Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Abdullah Öcalan-Yöntem ve Hakikat Rejimi Üzerine

Abdullah Öcalan-Yöntem ve Hakikat Rejimi Üzerine

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Published by GuncelYorum
Abdullah Öcalan-Yöntem ve Hakikat Rejimi Üzerine
Abdullah Öcalan-Yöntem ve Hakikat Rejimi Üzerine

More info:

Published by: GuncelYorum on Jan 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
1
YÖNTEM VE HAKİKATREJİMİ ÜZERİNE
 
 ABDULLAH
Ö
CALAN
 Abdullah
Ö
calan Sosyal Bilimler Akademisi Yay
ı
nlar
ı
 
 
2
İÇİNDEKİLER:
  A-
 
YÖNTEM
VE
HAKİKAT SORUNUNA GİRİŞ
 B-
 
TARİHTE ANLAM VERMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ BAŞLICA HAKİKAT YÖNTEMLERİ
 1-
 
Mitolojik Yöntem
 2-
 
Dinsel Yöntem
 3-
 
Felsefi Yöntem
 4-
 
Bilimsel Yöntem
 C-
 
YÖNTEM VE HAKİKAT ARAYIŞININ TARİHSEL ANLAMI
 D-
 
EVRENSEL HAKİKATİN YETKİN KAVRANIŞI İNSANIN YETKİN KAVRANIŞINDANGEÇER
 1-
 
Maddenin Yetkin Türü Ve Bileşimi Olarak İnsan
 2-
 
Biyolojik Âlemin Gelişmiş Türü Olarak İnsan
 
3-
 
İnşa Edilmiş Hakikat Olarak Toplumsal İnsan
 
4-
 
Esnek Ve Özgür Bir Zihniyet Doğası Olarak İnsan
 
5-
 
M
etafizik Yaşayabilen Varlık Olarak İnsan
 
E-
 
TOPLUMSAL DOĞA VE HAKİKAT
 
1-
 
Toplumsal Hakikati
Tanımlamak 
 a-Toplumsal Hakikat ve Yitimib-
Toplumsal Hakikat ve Yabancılaşma Biçimleri
 2-
Tarihsel Topluma Yöntemsel Yaklaşım
 3-
Bir Toplumsal Hakikatsizleştirme Felsefesi Ve Yöntemi; Pozitivizm (Bilimcilik)
 4-Toplumsal Hakikat Yolunda Sosyal Bilimi Yeniden Yorumlamak 5-
Hakikat’in Temel Birimi; Ahlaki Ve Politik Toplum
 F-
TOPLUMSAL HAKİKAT DÜZLEMİNDE YAŞAMI DOĞRU TANIMLAMAK 
 
a-
Yaşam
 b-
Toplumsal Yaşam
 
SONUÇ:
 
Hakikat Yolunda Nasıl Yaşamalı, Ne Yapmalı
Ve
Nereden Başlamalı?
 
 
3
 A-
YÖNTEM VE HAKİKAT SORUNUNA GİRİŞ
:
Kavram olarak yöntem, amaçlara ilişkin en kestirmeden sonuca götüren yol, alışkanlık,sağduyulu yaklaşım biçimleridir. Hangi yolun hedefe en doğru ve kestirmeden götüreceğinetleştiğinde, yöntem tutturulmuş demektir. Yöntemin olumlu yanı, denenmiş olması ve sonuçvermesindeki başarısıdır. Uzun denemelerden sonra belirlenmesi, ilgili yol alıcıları içinvazgeçilmezdir. Mürit 
-
mürşit ilişkisini çağrıştırır.
 Hedefe en kestirmeden
ulaştıran yol anlamındaki yöntem, Batı merkezli bir kavramdeğildir. En eski çağlardan beri Ortadoğu bilgelik ekollerinde denenmektedir. Bilgiye erişiminelverişli yolları hep denenmiştir. İçlerinden en sonuç alıcı olanları temel yöntem olarakseçilmiştir. Düşünce ekollerinde en çok yoğunlaşılan kavramlardan bir mantık, dolayısıylayöntem geliştirmek alışıldık bir usuldür. Dünya uygarlık sisteminin hegemonik merkeziAvrupa’ya kayınca, birçok alandaki üstünlük sağlayıcı gelişmeler bilimsel alanda yöntem
kon
usunda da kendini gösterdi. Bacon, Descartes ve Galileo’nun 16. ve 17. yüzyıllarda önemlimetot yaklaşımlarıyla ortaya çıkışları hegemonik sistemin Avrupa’ya kayışıyla yakındanbağlantılıdır.En önemli yöntem kavramlarından olan özne
-
nesne ayrımının gelişimi doğayahükmetmeyle ilişkilidir. Sermaye ve iktidarın yeni birikim aygıtları, hem fiziksel
-biyolojik hem
toplumsal doğa kaynaklarına yüklendikçe, bu kaynakların ne denli avantajlı olduklarınıkavramakta gecikmediler. Her iki doğa kaynakları nesneleştirildikçe, sermaye ve iktidarbirikimine artan katkıları peşi sıra sunuyorlardı. Bu maddi gelişmenin düşüncedeki karşılığıözne
-
nesne ayrımıdır. Bu durum
 
