Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poliedre

Poliedre

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by neluparaschiv80

More info:

Published by: neluparaschiv80 on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

 
Paralelipipedul dreptunghic
ABCDABCD
′ ′ ′ ′
are
35
 AA
=
cm,
 AB =
6 cm
ú
i
 BC =
3 cm.Fie punctul
O
mijlocul segmentului
 BD
 
ú
i punctul
mijlocul segmentului
 AB
. b)
 
Demonstra
Ġ
i c
ă
dreptele
OM 
 
ú
i
 A B
 
sunt perpendiculare.c)
 
Calcula
Ġ
i m
ă
sura unghiului determinat de dreapta
 DB
 
ú
i planul
(ABC).
 d)
 
Calcula
Ġ
i valoarea tangentei unghiului determinat de planele
( )
 ADM 
 
ú
i
( )
 DDM 
.
 Paralelipipedul dreptunghic
ABCDABCD
′ ′ ′ ′
are 82
 AA
=
cm
ú
i 87
 BC 
=
cm. Aria patrulaterului
 ABCD
este egal
ă
cu 192 cm
2
. b) Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
 8
 AB
=
cm.c) Calcula
Ġ
i valoarea tangentei unghiului format de dreptele
 A
 
ú
i
 AD
.d) Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
 D
la planul
( )
.
 ABC 
SABC 
este o piramid
ă
triunghiular 
ă
regulat
ă
, de baz
ă
 
 ABC 
. Punctul
este mijlocul muchiei
BC,
m
ă
suraunghiului determinat de dreptele
SM 
 
ú
i
SA
este egal
ă
cu 90
$
 
ú
i
26
=
SA
cm. b) Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
triunghiul
SAC 
este dreptunghic. c) Calcula
Ġ
i volumul piramidei
SABC 
.d) Fie punctele
 A
 
ú
i
 B
mijloacele muchiilor 
SA
 
ú
i respectiv
SB
, iar 
 P 
 
ú
i
Q
proiec
Ġ
iile punctelor 
 A
ú
i respectiv
 B
pe planul (
 ABC 
). Calcula
Ġ
i aria triunghiului.
CPQ
 Piramida triunghiular 
ă
 
 ABCD
are toate muchiile de lungime
a
cm, unde
a
este un num
ă
r real pozitiv.Punctul
este mijlocul laturii
 AC.
  b)
 
Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
dreapta
 AC 
este perpendicular 
ă
pe planul
( )
MBD
.c)
 
Calcula
Ġ
i aria triunghiului
MBD.
d)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
la planul
( )
 BCD
.Piramida patrulater 
ă
regulat
ă
 
SPACE 
, de baz
ă
 
 PACE 
, are muchia bazei12
=
 PA
cm
ú
i în
ă
l
Ġ
imea
SO
= 6 cm. b) Calcula
Ġ
i volumul piramidei
SPACE 
.c)
ù
tiind c
ă
punctul
este mijlocul muchiei
SP 
, ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
dreapta
MO
este paralel
ă
cu planul
( )
SEC 
.d) Calcula
Ġ
i m
ă
sura unghiului determinat de planele
( )
SPC 
 
ú
i
( )
SAC 
.Prisma dreapt
ă
 
 ABCAB
cu baza triunghiul echilateral
ABC 
, are muchia bazei4
 AB
=
cm
ú
i arialateral
ă
egal
ă
cu 72 cm
2
. b)
 
Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
muchia lateral
ă
a prismei este de 6 cm.c)
 
Calcula
Ġ
i volumul piramidei a c
ă
rei baz
ă
coincide cu una din bazele prismei
ú
i al c
ă
rei vârf estecentrul de greutate al celeilalte baze a prismei.d)
 
Calcula
Ġ
i valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele
 AB
 
ú
i
 BC 
.
În prisma dreapt
ă
ABCDA'B'C'D' 
cu baza p
ă
trat, m
ă
sura unghiului dintre diagonala
 D'B
 
