Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Civilizing Portuguese Timor

Civilizing Portuguese Timor

Ratings: (0)|Views: 142|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Maria Johanna Christina Schouten on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
M`x`f`r`cn Zlqutntd}d U`ilq `c ugd c`cduddcug mdcutqp2o i`}mlcmdzu`lc
Io`o Blgocco ]mgltudcTc`xd}`eoed eo Ad`o @cud`lMlx`fgí& ZlutnofUg`} udwu udff} ugd }ulp lh gl~ lcd ioc oce ugd cou`lc gd dzd}dcude hl}uddeo ndou oia`u`lc ul a`cn edxdflzidcu ul o dilud ud`ulp ~g`mg ~o} }u`ffmlc}`edde ul ad ou zl`cu rdl# Ugdp ~ocude ul edxdflz `u ommle`cn ul ugd`l~c x`d~}& oce ugdp ~dd
clu e`}`cudd}ude; ugd` ~op lh a`cn`cn ‖m`x`f`rou`lc’
~g`mg ~o} ul ad mlcu`ctde hl ndcdou`lc} lh }tmmd}}l} ~ltfe uokd o gdoxp ulfflc ugd zlztfou`lc oce e`e clu omg`dxd ugd ed}`de d}tfu}& }l z`lt}fp zlhd}}de#Ugd ud`ulp ~o} Zlutntd}d U`il& hl o flcn u`id x`d~de `c ugdidulzlf`} o} o hoo~op mlcd lh ugd ~lfe& ugd e`}uocmd ommdcutoude ap zllmliitc`mou`lc} oce ofil}u tca`endoafd uoc}zlu f`ck}# @u goe no`cde ugddztuou`lc lh ad`cn o flcdfp& e`}do}d`eedc zfomd& oce ild ugoc lcmd `u ~o}dhdde ul o} ugd
ocudmáioqo el `chdqcl
'
ugd ocudmgoiad lh Gdff
)#
?
@u ~o}tcgdofugp admot}d lh ugd zdxofdcu iofo`o oce lugd e`}do}d}& ~g`mg lhudcutcde ltu ul ad fdugof hl cd~fpo`x`cn Dtlzdoc}# Ugd dcx`lcidcu ~o} of}lmlc}`edde ul ohhdmu ugd idcuof gdofug lh Dtlzdoc} f`x`cn ugdd# Lc o x`}`u ulE`f`& Occo Hlad} }`ngde `c ugd do
fp ?77:}2 ‖### o ~ofk ugltng ugd }uddu}
fdoxd} o edzd}}`cn dhhdmu lc ugd }z``u}# #### [`u `}Y clu o f`xdfp zfomd#!
1
@cedde&`c ugd }dmlce gofh lh ugd c`cduddcug mdcutp& f`hd ~o} etff oce `c}ofta`lt} hlugd Dtlzdoc}& oce ugdp u`de ul d}mozd o} }llc o} zl}}`afd#
=
 Ugd btenidcu ugd Zlutntd}d goe lh ugd mlce`u`lc} `c ugd ud`ulp oce lh`u} zlztfou`lc ~o}
clu itmg aduud2 ‖U`il xdnduoud}& `c Zlutntd}d goce}& `c
?
Ug`} dwzd}}`lc& ~`ug qtd}u`lc iok& ~o} ugd }tau`ufd lh o allk ap Udýh`fl Etoud '?0=:)
1
Hlad} ?07>2
1=?
#
=
]dd Uoionc`c` 1::1; Ntcc ?0002 ?51#
 
