng bi
ế
n
đổ
ii pH.
Để
l
a ch
n ch
t ch
 th
thích h
ợ 
 p và xác
đị
nh sai s
chu
n
độ
c
n ph
i bi
ế
t s
bi
ế
n
đổ
i pH trong quá trình chu
n
độ
. Nh
ư
v
y, ngh
 ĩ 
a là c
n ph
i bi
ế
t
đườ 
ng chu
n
độ
trong ph
ươ 
ng pháp axit - baz
ơ 
 
đượ 
c xâyd
ng nh
ư
th
ế
nào.Trong ch
ươ 
ng này s
xét nh
ng axit và baz
ơ 
 
đơ 
n gi
n, chúng phân li tách ra m
t ionhi
đ
ro ho
c m
t ion hi
đ
roxyl. Trong
ch
ươ 
ng 11
s
bàn t
ớ 
i nh
ng
đườ 
ng chu
n
độ
nh
ng axitho
c baz
ơ 
nhi
u n
c và h
n h
ợ 
 p axit.
Để
chu
n b
cho nh
ng bàn lu
n s
 p t
ớ 
i, sinh viên c
n xem l
i nh
ng ki
ế
n th
c v
axit, baz
ơ 
và ph
ươ 
ng pháp tính toán cân b
ng axit - baz
ơ 
(
ch
ươ 
ng 4
).
10.1
 
Thu
c th
ử 
chu
n
để
chu
n
độ
axit - baz
ơ 
 
Trong ph
ươ 
ng pháp chu
n
độ
axit - baz
ơ 
, các axit ho
c baz
ơ 
m
nh luôn luôn
đượ 
c dùnglàm thu
c th
chu
n b
ở 
i vì ph
n
ng v
ớ 
i s
tham gia c
a chúng x
y ra hoàn toàn h
ơ 
n so v
ớ 
i ph
n
ng v
ớ 
i s
tham gia c
a axit ho
c baz
ơ 
y
ế
u. C
ũ
ng nh
ư
trong phép chu
n
độ
ế
t t
a, ph
n
ng x
y ra càng hoàn toàn, hàm s
p bi
ế
n
đổ
i càng l
ớ 
n và càng d
xác
đị
nh
đ
i
m cu
i.
10.2
 
Ch
t ch
th
 
để
chu
n
độ
axit - baz
ơ 
 
 Nhi
u h
ợ 
 p ch
t t
ng h
ợ 
 p c
ũ
ng nh
ư
t
nhiên có màu khác nhau tùy thu
c vào pH c
a dungd
ch. M
t s
trong các ch
t
đ
ó t
lâu
đ
ã
đượ 
c s
d
ng
để
ch
rõ tính ki
m ho
c tính axit c
an
ướ 
c. Chúng c
ũ
ng quan tr 
ng c
 
đố
i v
ớ 
i nh
ng nhà hóa h
c hi
n
đạ
i trong vi
c dùng chúng
để
xác
đị
nh pH c
a dung d
ch và
để
phát hi
n
đ
i
m cu
i trong chu
n
độ
axit - baz
ơ 
.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
ThanhTam added this note
các chất chỉ thị lấy từ sách nào vậy có thể cho biết tên tác giả, nhà xuất bản không
1 thousand reads
1 hundred reads
Tu Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->