ú
i planul
( )
 ABC 
 este de 60° , iar latura bazei
 ABCD
este
 AB
= 5 cm. b) Demonstra
Ġ
i c
ă
dreptele
 D'C 
ú
i
AD
sunt perpendiculare.c) Calcula
Ġ
i aria lateral
ă
a prismei.d) Fie punctele
,
 N 
,
 P 
,
Q
situate pe muchiile
[ ] [ ] [ ]
, ,
 AA BB CC 
, respectiv
[ ]
 DD
astfel încât
 AM 
= 7 cm,
 BN 
= 3 cm,
CP 
= 1 cm
ú
i
 DQ
= 5 cm. Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
punctele
,
 N 
,
 P 
,
Q
sunt coplanare.
Piramida patrulater 
ă
regulat
ă
 
VABCD
, de vârf 
 
ú
i baz
ă
 
 ABCD
, are muchia bazei de 12cm
ú
iîn
ă
l
Ġ
imea de
8
cm. Punctul
este mijlocul laturii
 BC.
  b)
 
Calcula
Ġ
i aria lateral
ă
a piramidei.c)
 
Fie punctul
 N 
situat pe latura
 AB
astfel încât
3.
 NB AN 
=
Calcula
Ġ
i aria triunghiului
.
MND
 d)
 
Calcula
Ġ
i valoarea tangentei unghiului determinat de planele
( )
VAM 
 
ú
i
( )
 ABC 
.
Poliedre
 
În prisma dreapt
ă
 
 ABCDABCD
′ ′ ′ ′
cu baza p
ă
trat, muchia bazei
 ABCD
este de
62
cm
ú
i în
ă
l
Ġ
imea
 AA
este de 6 cm.
 
Pe segmentul
 AC 
se iau punctele
 E 
 
ú
i
 F 
astfel încât
[ ] [ ] [ ]
 ABCF  AE 
.
 
 b) Calcula
Ġ
i aria total
ă
a prismei.c) Demonstra
Ġ
i c
ă
patrulaterul
 BEDF 
este romb.d) Calcula
Ġ
i m
ă
sura unghiului determinat de planele
( )
CCD
 
ú
i
( )
 DDF 
.
15.
 
Paralelipipedul dreptunghic ''''
D B ABCDA
are 20
=
 AB
cm, 16
=
 BC 
cm
ú
i 15'
=
 AA
b) Calcula
Ġ
i volumul paralelipipedului dreptunghic.c) Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
 B
la dreapta '
 DC 
.d) Fie un punct
Q
situat pe muchia '
 AA
. Calcula
Ġ
i lungimea segmentului
QA
astfel încât perimetrultriunghiului
QD B
'
s
ă
fie minim.
@@@@@@@@@@
Selectii de pe "100 de variante"
 
Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile de 2 cm,7cm,5cm. Diagonala paralelipipedului are lungimea de ... cm.În cubul
ABCDABCD
′ ′ ′ ′
, aria triunghiului
 DOB
este egal
ă
cu 3cm
2
, unde
{ }
.
O BC B
=
  b) Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
2
 AB
=
cm.c) Afla
Ġ
i volumul piramidei patrulatere regulate
OADDA
care are vârful
O
ú
i baza
.
 A D AD
 d) Calcula
Ġ
i valoarea cosinusului unghiului determinat de dreptele
 DO
 
ú
i .
 AB
 Fie trunchiul de piramid
ă
triunghiular 
ă
regulat
ă
 
 ABCAB
. Punctele
O
ú
i
O
 sunt centrele de greutateale bazelor 
 ABC 
, respectiv
,
 AB
 
 AB
= 8 cm,
 AB
= 6 cm
ú
i
4
OO
=
cm. Calcula
Ġ
i:
 
 b)
 
aria total
ă
a trunchiului;c)
 
volumul piramidei din care provine trunchiul;d)
 
distan
Ġ
a de la punctul
O
la planul
( )
 BCC 
.Cubul
 ABCDABCD
′ ′ ′ ′
are muchia 6
 AB
=
cm. b)
 
