Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
istoria daciei romane

istoria daciei romane

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 98 |Likes:
Published by Contras

More info:

Published by: Contras on Feb 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

ADRIAN BEJAN
D
DDA
AAC
CCI
IIA
AAF
FFE
EEL
LLI
IIX
XX
Istoria Daciei romane
Timi\u015foara
1998
Istoria Daciei romane

St\u0103p\u00e2nirea roman\u0103 \u00een Dacia prezint\u0103 un dublu aspect. Ea s-a instaurat pe p\u0103m\u00e2ntul Daciei prin violen\u0163\u0103, pe calea armelor\u015fi s-a men\u0163inut tot timpul sprijinindu-se pe o armat\u0103 numeroas\u0103\u015fi pe un puternic sistem de ap\u0103rare. Cu toate acestea, ea nu a avut un caracter distructiv. Dimpotriv\u0103, epoca st\u0103p\u00e2nirii romane \u00een Dacia a \u00eensemnat un progres din punct de vedere al evolu\u0163iei generale a societ\u0103\u0163ii fa\u0163\u0103 de epoca

precedent\u0103,
schimb\u00e2nd

\u00eentreaga \u00eenf\u0103\u0163i\u015fare a Daciei\u015fi ridic\u00e2nd-o la o treapt\u0103 superioar\u0103.

~4~
Istoria Daciei romane
CUCERIREA DACIEI DE C\u0102TRE ROMANI
Civiliza\u0163ia dacic\u0103

Perioada sec. I \u00ee.Hr. \u2013 106 d.Hr., finalizat\u0103 cu cucerirea Daciei de c\u0103tre romani este perioada celei mai \u00eenalte manifest\u0103ri, pe un \u00eentreit t\u0103r\u00e2m, a capacit\u0103\u0163ii creatoare a poporului geto-dac. Pe plan economico-material este perioada form\u0103rii unei civiliza\u0163ii de tipoppidan; pe plan spiritual ea este marcat\u0103 de \u00eensu\u015firea scrisului\u015fi de existen\u0163a a numeroase cuno\u015ftin\u0163e

\u015ftiin\u0163ifice; pe plan politic, este vremea organiz\u0103rii celei mai \u00eenalte la care a
ajuns societatea dacic\u0103, statul lui Burebista\u015fi Decebal.

Se cuvine subliniat\u0103 unitatea profund\u0103 a civiliza\u0163iei dacice. Complexul din Mun\u0163ii Or\u0103\u015ftiei este un fenomen singular, dar cercet\u0103rile au dovedit c\u0103 elementele care-l compun se reg\u0103sesc, pe scar\u0103 mai redus\u0103, \u00een alte zone. Descoperirile reflect\u0103 existen\u0163a unui sistem de ap\u0103rare vast\u015fi complex, care justific\u0103, pentru intervalul cronologic post Burebista, continuarea existen\u0163ei statului dac transilv\u0103nean, care avea s\u0103 uneasc\u0103 din nou, pe vremea lui Decebal, majoritatea triburilor geto-dacice din celelalte regiuni ale\u0163\u0103rii. Unitatea politic\u0103 realizat\u0103 pe tot spa\u0163iul dacic \u00een anumite momente este dovedit\u0103 de sistemul de cet\u0103\u0163i\u015fi fortifica\u0163ii, unitar pe \u00eentreg cuprinsul Daciei.

Unitatea profund\u0103 de cultur\u0103 material\u0103 a civiliza\u0163iei dacice este dovedit\u0103\u015fi de construc\u0163iile civile sau sacre, precum\u015fi de inventarele a\u015fez\u0103rilor dacice. Aceast\u0103 unitate nu a \u00eensemnat \u00eens\u0103 uniformizare sau identitate absolut\u0103.

Cultura\u015fi civiliza\u0163ia dacic\u0103 au fost profund originale. Aceast\u0103 originalitate nu exclude ci dimpotriv\u0103, implic\u0103 acceptarea unor influen\u0163e din afar\u0103. Dar dacii nu s-au mul\u0163umit doar cu preluarea unor elemente de cultur\u0103 material\u0103

\u015fi spiritual\u0103 de la alte popoare; ei le-au adoptat, le-au transformat \u015fi le-au
\u00eembog\u0103\u0163it, topindu-le \u00een crea\u0163iile lor tradi\u0163ionale\u015fi form\u00e2nd o civiliza\u0163ie
profund original\u0103.

Desf\u0103\u015furarea civiliza\u0163iei geto-dacice \u00een sec. I \u00ee.Hr. \u2013 I d.Hr. pe cele patru nivele: economic, social, politic\u015fi cultural-spiritual permite cristalizarea a cel pu\u0163in dou\u0103 concluzii privitor la existen\u0163a daco-ge\u0163ilor \u00een perioada statului dac:

1. Civiliza\u0163ia oppidan\u0103 dacic\u0103 constituie faza clasic\u0103 (\u00een raport cu cele anterioare) a culturii materiale\u015fi spirituale a poporului geto-dac, reprezent\u00e2nd ceea ce epoca lui Pericles fusese pentru Atena antic\u0103 sau principatul lui Augustus pentru Roma.

~5~

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->