Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ssi polit vol i

ssi polit vol i

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 1,151|Likes:
Published by Contras

More info:

Published by: Contras on Feb 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

INSTITUTUL NA\u0162IONAL PENTRU STUIDIUL TOTALITARISMULUI
Documente SSI despre via\u0163a politic\u0103 din Rom\u00e2nia
6 septembrie 1940 \u2013 23 august 1944
Editura INST
Bucure\u015fti 2005
1
Cronologie
1940
4 septembrie. Demisia guvernului prezidat de Ion Gigurtu. Generalul Ion
Antonescu este numit pre\u015fedinte al Consiliului de Mini\u015ftri.
5 septembrie. Regele Carol al II-lea cedeaz\u0103 generalului Ion Antonescu
principalele prerogative ale puterii.
5 septembrie. Declara\u0163ia guvernului Marii Britanii (prin Winston
Churchill \u015fi lordul Halifax, ministrul de Externe) privind nerecunoa\u015fterea
Arbitrajului germano-italian de la Viena.
7 septembrie. Tratatul de frontier\u0103 rom\u00e2no-bulgar de la Craiova, prin care

partea de sud a Dobrogei (\u201eCadrilaterul\u201d, adic\u0103 jude\u0163ele Durostor \u015fi Caliacra), intr\u0103 \u00een componen\u0163a Bulgariei. Negocierile \u00eencepuser\u0103 de la 19 august, \u00e2n speran\u0163a c\u0103 o rapid\u0103 reglementare a litigiului cu Bulgaria, va asigura Rom\u00e2niei sprijinul Germaniei \u00een tratativele cu Ungaria; guvernul rom\u00e2n \u015fi-a dat acordul pentru cedarea Cadrilaterului \u00eenc\u0103 de la 21 august.

7 \u2013 10 septembrie. Vizit\u0103 la Bucure\u015fti a amitralului Canaris. La 8

septembrie are o \u00eentrevedere cu generalul Ion Antonescu. Conduc\u0103torul satului rom\u00e2n men\u0163ioneaz\u0103: \u201eEste de la sine \u00een\u0163eles c\u0103 noua conducere a Serviciului de Informa\u0163ii ia asupr\u0103-\u015fi toate obliga\u0163iile asupra c\u0103rora s-a f\u0103cut \u00een\u0163elegerea de la Vene\u0163ia\u201c.

8 septembrie. Decret-lege privind infiin\u0163area Serviciului Special de
Informa\u0163ii \u00een subordinea Pre\u015fedin\u0163iei Consiliului de Mini\u015ftri.
10 septembrie. Iuliu Maniu adreseaz\u0103 o telegram\u0103 cancelarului Germaniei,

Adolf Hitler \u201e\u00een numele poporului rom\u00e2n din Transilvania\u201d, cer\u00e2ndu-i s\u0103 anuleze sentin\u0163a de la Viena, \u00eentruc\u00e2t \u201enesocote\u015fte principiul na\u0163ionalit\u0103\u0163ilor \u015fi concep\u0163iile cele mai elementare de dreptate, cre\u00e2nd \u00een Europa oriental\u0103 un focar de neli\u015fi\u015fte, care va fi un izvor de permanent\u0103 tulburarea a p\u0103cii\u201d, subliniind \u00een \u00eencheiere c\u0103 \u201epoporul rom\u00e2n nu va accepta niciodat\u0103 aceast\u0103 hot\u0103r\u00e2re, care s-a adus f\u0103r\u0103 consultarea sa\u201d.