Calcula
Ġ
i aria triunghiului
 ABD
.c)
 
Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
dreptele
 AC 
 
ú
i
 AO
sunt perpendiculare, unde
AC 
 BD
}{
O
=
.d)
 
Calcula
Ġ
i volumul piramidei regulate cu vârful în
 
ú
i cu baza triunghiul
 ABD
.Piramida patrulater 
ă
regulat
ă
 
SABCD
, cu baza
 ABCD
, are în
ă
l
Ġ
imea de
62
cm
ú
i muchia bazei de12 cm. b)
 
Calcula
Ġ
i volumul piramidei.c)
 
Calcula
Ġ
i valoarea sinusului unghiului determinat de dou
ă
fe
Ġ
e laterale al
ă
turate.d)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
 P 
, mijlocul în
ă
l
Ġ
imii piramidei, la planul
( )
SBC 
.O piramid
ă
patrulater 
ă
regulat
ă
 
VABCD
, de vârf 
 
ú
i baz
ă
 
 ABCD
, are latura bazei de 12 cm
ú
i în
ă
l
Ġ
imeade 6 cm. b)
 
Calcula
Ġ
i aria lateral
ă
a piramidei.c)
 
Calcula
Ġ
i valoarea cosinusului unghiului determinat de o muchie lateral
ă
cu planul bazei.d)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
 H 
, mijlocul în
ă
l
Ġ
imii piramidei, la planul
( )
VAB
.Piramida patrulater 
ă
regulat
ă
 
VABCD
, cu vârful
 
ú
i baza
 ABCD
, are latura bazei de 12 cm
ú
iîn
ă
l
Ġ
imea de 8 cm. b)
 
Calcula
Ġ
i aria total
ă
a piramidei.c)
 
Calcula
Ġ
i valoarea sinusului unghiului determinat de muchiile laterale
VB
 
ú
i
VD
.d)
 
Fie
 H 
un punct situat pe în
ă
l
Ġ
imea
[ ]
VO
a piramidei.
ù
tiind c
ă
distan
Ġ
a de la punctul
 H 
la planul
( )
 ABC 
este egal
ă
cu distan
Ġ
a de la punctul
 H 
la planul
( )
VAB
, calcula
Ġ
i lungimea segmentului
OH 
.Piramida patrulater 
ă
regulat
ă
 
VABCD
, de vârf 
ú
i
 
 baz
ă
 
 ABCD
, are
VA AB
= =
6 cm. b)
 
Calcula
Ġ
i aria lateral
ă
a piramidei
VABCD.
c)
 
Demonstra
Ġ
i c
ă
dreptele
VB
ú
i
VD
sunt perpendiculare.d)
 
Calcula
Ġ
i valoarea sinusului unghiului determinat de planele
()
VAB
 
ú
i
()
VDC 
.Piramida triunghiular 
ă
regulat
ă
 
 ABCD
, de baz
ă
 
 ABC 
are 8
 AB
=
cm
ú
i 5
 AD
=
cm. Punctele
 
ú
i
 N 
 sunt mijloacele segmentelor 
,
 AB
respectiv
 AD
. b)
 
Calcula
Ġ
i aria total
ă
a piramidei
 ABCD
.c)
 
Calcula
Ġ
i valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele
MN 
 
ú
i
 DC 
.d)
 
Calcula
Ġ
i lungimea proiec
Ġ
iei segmentului
[ ]
MN 
pe planul
( )
 DBC 
.Cubul
ABCDABCD
′ ′ ′ ′
are muchia de 4 cm. b)
 
Demonstra
Ġ
i c
ă
planul
( )
 ACB
este paralel cu planul
( )
 ACD
.c)
 
