Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Abdullah Öcalan-Demokratik Konfederalizm

Abdullah Öcalan-Demokratik Konfederalizm

Ratings: (0)|Views: 187|Likes:
Published by GuncelYorum
Abdullah Öcalan-Demokratik Konfederalizm
Abdullah Öcalan-Demokratik Konfederalizm

More info:

Published by: GuncelYorum on Jan 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
1
DEMOKRATİK 
 
KONFEDERALİZM
 
Bu projeyi (Demokratik Konfederalizmi)
1 Mayıs kutlamalarına,
 
Mayıs ayı olması itiba
riyle Denizlerin, Mahirlerin ve
 şehitlerimzin anısına adıyorum
 .
 Abdullah
ÖCALAN
 
 Abdullah
Ö
calan Sosyal Bilimler Akademisi Yay
ı
nlar
ı
 
 
2
İçindekilerHaram İdeolojilerden İnsani Yaşama Doğru
 
Tarih Merkezi Devletsel Değil, Konfederaldır
.
Toplumun Özü
Olan Demokratik Sistem
Yegâne
 
Çözü
m Yoludur.
Ortadoğu’nun Tarihsel Gerçeği
 
Demokratik Cumhuriyet, Özgür Yurttaş
Demokratik 
Konfederalizmin İlkeleri
 
Demokratik Konfederalizmin Özellikleri
 
Demokratik Konfederalizm Dünya Çapında Solun Yeni Açılımı Olacaktır
 Platonik 
Halk Bağlılığıyla, Demokratik Politika Sanatı Arasındaki Bağı ve Farkı İyi Görmek 
Gerekir.
Sonuç
 
 
3
GİRİŞ
 
Demokrat 
ik konfederalizm kavramının tartışmaya açılması lazımdır. Benim bu söylediğim, Cumh
u-
riyetin demokratikleşmesidir. Benim sosyalizm anlayışım şu:
Reel sosyalizm
dâhil
, devlete dayanan bir
sosyalizm anlayışını doğru bulmuyorum
.
 
Benim demokratik konfederalist anlayışım budur. Demokras
i-
yi geliştirmeden sosyalizm olmaz. Sovyet hegemonyacılığı ile tutmadı. Sovyetler Sümer rahip devleti g
i-
biydi. Çin de öyle. O yüzden ABD karşısında tutunamıyorlar. Ortadoğu’nun mevcut durumu ne üstten
 
ABD’yi, ne de alttan halkı kabul eder. Yönetimler bu arada sıkışmışlardır. Ya kendilerini dönüştürürler,ya da ABD’nin baskısı karşısında ezilirler. Yeni bir milliyetçi dalga nasıl geçmişi kaybettirdiyse, bugünü
de kaybettirir. Burada demokratik konfedera
lizm ilaç gibidir.ABD milliyetçiliği kışkırtıp bir yüzyılın kaybına yol açabilir. Milliyetçilik bir yüzyılı kaybettirdi, buyüzyılın da kaybolmaması için demokratik konfederalizmi tabandan örgütlemek gerekir. Bu ana çizg
i-
dir. Demokratçılığa dayanan sosyalizm olmalı. Bunun özü daha önce program için açtığım altı maddedir.AB demokratikleşiyor, Türkiye demokratikleşiyor, Kürt hareketi demokratikleşiyor. Bunlar bir sentezoluşturmalı. Yanlış anlaşılmasın, Türkiye konfederalizm olsun demiyorum. Üniter yapısını koruyarak,
ama demokratik bir cumhuriyet olsun diyorum. Talabani-
Barzani devleti yerine Kürdistan DemokratikKonfederalizmi diyorum. Bu, Türkiye Cumhuriyeti ile dost olmalı. Demokratik konfederalizm Kürt mi
l-
liyetçisi değildir. Milliyetçi devletçilikten uzak durulması, demokratik ulusçuluğa önem verilmesi ve ABsürecinin bir sentez olarak algılanması gerekir. Bu temelde halkın seferber olmasını istiyorum. Milliye
t-
çiliği böylelikle tehlikeli olmaktan çıkarırız. Bütün dünya ve Ortadoğu halkına demokratik
konfederalizmi hediye ediyorum
Ortadoğu ve hatta bütün dünya halkları için geçerli çözüm demokratik konfederalizmdir.
Demokra-
tik konfederalizm devlet olmayan, demokratik ulus örgütlenmesidir.
 
Demokratik konfederasyon azınlıkörgütlenmesidir; kü
l
tür örgütlenmesi, dini örgütlenme, hatta cins örgütlenmesi ve buna benzer örgü
t-lenmelerdir. Buna
demokratik ulus ve kültür örgütlenmesi
 
diyorum. Her köyde demokratik bir komünçıkar. Her kültürel örgütlemenin, bunların tümünün birleştirilmesi konfederasyondur. Çizgi ol
arak yan-
sıtılmalı.
Buna
devlet olmayan demokratik konfederasyon
diyorum
.
Bunun tarihi örnekleri de var. Daha önce Atina demokrasisi vardı. Sümerlerde de benzer bir örgü
t-
lenme vardı. Avrupa konfederalizmi doğuyor. Ortadoğu konfederalizmi de olabilir. Kürtler için de Ort 
a-
doğu’da Kürt konfederalizmi uygundur. İsrail ve Filistin kendi aralarında demokratik konfederalizmioluşturabilirler. 22 Arap devleti, kendi arasında demokrasiyi gözeten demokratik konfederalizm olab
i-
lir. Türkler kendi aralarında Türk demokratik konfederalizmi kurabilir. Bütün Türkleri tek devlet ba
y-
rağı altında toplayamazsınız. Çünkü hepsi milli devletlerdir. Ancak kendi aralarında demokratik
konfederalizm olabilir.
Kürtler için de bu uygundur. Kürtler kendi içinde, sınırlara dokunmadan, kendi aralarında Kürt d
e-
mokratik konfederalizmini kurabilirler. Bütün Kürdistan parçaları, sınırlara dokunmadan, sınırları e
n-
gel yapmadan, sınırları bir köprü olarak görüp demokratik konfederalizmi geliştirebilirler. Kürtler ke
n-
di aralarında siyasi, kültürel
 
ve politik ilişkiyi sağlarlar. Sınırları yıkmak değil, köprü yapmaktır. Bununkimseye zararı yoktur. Bu yapılmazsa kan deryasına döner. Kürtler kanlı bir süreçten ancak böyle ku
r-
tulabilirler. Kansız Kürt demokrasisi böyle gelişir. Aksi halde Filistin
-
İsrail benzeri kanlı bir süreç yaş
a-
nır. Bu çözüm Kürt milli devleti etrafındaki boğazlaşmayı önler. Bunun için ulus devletlerin demokras
i-
ye açık olmaları tek şarttır. Kürtlerin demokratik bir ulus olmalarına karışmayacak, uzlaşacak. Bu m
u-
azzam kazandırır. Türkiye, İran, Suriye ve hatta Kürt devletçiği de buna engel olmamalıdır.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->