Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GINECOLOGIE VETERINARĂ

GINECOLOGIE VETERINARĂ

Ratings: (0)|Views: 227 |Likes:
Published by Blandu Catalina
o
carte cât mai concisa și cât mai sistematizata, care sa fie utila
celor care se ocupa cu managementul reproducerii la animale.
o
carte cât mai concisa și cât mai sistematizata, care sa fie utila
celor care se ocupa cu managementul reproducerii la animale.

More info:

Published by: Blandu Catalina on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
Dedic aceasta carte mentoruluimeu stiintific profesor universitaremerit, doctor docent stiintificNICOLAE GLUHOVSCHI, caruia îi voi purta mereu o vie sirespectuoasa amintire.H
ORIA 
C
ERNESCU
H
ORIA
C
ERNESCU
6
P
REFATA AUTORULUI
Reeditarea Ginecologiei Veterinare s-a impus, pe de oparte, datorita epuizarii rapide a primei editii, iar, pe de altaparte, datorita evolutiei cunoasterii stiintifice în domeniulabordat, de la prima editie, 1995, pâna în prezent.Asumându-si dificila sarcina de a redacta o editie revizuitasi reactualizata la nivelul cunoasterii anului 2003, autorul a avutîn vedere, în primul rând, cerintele medicilor veterinaripracticieni iar, în al doilea rând, interesul studentilor înmedicina veterinara care trebuie sa fie informati cu cunostinteactuale ale domeniului abordat.În perioada de dupa 1990, barierele care filtrau informatiastiintifica au cazut rând pe rând, astfel ca, în prezent, oricine
este interesat, se poate informa „la zi”, în orice domeniu.
 Animat de dorinta de a pune în mâna celor interesati ocarte cât mai concisa si cât mai sistematizata, care sa fie utilacelor care se ocupa cu managementul reproducerii la animale,autorul a consultat un volum mare de informatie de specialitatepe care a coroborat-o cu experienta proprie acumulata peparcursul a peste treizeci si cinci de ani de practica si cercetareîn domeniul reproducerii animalelor.Materialul selectat pentru redactare a fost sistematizat peprincipalele specii de animale de renta si de companie, relevândîn mod deosebit pe aspectele privind tabloul clinic, diagnosticulsi terapia celor mai frecvente afectiuni ginecologice.Lucrarea are un caracter de aplicatie practica acunostintelor teoretice, mai ales a celor din domeniulendocrinologiei si hormono-terapiei în medicina veterinara, sicauta sa fie utila medicilor veterinari practicieni.Neavând pretentia de a fi epuizat problematica ginecologieiveterinare, lucrarea încearca sa acopere multe goluri înpregatirea teoretica si practica a medicilor veterinari.Surduc, 19 iulie 2003H
ORIA
C
ERNESCU
G
INECOLOGIE VETERINARA
7
LISTA ABREVIERILO
 ABP - Androgen Binding Protein. Proteina de transport pentru androgen. ACTH - adrenal corticotropin hormone; hormonul adenocorticotrop;adenocorticotropina; corticotropina. ADN - acid dezoxiribonucleic. AF - anestru dupa fatare. AM - anestru dupa monta (însamântare). APLH - Anterior Pituitary-Like Hormones. Hormoni asemanatori celor secretatide hipofiza anterioara. ARNm - acid ribonucleic mesager. ATP - acid adenozin trifosforic. AV - anestru la vitele.cAMP - acidul adenozinmonofosforic ciclic.CBG - Corticosteroid binding globuline; transcortina: globulina de transportpentru corcticosteroizi.CEH - Cystic endometrial hyperplasia; hiperplazia chistica a endometrului.CEM - Contagious equine metritis; metrita contagioasa equina.
 