Calcula
Ġ
i m
ă
sura unghiului determinat de dreptele
CD
 
ú
i
 A
.
d)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
 B
la planul
( )
 ACD
.
@@@@@@@@@@
Paralelipipedul dreptunghic
 ABCDEFGH 
are
 AB
= 2 cm,
 BC 
= 23cm
ú
i
 AE 
= 2 cm. b) Calcula
Ġ
i aria total
ă
a paralelipipedului.c) Afla
Ġ
i m
ă
sura unghiului determinat de planele
( )
 EBC 
 
ú
i
( )
 ABC 
.
d)
 
Punctul
apar 
Ġ
ine segmentului
 BC 
astfel încât
MC 
= 1 cm. Determina
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
  E 
la dreapta
MD.
@
 
 D B A ABCD
este un trunchi de piramid
ă
patrulater 
ă
regulat
ă
care are baza mare p
ă
tratul
 ABCD
.M
ă
sura unghiului dintre muchia
 A A
 
ú
i planul
( )
 ABC 
este de 45
$
 
ú
i
==
B A A A
6 cm. b) Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
în
ă
l
Ġ
imea trunchiului de piramid
ă
are lungimea de
23
cm.c) Calcula
Ġ
i volumul trunchiului de piramid
ă
.d) Calcula
Ġ
i valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele
 A A
 
ú
i
 B
.
@
 
Trunchiul de piramid
ă
patrulater 
ă
regulat
ă
 
 ABCDABCD
′ ′ ′ ′
, cu bazele
 ABCD
 
ú
i
 ABC D
′ ′ ′ ′
, are
18
 AB
=
cm,
6
 AB
=
cm
ú
i apotema trunchiului de 12 cm.
 
 b) În trapezul
 ABBA
fie
{ }
 AB AB
=
. Calcula
Ġ
i perimetrul triunghiului
 PAB
.c) Calcula
Ġ
i volumul trunchiului de piramid
ă
.d) Calcula
Ġ
i m
ă
sura unghiului determinat de planul unei fe
Ġ
e laterale a trunchiului de piramid
ă
 
ú
i planul
( )
 ABC 
.Piramida triunghiular 
ă
regulat
ă
 
VABC 
cu baza
 ABC 
, are
 AB
=
VA
= 6 cm. b)
 
Demonstra
Ġ
i c
ă
muchiile
VA
 
ú
i
 BC 
sunt perpendiculare.c)
 
Calcula
Ġ
i volumul piramidei
VABC 
.d)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la centrul de greutate al triunghiului
VAB
la planul (
 ABC 
).
 B A ABC 
este o prism
ă
dreapt
ă
cu una din baze triunghiul echilateral
ABC 
. Volumul prismei este egalcu 354cm
3
.
Muchiile
 AB
 
ú
i
 B B
sunt congruente, iar punctul
este mijlocul laturii
 AB
. b) Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
 
 AB
6
=
cm. c) Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
planele
( )
 BMC 
 
ú
i
( )
 B AB
sunt perpendiculare.d) Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
 B
la planul
( )
 BMC 
.O piramid
ă
patrulater 
ă
regulat
ă
 
VABCD
, de baz
ă
 
 ABCD
, are
VA
= 10 cm. Fie punctul
mijloculsegmentului
 BC 
 
ú
i
VM 
= 35cm. b)
 
c)
 
Calcula
Ġ
i m
ă
sura unghiului determinat de dreapta
VB
cu planul bazei (
 ABC 
).Fie punctul
situat pe segmentul
 DC 
astfel încât
VT + TM 
s
ă
aib
ă
lungimea minim
ă
. Calcula
Ġ
ilungimea segmentului
TC.
În prisma dreapt
ă
 
,
 ABCAB
cu baza triunghiul echilateral
 ABC 
,
 
se consider 
ă
:
{ }
,
 BA AB O
=
 
{ }
,
 BC CB O
=
în
ă
l
Ġ
imea
6
 AA
=
cm
ú
i latura bazei 8
 AB
=
cm. b)
 
