Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bài toán va chạm

bài toán va chạm

Ratings: (0)|Views: 172 |Likes:
Published by hai_nguyen_1995
nguồn thuvienvatli
nguồn thuvienvatli

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: hai_nguyen_1995 on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
 
Phương pháp giả
i bài t
p va ch
m
I, Cơ sở 
lí thuy
ết và phương pháp giả
i bài t
p1,Va ch
m m
m ( tuy
ệt đối không đàn hồ
i).
+ trướ 
c va ch
m:V
t A kh
ối lượ 
ng
1
m
có v
n t
c
1
v
 V
t B kh
ối lượ 
ng
2
m
có v
n t
c
2
v
 +Sau va ch
m : C
hai v
t dính vào nhau và có cùng v
n t
c
v
 Áp d
ụng đị
nh lu
t b
ảo toàn động lượ 
ng:
221121
..).(
vmvmvmmPP
s
 N
ế
u
1
v
 
cùng phương
2
v
thì (
1
m
+
2
m
).v=
1
m
.v
1
+m
2
v
2
 Chú ý:trong va ch
m m
m không có b
ảo toàn cơ năng vì nhiệt lượ 
ng Q t
a ra trong quá trình va ch
m :
221222121
).(21.21.21
vmmvmvmQ
 
2,Va ch
m tuy
ệt đối đàn hồ
i
:
+trướ 
c va ch
m:V
t A kh
ối lượ 
ng m
1
có v
n t
c
1
v
 V
t B kh
ối lượ 
ng m
2
có v
n t
c
2
v
 
 
 +Sau va ch
m:V
t A kh
ối lượ 
ng m
1
có v
n t
c
'
1
v
 V
t B kh
ối lượ 
ng m
2
có v
n t
c
'
2
v
 
Áp d
ụng đị
nh lu
t b
ảo toàn động lượ 
ng :
22112211
..)'.'.(
vmvmvmvmPP
s
 Do hai v
t chuy
ển động cùng phương nên:
 (m
1
.v
1
+m
2.
.v
2
)=m
1
.v
1
+m
2
.v
2
Áp d
ụng đị
nh lu
t b
ảo toàn năng lượ 
ng :
222211222121
2121'.21'.21
vmvmvmvm
 Chú ý:N
ế
u m
1
=m
2
và v
2
=0 thì v
2
=v
1
 
II,Bài t
p m
u:
Bài 1: M
t con l
ắc lò xo đang nằ
m yên trên m
t ph
ng n
ằm ngang không ma sát như hình vẽ
. Cho v
t m
0
 chuy
ển độ
ng th
ẳng đều theo phương ngang vớ 
i v
n t
c
0
v
 
đế
n va ch
m xuyên tâm v
ớ 
i m, sau va ch
mchúng có cùng v
n t
c và nén là xo m
ột đoạ
n
2
l cm
. Bi
ế
t lò xo có kh
ối lượng không đáng kể
, có k =100
 N/m
, các v
t có kh
ối lượ 
ng m = 250
g
, m
0
= 100
g
. Sau đó vật m dao độ
ng v
ới biên độ
 
nào sau đây:
 
A.
A = 1,5
cm
.
B.
1,43
cm.
 
C.
A = 1,69
cm
.
D.
A = 2
cm
.sau va ch
m hai v
t
dao độ
ng v
ới biên độ
A = 2cm khi qua VTCB l
n 1 thì 2 v
ật tách nhau m dao độ
ngv
ới biên độ
 
A’
 b
ảo toàn năng lượ 
ng :
2 '20
1 1 5' 1,692 235
k Am A kA Am m
 Bài 2:
Cho cơ hệ
g
m 1 lò xo n
ằm ngang 1 đầ
u c
 
đị
nh g
ắn vào tường, đầ
u còn l
i g
n vào 1 v
t có kh
il
ượ 
ng M=1,8kg , lò xo nh
 
có độ
c
ng k=100N/m. M
t v
t kh
ối lượ 
ng m=200g chuy
ển độ
ng v
ớ 
i v
n t
c
v=5m/s đến va vào M (ban đầu đứng yên) theo hướ 
ng tr
c lò xo. H
s
 
ma sat trượ 
t giãu M và m
t ph
ngngang là
 
=0,2. Xác đị
nh t
ốc độ
c
ực đạ
i c
a M sau khi lò xo b
nén c
ực đạ
i, coi va ch
ạm là hoàn toàn đàn
h
i xuyên tâm.
 Gi
i:
mkm
0
0
v
 
 
 G
i v
0
và v’là vậ
n t
c c
a M và m sau va ch
m.; chi
ều dương là chiề
u chuy
ển động ban đầ
u c
a mMv
0
 
+ mv’ = mv (1)
 
2
20
 Mv
+
2''
2
vm
=
2
2
mv
(2)T
(1) và(2) ta có v
0
 
= v/5 = 1m/s, v’ =
- 4m/s. Sau va ch
m v
t m chuy
ển động ngượ 
c tr
ở 
lai, Còn v
t M
dao động điề
u hòa t
t d
n
Độ
nén l
ớ 
n nh
t A
0
 
được xác đị
nh theo công th
c:
2
20
 Mv
=
2
20
kA
+ MgA
0------>
A
0
= 0,1029m = 10,3 cmSau khi lò xo b
nén c
ực đạ
i t
ốc độ
c
ực đạ
i v
ật đạt đượ 
c khi F
hl
= 0 hay a = 0 lò xo b
nén x;kx = Mg
 
------> x =
 Mg
=
1006,3
= 3,6 cm
Khi đó:
2
20
kA
=
2
2max
 Mv
+
2
2
kx
+
 
Mg(A
0 
 – 
x)
 ------->
2
2max
 Mv
=
2)(
220
x A
-
 
Mg(A
0
-x)
 
Do đó
2max
v
=
 M  x A
)(
220
- 2
 
g(A
0
-x)
 
= 0,2494
 
------>
v
max
= 0,4994 m/s = 0,5 m/s
Bài 3: M
t con l
c lò xo n
m ngang g
ồm lò xo có độ
c
ng k = 100N/m và qu
c
u nh
A có kh
ối lượ 
ng
200g đang đứ
ng yên, lò xo không bi
ế
n d
ng. Dùng qu
c
u B có kh
ối lương 50g bắ
n vào qu
c
u A d
ctheo tr
c lò xo v
ớ 
i v
n t
ốc có độ
l
ớ 
n 4m/s lúc t=0; va ch
m gi
a hai qu
c
u là va ch
m m
m. H
s
masát gi
a A và m
t ph
ẳng đỡ 
= 0,01; l
y g = 10m/s2. V
n t
c c
a hai v
t lúc gia t
ốc đổ
i chi
u l
n 3 k
 
tư t=0 là:
 A.75cm/s B. 80cm/s. C. 77 cm/s. D. 79 cm/s: V
n t
c c
2 qu
c
u sau va ch
m V=mv/(m+M)=0,8m/sN
ế
u không có ma sát 2 v
ật dao độ
ng v
ới biên độ
 
được xác điị
nhGia t
c 2 v
ật đổ
i chi
u 3 l
n: 2 v
t t
v
trí cân b
ng ra biên r
i v
v
trí cân b
ng , ra biên và v
v
trí cânb
ằng nên quãng đườ 
ng 2 v
ật đi đượ 
c là S=A-x+A-2x+A-3x+A-4x= 4A-10x v
ới x được tíng như sau
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->