CG - Corpum luteum, corp galben.CL - Corpora lutea, corp galben.CMA - clormadinon acetat.COD - Cystic ovarian disease; boala chistica a ovarului.CRH - Corticotropin releasing hormone; hormonul de eliberare acorticotropinei.CSR - Corticosuprarenala.CT - calcitonina.DES - dietilstilbestrol.DMA - delmadinon acetat.DOC - dezoxicorticosteron.DOCA - dezoxicorticosteron acetat.E1 - estrona.E2 - 17 beta estradiol.E3 - estriol.
H
ORIA
C
ERNESCU
8
eCG - equine chorionic gonadotropin; gonadotropina corionica equina(sinonim al PMSG).ETR - examen transrectal.EHV1 - equine herpes virus 1; virusul rinopneumoniei equine.FSH - follicle stimulating hormone; hormonul de stimulare foliculara; hormonulfoliculizant.FSH-RBI- inhibitorul fixarii LH pe foliculii ovarieni.FSH-RH- follicle stimulating hormone; hormonul de eliberare a FSH.GCS - glucocorticoizi.GnRH - gonadotropin releasing hormone; hormonul de eliberare agonadotropinelor.GRH - growth hormone releasing hormone; hormonul de eliberare ahormonului de crestere.h - hormon.HCG - human chorionic gonadotropin; gonadotropina corionica umana.HMG - human menopausal gonadotropin; gonadotropina extrasa din urinafemeilor în menopauza.IA - însamântare artificiala.ICSH - interstitial cells stimulating hormone; hormonul de stimulare a celulelor interstitiale.im - intramuscular.ip - intraperitoneal.iu - intrauterin.iv - intravenos.LH - luteinizing hormone, hormonul luteinizant; hormonul ovulatiei.LI - inhibitorul luteinizarii.LH-RBI - inhibitorul fixarii LH pe corpul galben.LH-RH - identic cu L-RH.L-RH - luteinizing releasing hormone; luliberina; hormonul de eliberare al LH(sinonim cu Gn-RH).MAP - medroxiprogesteron acetat.MCS - mineralocorticoizi.ME - mortalitate embrionara.MGA - megestrol acetat (sinonim cu MA).MSC - material seminal congelat.OMI - inhibitorul maturarii ovocitare.P4 - progesteron.PHH - pregnant human hormone (sinonim cu HCG si PUH).PIF - prolactin inhibiting factor (sinonim PRIH).PMSG - pregnant mare serum gonadotropine; gonadotropina serica obtinuta dinsânge de iapa gestanta.
G
INECOLOGIE VETERINARA
9
pp - post-partum.ppm - parti pentru milion.PRF - prolactin releasing factor (sinonim cu PRIH).PRIH - prolactin releasing-inhibiting hormone; hormon de eliberare-inhibare aprolactinei.PRL - prolactina.
 
Prolan - productus lobii anteriori; produs al lobului anterior al hipofizei.PSPB - pregnancy specific protein B; proteina specifica gestatiei la bovine.PTH - parathormonul.PUH - pregnant urine hormone; hormon extras din urina gravidelor.RP - retentie placentara.RPH - regulatory peptides of the hypothalamus; peptide reglatoare dinhipotalamus.sc - subcutanat.SHBG - sex steroid hormone binding globuline; globulina de transport pentrusteroizii sexuali.SNC - sistemul nervos central.SP - service-period; intervalul, în zile, dintre fatare si instalarea gestatieiurmatoare.STD - sexual transmitted diseasse; boli care se transmit pe cale sexuala.STH - somatotrop releasing hormone; hormonul de eliberare a tireotropinei.TSH - thyroid stimulating hormone; hormonul de stimulare a tiroidei.UI - unitati internationale.
H
ORIA
C
ERNESCU
10G
INECOLOGIE VETERINARA
11
PARTEA ÎNTÂI
ELEMENTE DE ENDOCRINOLOGIEROLUL HORMONILOR ÎN REPRODUCERE
Functiile tuturor organelor si tesuturilor din organismulanimal sunt supuse unei duble coordonari: nervoasa sihormonala. Activitatea hormonala este controlata direct de catrehipofiza care la rândul ei este sub controlul hipotalamusului,astfel ca, pe drept cuvânt, se poate spune ca întreaga activitatea organismului animal reprezentata de metabolism, functia dereproducere si functia de adaptare, este controlata de encefal(vezi fig. 1).Mult timp s-a crezut ca activitatea sexuala la animale estedependenta doar de factori emotivi si/sau sezonieri. În 1927-1930, s-a demonstrat implicarea hipofizei în desfasurareaproceselor sexuale, prin izolarea din lobul anterior al acesteiglande, a doua substante gonadotrope: FSH (hormonul destimulare foliculara) si LH (hormonul luteinizant, sau hormonulovulatiei). Dupa putin timp, s-a emis ipoteza ca secretia acestor hormoni este reglata neurohormonal (HARRIS, 1937),demonstrându-se apoi ca sistemul nervos central controleazadirect secretia gonadotropinelor prin hipotalamus (EVERETT,SAWYER, 1949).
H
ORIA
C
ERNESCU
12
Fig. 1. Reprezentarea schematica a principalelor interactiuni endocrine în organism.(dupa DEBECKER, 1984, modificat)
La progresul cunoasterii în domeniul endocrinologiei,merita sa fie semnalate contributiile unor cercetatori romani ca:I.C. PARHON, autorul primului tratat de endocrinologie aparut în lume (1909), FRANCISC RAINER, anatomist român denationalitate germana, care a descris pentru prima data (1927)sistemul port hipotalamo-hipofizar si POPA, care, împreuna cucercetatoarea engleza UNNA FIELDING, a demonstrat caracterulport - venos al acestei retele vasculare (1930-1932).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->