Demonstra
Ġ
i c
ă
dreptele
OO
 
ú
i
 BB
sunt perpendiculare.c)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
 B
la dreapta
OO
.d)
 
Calcula
Ġ
i valoarea sinusului unghiului determinat de planele
( )
 BAC 
 
ú
i
( )
 BA
.Fiecare muchie a unei piramide triunghiulare regulate are lungimea de 10 cm. Aria total
ă
aSuma tuturor muchiilor unui paralelipiped dreptunghic
ABCDABCD
este egal
ă
cu 60 cm, iar diagonala
 AC 
=
9 cm. b)
 
Calcula
Ġ
i aria total
ă
a paralelipipedului dreptunghic
 ABCDABCD
′ ′ ′ ′
.c)
 
ù
tiind c
ă
 
 AB BC 
= =
4 cm, calcula
Ġ
i perimetrul dreptunghiului
 ACC A
.d)
 
ù
tiind c
ă
{ }
 AC BD
O
=
 
ú
i c
ă
 
 AB BC 
= =
4 cm, calcula
Ġ
i valoarea tangentei unghiuluideterminat de dreapta
OA
cu planul
( )
 B DB
.
@@@@@@@
Muchia cubului
 ABCDABCD
este 4
=
 AB
cm. Punctele
 
ú
i
 N 
se afl
ă
pe muchiile
 DD
, respectiv
 BB
astfel încât
1
MD B
= =
cm. b)
 
Calcula
Ġ
i aria total
ă
a piramidei triunghiulare regulate
 ACDB
.c)
 
Calcula
Ġ
i lungimea segmentului
MN 
.d)
 
Calcula
Ġ
i aria triunghiului
 AMN 
.Fie
 ABCDABCD
′ ′ ′ ′
un paralelipiped dreptunghic care are
62
 AB
=
cm,
 BC 
=
6 cm
ú
i m
ă
sura unghiului
 A B
de 30.
$
  b)
 
Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
 
6
 AA
=
cm.c)
 
Calcula
Ġ
i aria total
ă
a paralelipipedului.d)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la centrul fe
Ġ
ei
 B BC 
la planul
( )
 ABC 
.Fie ''''
D B ABCDA
paralelipipedul dreptunghic în care laturile bazei
 ABCD
sunt 30
=
 AB
cm
ú
i
40
=
 AD
cm, iar în
ă
l
Ġ
imea 24'
=
 AA
cm. b)
 
Calcula
Ġ
i aria lateral
ă
a paralelipipedului. c)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul'
 A
la dreapta
.
 BC 
 d)
 
Calcula
Ġ
i m
ă
sura unghiului determinat de planele
( )
 ACD
 
ú
i
( )
'.
 ACD
 Piramida triunghiular 
ă
regulat
ă
 
VABC 
are toate muchiile congruente
ú
i12
 AB
=
cm. Fie
un punctsituat pe muchia
VA
astfel încât
4
VA V
=
 
ú
i punctul
 N 
mijlocul muchiei
 BC 
.
 
 b) Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
triunghiul
MAN 
este isoscel.c) Calcula
Ġ
i volumul piramidei triunghiulare regulate
VABC 
.d) Afla
Ġ
i valoarea sinusului unghiului determinat de planele
)(
MBC 
 
ú
i
)(
 ABC 
.
@@@@
=În cubul
 ABCDABCD
′ ′ ′ ′
punctul
este mijlocul laturii
 AB
, iar 
6
MD
=
cm. b)
 
Ar 
ă
ta
Ġ
i c
ă
 4
 AB
=
cm.c)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
la punctul de intersec
Ġ
ie al dreptei
MD
cu planul
( )
 BB
.d)
 
Calcula
Ġ
i distan
Ġ
a de la punctul
la planul
( )
MCD
.
@

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->