Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pataphysical Calendar

Pataphysical Calendar

Ratings: (0)|Views: 278 |Likes:
Published by Henry Snail
For the Maya calendar left us down.
For the Maya calendar left us down.

More info:

Published by: Henry Snail on Jan 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
D
E
E
E U W I G D U R E N D E
 P
A T A F Y S I S C H E
 
A L E N D E R 
 
 
 S
LECHTS DE PATAFYSICA IS IN STAAT OM REKENSCHAP TE GEVEN VAN DE POPANALYSE
 ,
 DE POËZIE EN DE HELE REST 
!D
E PATAFYSICA IS DE WETENSCHAP DIEDENKBEELDIGE OPLOSSINGEN ZOEKT 
.D
E PATAFYSICA IS DE WETENSCHAP DIE DE WETTEN BESTUDEERT DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DEUITZONDERINGEN 
.
 N DE PATAFYSICA ZIJN ALLE GEBEURTENISSEN GELIJK 
.
 
 
D
E
E
EUWIGDURENDE
P
ATAFYSISCHE
K
ALENDER
 
 N*A*O*, de Naamloze Achter Ons, het Nihilistisch Anarchistisch Offensief, stelt voor om -aangezien zelfs de lange telling van de Maya kalender (13 periodes van 144.000 dagen) ons in desteek liet en de voortekens bleven wat ze waren: tekens dat er iets zal gebeuren als er voor dietijd niets gebeurt – de new-age leegte waarin we zijn terecht gekomen op te vullen en het dagelijks gebeuren te vieren met de eeuwigdurende patafysische kalender.Zo zal het nieuwe tijdperk een pracht van een klucht gaan worden voor het volgende! Na de oprichting van het Patafysisch College en het startschot voor de uitwerking vande statuten moest ook een nieuwe tijdrekening ingevoerd worden, die beantwoordde aan dewens en de leer van de wetenschap der imaginaire oplossingen, die de patafysica is. De speciaaldaarvoor ontworpen kalender verscheen tegelijk met de statuten op 25 Merdre 76 P.T.(Patafysisch Tijdperk) (= 11 juni 1949 vulgair). In artikel 12, §2 van die statuten worden debeginselen van de eeuwigdurende patafysische kalender vastgelegd:
Het patafysisch tijdperk begint op 8 september 1873, die dienovereenkomstigaangeduid wordt als de 1
e
van de maand Absoluut van het jaar 1 van hetPatafysisch Tijdperk ( 1 Absoluut 1 P.T.), en de reeks die de volgorde van de 13maanden vastlegt (twaalf maanden hebben 28 dagen en één 29) is als volgt bepaald: Absoluut, Haha, Aas, Zand, Onthersening, Bakkes, Pedaal, Clinamen,Palfrenier, Merdre, Balg (29 dagen), Pantoffel, Fallus.
Iedere week heeft 7, iedere maand in totaal 28 + 1 dagen, waarbij telkens de 1
e
 , de 8
e
 , de 15
e
en de22
e
dagen altijd zondagen zijn, en elke 13
e
een vrijdag is.Elke 29
e
(d.w.z. dag 28 + 1) wordt 
Hunyadi
genoemd en is, behalve in de maand Balg en inschrikkeljaren in de maand Bakkes, een imaginaire dag, die uitsluitend in de verbeelding bestaat. Daarom wordt hij ook regelmatig aangeduid op de eeuwigdurende patafysischekalender. De naam
Hunyadi
duikt al op in Alfred Jarry’s “Kalender van Koning Ubu” in de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->