1
ugd il}u o~htf i`}dp#’
5
@u ~o} Nlxdcl Ohlc}l ed Mo}ul ~gl ed~ tz ug`}aofocmd `c ugd ?78:}& ou o ilidcu ~gdc o zond ~o} ad`cn utcde `c ugd g`}ulplh U`il# @c ?740 ugd zluomude cdnlu`ou`lc} adu~ddc ugd Zlutntd}d oce ugdCdugdfoce} oaltu ugd ud`ul`d} mfo`ide ap alug ugd}d u~l zl~d} goe addcmlcmftede# Ugd d}tfu`cn udoup ediomoude& o} ho o} zl}}`afd& ugd `cudcofaled `c U`il& dx`}de ugd offlmou`lc lh ud`ul`d} lc ugd `}foce ul domg lh ugdu~l `izd`of }uoud}& oce dmlnc`rde Etumg }lxdd`ncup lc ugd `}foce} lh ]lfl&Ofl& Zocuo& oce `c Foocutko lc Do}uHfld}#Ug`} fl}} ~o} lcd ild afl~ ul Zlutnof ~g`mg goe admlid ild l fd}}o }dmlceock }uoud& clug`cn mlizode ul `u} }uout} lc ugd Dtlzdoc }uond `cugd Do lh E`}mlxd`d}# Aor`f goe admlid `cedzdcedcu `c ?711& Zlutnof goefl}u itmg lh `u} `chftdcmd `c O}`o& oce ugd dhhlu} ul mlizdc}oud hl ug`} ul}lid edndd `c Oh`mo ~dd clu tcc`cn }illugfp#Ugd cd~ Nlxdcl& Ed Mo}ul& ~o} clu e`}gdoudcde ap ugd }ioff odo lhZlutntd}d U`il& l ap ugd fomk lh dhhdmu`xd mlculf ap ugd Dtlzdoc}# Gdadf`dxde gd goe o i`}}`lc `c U`il& hl ugd adcdh`u lh ugd dcu`d Zlutntd}d
diz`d2 ‖^d goxd ul domg ltu lt goce ul ugd mlflc`d} `c
ugd` i`}dp& oceugltng ugdi dmfo`i lt zfomd oilcn ugd hldil}u mlflc`of zl~d}# Ugou `} ugdock ul ~g`mg Zlutnof `} dcu`ufde ugltng ugd u~l omg`zdfonl} lh Mozd Xded&Nt`cdo& ugd u~l `}foce} lh ]íl Ulià oce Zécm`zd& ugd xo}u ud`ulp lh Ocnlfo&Ilroia`qtd& Nlo& Iomol&
oce U`il#’
4
^`ug`c ]ltugdo}u O}`o& Zlutntd}dU`il i`ngu ad lcfp o u`cp }zlu lc ugd ioz& atu ug`} mltfe goxd `u} oexocuond}&Ed Mo}ul ontde# @c g`} ~`}ghtf ug`ck`cn& Zlutnof mltfe cl~ mlcmdcuoud htffplc ugd edxdflzidcu lh U`il
8
#Atu `h ug`} ~dd ul ad dof`rde& ugd oei`c`}uou`lc oce dmlcli`m zlf`mp}gltfe ad ofudde& zdhdoafp `c ugd }upfd lh ugd Etumg ~gl goe utcde Boxo `cul
‖ugd zdof lh Lmdoc`o#’
>
Ed Mo}ul ~o} qt`ud hoi`f`o ~`ug ugd }`utou`lc `c Boxo&~`ug ~g`mg gd goe admlid omqto`cude et`cn g`} x`}`u} ul ugd `}foce& ugdmlcxd}ou`lc} gd goe ~`ug g`ngock`cn lhh`m`of} `c Aouox`o& oce }`izfp ugltng
5
Ed Mo}ul ?78>2 5>#
4
Ed Mo}ul ?7852 =04#
8
Ed Mo}ul ?7852 =05#
>
Ed Mo}ul ?78>2 5>#
 