14 septembrie. Printr-un Decret regal, Rom\u00e2nia este proclamat\u0103 \u201eStat
na\u0163ional-legionar\u201d, Ion Antonescu este \u00eenvestit Conduc\u0103torul statului rom\u00e2n,
iar Horia Sima, \u015feful Mi\u015fc\u0103rii legionare, devine vicepre\u015fedintele Consiliului
2
de Mini\u015ftri. Se interzice orice activitate politic\u0103 \u00een afar\u0103 de aceea a Mi\u015fc\u0103rii
legionare (care de\u0163ine \u00een guvern majoritatea portofoliilor).
21 septembrie. Constantin I. C. Br\u0103tianu adreseas\u0103 o prim\u0103 scrisoare

generalului Ion Antonescu \u00een care prezint\u0103 ac\u0163iunea politic\u0103 a Partidului Na\u0163ional Liberal \u015fi subliniaz\u0103 printre altele c\u0103: \u201eUn regim politic care se reaz\u0103m\u0103 pe concursul tuturor celor care lucreaz\u0103 \u00een opinia public\u0103 cu acela\u015fi scop ca \u015fi d\u00e2nsul, \u00een loc s\u0103 fie sus\u0163inut de un singur partid politic, este desigur mai tare \u015fi mai st\u0103p\u00e2n pe ac\u0163iunea sa de refacere a \u0163\u0103rii\u201d.

24 septembrie. Iuliu Maniu adreseaz\u0103 o crisoare Conduc\u0103torului Statului

prin care-i solicit\u0103 aprobarea pentru o \u00eentrunire public\u0103 de protest \u00eempotriva situa\u0163iei din Transilvania. Generalul Antonescu \u00eei r\u0103spunde a doua zi, subliniind c\u0103 o astfel de adunare nu era oportun\u0103 din urm\u0103toarele considerente. 1) \u201ear putea s\u0103 zdruncine senin\u0103tatea m\u00e2ndr\u0103 a demersurilor pe care le-a intreprins guvernul \u015fi s\u0103 lase s\u0103 se cread\u0103 pe de o parte c\u0103 nu avem \u00eencredere deplin\u0103 \u00een aceia la care ne-am adresat, iar pe de alt\u0103 parte c\u0103 n-am avea \u00eentreaga siguran\u0163\u0103 a drepturilor noastre sau c\u0103 o parte a cugetelor rom\u00e2ne\u015fti se ridic\u0103 protestatatar\u0103 \u00een contra gravelor \u00eemprejur\u0103ri din Ardeal\u201d ; 2) \u201ear putea s\u0103 deschid\u0103 drumul unor manifest\u0103ri publice pe care m-am luptat cu toat\u0103 puterea, cu \u00eentreaga mea onestitate \u015fi cu tot patriotismul s\u0103 le \u00eempiedic, pentru a asigura lini\u015ftea \u015fi ordinea\u201d.

5 octombrie.Decret prin care se prevede excluderea din \u015fcolile

rom\u00e2ne\u015fti de toate gradele \u015fi categoriile de stat sau particulare, precum \u015fi din \u015fcolile celorlalte minorit\u0103\u0163i na\u0163ionale de rit cre\u015ftin a tuturor cet\u0103\u0163enilor (personal didactic, administrativ, elevi) n\u0103scu\u0163i din p\u0103rin\u0163i evrei sau numai din tat\u0103 evreu. Sunt excepta\u0163i urma\u015fii direc\u0163i ai voluntarilor, invalizilor \u015fi mor\u0163ilor din R\u0103zboiul de Independen\u0163\u0103 \u015fi din Primul R\u0103zboi Mondial.

5 octombrie. Decret-lege pentru trecerea propriet\u0103\u0163ilor rurale evreie\u015fti \u00een
patrimoniul statului.
12 octombrie. Sosirea la Bucure\u015fti a conducerii Misiunii Militare
germane, \u00een urma deciziei lui Hitler de a da curs cererii formulate \u00eenc\u0103 de
regele Carol al II-lea \u015fi re\u00eennoit\u0103 de generalul Ion Antonescu.
21 octombrie. Ion Antonescu r\u0103spunde unei scrisori a lui Horia Sima
care criticase politica generalului (16 octombrie), Ion Antonescu acuz\u0103 pe
legionari de dezorganizarea administra\u0163iei \u015fi economiei.
3

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iusephus liked this
igleo89 liked this
Ovireader liked this
Dan Culcer liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->