Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hristos Si-A Luat CA Mireasa o Desfranata

Hristos Si-A Luat CA Mireasa o Desfranata

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

More info:

Published by: Cristian Constantin Mindra on Jan 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
Hristos şi
-
a luat ca mireasă o desfrânată
  AnalogiiLuni, 20 Iunie 2011 00:53
Dragostea lui Dumnezeu faţă de om depăşeşte naturalul, obişnuitul, chiar dacă cel ce o primeşte, omul,are o existenţă limitată, pentru că focul iubirii dumnezeieşti arde orice stricăciune şi o face strălucitoareprin puterea harului Duhului Sfânt, pe care este chemat să
-
l primească. Dragostea lui Dumnezeu, caresfinţeşte şi desăvârşeşte, şi le întăreşte pe cele neputincioase, a fost înfăţişată adesea de Sfinţii Părinţi înmod deosebit. Iată o pagină grăitoare în acest sens:
 
„Dumnezeu Şi
-
a dorit pentru Sine o desfrânată. Da, o desfrânată! Despre firea noastră omeneascăvorbesc. El era înalt, ea, umilă. Înalt însă nu ca statură, ci ca fire. Întru totul curat era, fiinţa Lui,neprihănită, iar firea Lui, fără de stricăciune. Neĭncăput de minte, nevăzut, necuprins cu gândul,totdeauna fiind şi acelaşi fiind, mai presus de îngeri, mai presus de puterile cereşti. Biruitor asupraoricărei cugetări, depăşind orice putere a minţii, fără de putinţă a
-
L vedea, cu putinţă numai a crede în El. Îl văd îngerii şi se cutremură. Heruvimii se acoperă cu aripile lor, la vederea feţei Lui toate se tem şi se înfricoşează. De Îşi aruncă privirea Sa spre pământ, îl face de se cutremură. De se îndreaptă către mare,marea se face uscat. El face să apară râuri în pustiu...Ce aş putea să mai spun despre El?
 
Măreţia Lui fără de margini, înţelepciunea Lui ce nu poate fi prinsă în numere, judecăţile Lui de nepãtrunsşi căile Lui de necercetat? El,
 
atât de mare şi preaînalt, Şi
-
a dorit pentru Sine o desfrânată. De ce?Pentru ca să o schimbe din desfrânată în fecioară. Pentru a deveni mirele ei. Şi ce face pentru aceasta?
Nu trimite la ea vreuna din slugile Sale, nu trimite vreun înger sau arhanghel.
Nici heruvimi şi nici serafiminu trimite. Ci vine El Însuşi. Ei, Care o iubea atât de mult.
 
Şi
-
a dorit pentru Sine o desfrânată? Şi ce face? Pentru că aceasta nu putea să urce la cele de sus, a
coborât El la cele de jos. A venit în cortul ei. A a
at-o a
meţită ca de băutură. Şi cum a venit? Fără să
-
Şidea pe faţă dumnezeirea Sa, ci S
-
a făcut întru totul asemenea ei, pentru ca nu cumva, vãzãndu
-
L, să se înfricoşeze şi să fugă, să o piardă. A afl
at-
o plină de răni, sălbăticită, stãpânită de demoni. Şi ce fac
e? O
ia cu Sine şi o face soţia Sa. Şi ce
-
i dăruieşte? Un inel! Ce inel? Duhul cel Sfânt.
  Apoi îi spune:- Nu te-
am sădit oare în Rai?
 -
Da, îi răspunde.
 -
Şi cum ai căzut de acolo?
 -
 A venit diavolul şi m
-a luat din Rai.-
 Ai fost sădită în Rai şi t
e-
a scos afară! lată, te voi sãdi acum înlăuntrul Meu. Nu va îndrăzni să seapropie de Mine. Păstorul te va păzi şi lupul nu va mai veni.
 -
Dar sunt atât de păcătoasă şi plină de necurăţie ! a zis.
 -
Nu te nelinişti, sunt doctor.
 
Fii dar cu multă luare
-am
inte! Priveşte ce face! A venit sã o ia pe desfrânatã aşa cum era ea, afundată înnecurăţenie. Ca să înţelegi cât de mare era dragostea mirelui! căci aşa este Cel Ce iubeşte, nu ceresocoteală pentru nimic, ci iartă toate păcatele şi greşelile.
 
Fiică a demonilor era deci mai înainte, fiică a pământului, nevrednică şi pentru pământ. Acum devine fiicăa Împăratului. Şi aceasta pentru că aşa a hotărât Cel ce o iubea atât de mult. Pentru că cel ce iubeşte nuse interesează de purtarea celuilalt. Cel ce iubeşte
 
nu vede lipsa de frumuseţe. De aceea se numeştedragoste, pentru că adeseori iubeşte şi ceea ce este urât
-
 Aşa a făcut Hristos. A văzut o urâciune, S
-a
umplut de dragoste pentru ea şi a înnoit
-
o, a făcut din ea o fiinţă nouă.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->