 
=
doe`cn oce mld}zlcedcmd#
7
G`} }m`dcu`h`m mt`l}`up& ofdoep dxdofde ap g`}bltcof`}u`m ~lk `c Zlutnof& h`uude g`} oia`u`lc} hl ugd Zlutntd}d diz`d#^`ug g`} `edo} oce idugle}& Ed Mo}ul& o kdp h`ntd `c Do}u U`il g`}ulp& ~ltfemliidcmd o udce ~g`mg ~o} ul zd}`}u ugltngltu ugd mlflc`of zd`le#@c ?745& Ohlc}l 'Ohhlc}l) ed Mo}ul '?715?774) goe addc dfdmudedzd}dcuou`xd hl ugd U`il mlc}u`utdcmp `c ugd Zlutntd}d zof`oidcu'ofugltng gd ugdc goe cdxd }du hllu `c ugd `}foce& ap cl idoc} oc dwmdzu`lcof}`utou`lc `c ugd g`}ulp lh ugd Zlutntd}d zof`oidcu)# Gd of}l ouudcede ugdEtumgZlutntd}d cdnlu`ou`lc} oaltu ugd ud`ul`d} `c ugd U`il rlcd `c g`}mozom`up o} o }dmduop ul ugd Zlutntd}d edfdnou`lc# Et`cn ug`} zd`le gdmo`de ltu elmtidcuou`lc d}domg oaltu U`il oce `u} }tltce`cn}#
0
 @c U`il& g`} `cqt`}`u`xd coutd ~o} `c}utidcuof `c ugd zletmu`lc lh}lid h`cd dugclnozg`m ommltcu}& ed}m`a`cn }lm`of lnoc`rou`lc& mt}uli}& oceugd ioud`of mtfutd lh }lid lh ugd dugclf`cnt`}u`m nltz}# Ed Mo}ul ~o}`izd}}de ap ugd ndou ctiad lh focntond}& oce iokd} `u mfdo ugou ap ugouu`id Uduti goe dzfomde Iofop o} ugd mlcuomu focntond# Gd `chli} t}2
‖Uduti
`} ugd focntond ~g`mg ~d iop moff lhh`m`of# @u `} ugd focntond lh ugd mg`dh} oce `u}t}d `} mliilc `c E`f` oce lugd Zlutntd}d zl}u}& oce `c ugd dofi} lh ugdmdcud oce ugd ~d}u& o} ho o}
Aoutnoed#’ Oilcn ugd lugd focntond} gdidcu`lcde ‖Xo`qtdcl’& ‖Noflfl’ oce ‖Mofoel’& ugd fouud
ad`cn
}zlkdc ‖`c ugdiltcuo`c} oltce E`f`’#
?:
Ed}z`ud g`} zoudcu `cudd}u& gd goe cl g`ng lz`c`lc lh
ugd adotup lh ugd U`ild}d focntond}& ~g`mg gd mlc}`edde ‖}oxond’ oce‖ted’
 
oce qt`ud e`hhddcu hli ugd ‖
idff`hftlt}
’ Iofop focntond}& ~g`mg
'ad}`ed} o }m`zu) goe zletmde
zldu} oce nlle zl}d~`ud}
#
??
Lc o zo ~`ugugd` focntond}& gd mlc}`edde ugd lxdoff mtfutd lh ugd U`ild}d ul ad lc ofl~ fdxdf& ~g`fd ugd Boxocd}d ~dd `c g`} x`d~ lc o }udz lh ugd foeed i`e~op ulm`x`f`rou`lc& ugd g`ngd mtfutd }tmg o} ug`} dw`}ude oilcn ugd Dtlzdoc zdlzfd#Ap t}`cn ug`} mfo}}`h`mou`lc& Ed Mo}ul dxdof} g`i}dfh ul goxd addc o utd
7
Ed Mo}ul ?78>2 51:#
0
Ed Mo}ul ?7812 58>#
?:
Ed Mo}ul ?78>2 =17# Xo`qtdcl 'lugd coid}2 Eo~oc oce Oulc`) `} }zlkdc lc ugd ~d}udcgofh lh ugd `}foce& `cmfte`cn ugd dcmfoxd Ldmt}}`; Noflfl `} ugd focntond oltce Ioctututoce ugd udi Mofoel& ~g`fd `c dof`up clu dhd`cn ul o }zdm`h`m focntond nltz& go} `c
xo`lt} zd`le} lh do}u U`il‐} g`}ulp dhdde ul ugd zdlzfd lh ug
d ~d}udc zou lh ugdud`ulp#
??
Ed Mo}ul ?78>2 =17=10#

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->