Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zbornik Za Narodni Zivot i Obicaje Juznih Slavena - Kniga XI Svezak 1

Zbornik Za Narodni Zivot i Obicaje Juznih Slavena - Kniga XI Svezak 1

Ratings: (0)|Views: 514|Likes:
Published by bukikibu

More info:

Published by: bukikibu on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

 
ZBOKNIK
ZA
NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE
JUŽNIH SLAVENA.
NA SVIJET IZDAJE
JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI 1 UMJETNOSTIKŃIGA XL,' SVEZAK 1.
Bi\
u
UREDNIK ; Í
в.
BosAMić. /i
•,(...-^:.:.
"' /A-C-""^ - ' .---
ZAGREBU 1906.
;ARA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE (DIONIČKE TISKARE)TISAK(ĐURO TRPINAC).: DIONIČKE TISKARK.
Cijena 2.5Q krime.
 
W_J^
dJL
\—JL
JL
-^v d3L
1
ч
PFYÍ
dio.Sirana
Bélovié-Bemadďkowsha
Jelka:
Vezilaöka umjetnost '
u Hrvata i Srba. (Sa 24 slike na 5 listova u prilozima.) 1—51BřHgl đl©
a
Jovicević Andrija:
Svagúašni običaji. (Riječka nahijau Crnoj Gori.) Običaji _kod poslova, 52. Pravniobičaji, 58. — Običaji u druženu s |udima
;
63. . . 52—79
BoMćević
Juraj:
'.Narodni život u
v
Šušnevu selu i
öakovüu. Život u zadruzi, 80. Život u porodici, 85.
.
— Život prema dobi
?
97. 80—107
FilaJcovac Ivan:
Ženidba. Narodni običaji u Retkovcima(Slavonija) .....,...." 108128
Ardalić Vladimir:
Vuk. Narodno pričane u Bukovici (Dalmacija) . . 129—137
Žulié
Mijo;
Podrugačice o Boroviěanima .... 138141
Sajnovié Ivo:
öarojice. Narodni običaj u Kolima (Bosna) 142—144
Bilan Mijo:
Pöeie. Narodno pričane u Gospu . . . 145—148
Bortulin Andrija:
Bož. Običaji u Belom na otoku Cresu 149—155Mani prinoii.
ZovJco Ivan:
Riječi za kamene u Bosni. . . . Í56157
Krmpotić Ivan:
Pasoglavei . . .- . . . . . . 157—158
Bogdan-Bijelić pl. Pavlina:
Krađa djevojaka uKonavlima i 158—160
 
160
MANI PRINOSI.
novce. Ovce pokla Jude dočekujuć, novce izda kuma dozivajućiPonosia se kumom ka vuk kasom, gavran' glasom, ora (orao) visinom
!
Povisia Bog ovaj dom i ovog našeg domaćina, pomogli nas,kume, peterorožani mučenici, četvere četvrti, sto komada, tristaosamdeset dobri časa. Otkud prijateji dolazili, odonuda ditelina dokolina, graorica do pasa; otkud neprijateji, odonud. sreli trrle i kamene. Zdrav, kume! Ako bude živa strina, bit će nami dosta vina;ako bude živa mati, stolac će nam vaja dati. Zdrav, kume! Ti dođeamo,niti pade, niti što bi, deder pi za onog junaka život i zdravle,koje će večeraska izmed nas iznit dobar glas. Zdrav i Bog ti po-moga! Ded da se kucnemo i dosta guenemo u sto dobri časa. Uime svetoga Krsta do maloga prsta. Ko ne osuši, ne da mu Bogduši. Ko ne moga ispiti, ne moga pokriti ni sebe ni djece, ni ženekraj sebe. Zdrav i pomoga ti Bog!"
Mijo Bilan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->