Bacon’da objektif 
-
sübjektif ayrımı halinde kendini yansıtırken,Descartes’te ruh
-
beden keskin ikiliği biçiminde yansıma bulur. Galileo’da matematik, doğanındili olarak en gelişmiş bir nesne ölçütü olarak kendisini ortaya koyar. Tarihin uzunMezopotamya yolculuğunun Antikçağ Yunanistan’ında yol açtığı gelişmeye benzer bir gelişme,özgün farklılıklarıyla birlikte Avrupa’nın batısında tekrarlanmaktadır. Sümer toplumu da aslındaYukarı Mezopotamya’nın bin yılların süzgecinden geçen yaşam pratiklerini AşağıMezopotamya’ya taşıyıp, özgün farklılıklarını da katarak orijinal biçimini yaratmıştı.Merkezi uygarlık sistemlerinde özne her zaman sermaye ve iktidar kaynaklıdır. Bilinci,söylemi ve hür iradeyi temsil eder. Bazen fert bazen kurumdur, ama hep vardır. Nesnenin payınadüşen ise, hep iktidar dışı barbarlar, halklar ve kadınlardır. Ancak doğa gibi özneye kaynak
h
izmeti gördükçe akla gelirler. Başka tür anlamlarının olması doğası gereği düşünülemez. Sümermitolojisinde insanın kul olarak tanrıların dışkısından, kadınların ise erkeklerin kaburgakemiklerinden yaratılış öyküleri, nesneleştirmenin boyutlarını tarihin
derinliklerinde
yansıtmaktadır. Bu nesne ve özne yaklaşımının Avrupa düşüncesine taşınması şüphesiz önemlidönüşümlerden sonra mümkün olmuştur. Ama gelişim zincirinin bu doğrultuda olduğu inkâr
edilemez.
Günümüzde özne
-
nesne ayrımının silikleşmesi, finans
-
kapitalin başatlığıyla bağlantılıdır.Merkezî uygarlık sisteminde finans
-
kapitalin simgesel hegemonyası, özne
-
nesnenin tüm eskihallerini çözmüştür. Herkesin kendisini yeri geldiğinde özne, yeri geldiğinde nesne yerinekoyması, sermaye ve iktidar birikiminin yeni biçimleriyle sıkıca bağlantılıdır. Toplum hemgerçek, hem sanal boyutlarda çığ gibi çoğaltılan (milliyetçilik, dincilik, cinsiyetçilik ve bilimcilikkaynaklı) sermaye ve iktidar aygıtlarıyla ahtapot misali sarmalanmıştır. Bu koşullarda herkes ve
h
er kurum kendini yeterince özne ve nesne konumunda bulabilir. Sümer toplumundakitanrıların işlevini ideolojik aygıtlar devralırken, özne
-
nesne ayrımının dönüşümü kaçınılmazolduğu gibi, tanrıların yeni simgesel özellikleriyle hükümranlıkları da mevcut ayrımı elbettegereksizleştirecektir.
 
Merkezi uygarlık tarihi boyunca bilmelerin giderek parçalanması ve kutsallığını yitirmesibenzer bir öyküye sahiptir. Sermaye ve iktidar aygıtları ne kadar çoğalırsa, bilmelerin de o denliparçalanması tarihte iyice gözlenen bir husustur. Tüm klan ve kabile toplumlarında bilim birbütündür. Temsilcileri kutsal sayılır. Bilim tanrı vergisi kabul edilir. Herkese arzusu ve çabasıoranında dağıtılır. Mitolojilerde bütünüyle, din ve felsefede başat ölçülerde yaklaşımlar buyönlüyken, ilk parçalanma daha çok doğa bilimlerinde ve Batı Avrupa bilimsel yapısında görülür.Toplumdan giderek kopmuş ve sermaye
-
iktidar elitlerinin hizmetine iyice koşturulmuş yeni

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nuritok liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->