Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penghuraian 2 Kalimah Syahadah

Penghuraian 2 Kalimah Syahadah

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,128 |Likes:
Published by 9W2DSL

More info:

Published by: 9W2DSL on Feb 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

 
ASAS ISLAM
Agama Islam ialah satu-satunya agama khusus daripada Allah S.w.t yangditurunkan kepada seluruh manusia dari Nabi Adam Alaihi Salam hinggaQiamat. Melalui Nabi-nabi dan Rasul-rasul dengan disertakan Kitab Panduan.Ianya bukanlah agama ciptaan kebijaksanaan pemikiran manusia.Apabila sampai kepada Nabi yang akhir Nabi Muhammad S.a.w, AgamaIslam itu dikembangkan melalui pengakuan Kalimah Tauhid Ucapan DuaKalimah Syahadah. Kalimah ini menjadi batas perbezaan diantara orang yangsudah menerima dan beramal dengan agama islam atau orang yang tidakmenerima dan beramal dengan agama islam.Dan apabila seseorang itu hendak membicarakan Kalimah Syahadahmaka akal seseorang itu hendaklah menumpukan sepenuh kepada HukumAkal, seumpama ia melihat dirinya tempat yang nyata bagi wujud Haq Tuhannya, sepertimana
sabda Nabi S.a.wMafhumnya:
Barangsiapa mengenal dirinya masa sesungguhnya telah mengenal akantuhannya.Sebab itulah menjadi Khilaf Ulama dalam menentukan Hukum ke atasmanusia Lelaki dan Perempuan didalam Islam apabila sampai Had TakliSyarak (Baligh) sempurna Akalnya, Sihat Ceria dan Sampai Seruan NabiMuhammad S.A.W., maka wajiblah mengucap dua kalimah syahadah denganmenyempurnakan rukunnya, syarat sahnya serta mengetahui ia akanperkara-perkara yang menyebabkan kepada membatalkannya bagimemfardhukan Islam atas dirinya untuk menjaga, mengawal, menyeliakemuliaan (maruah) Agama Islam, Diri, Keturunan, Harta Benda dan Tanah Airdalam masa yang sama hendaklah meletakkan dirinya menjadi Hamba bagimenunaikan Hak-hak kehambaan kepada Allah S.W.T. dan menjadikan AllahS.W.T. tempat minta tolong dan berlindung dalam semua hal berkaitanpembahagian hidupnya (manahijul Hayyah).Lantaran itu maka seseorang Mukallaf lagi muslim itu mahulahmemberi tumpuan berusaha sepenuhnya membina kekuatan, Aqidah,Syariat, Akhlak, Pengorbanan Diri dan Harta dengan mempelajari sertamemahaminya mengikut kaedah-kaedah yang ulama-ulama muktabar,bermula dari menggunakan kaedah akalnya bagi memahami Ilmu Tauhid bagimenyempurnakan Akidahnya dan Ilmu Syarak serta Qawaidnya bagimenyempurnakan perjalanannya.
1
 
Bermula Tumpuan Hukum bagi Akal itu terbahagi kepada tiga:
Pertama:
Wujub =mesti sungguh=
Kedua:
Istihalah =mesti tak sungguh=
Ketiga:
 Jawaz =patut dan padan=Misyalnya:
Pertama
: Mesti Sungguh Qudrah Allah ta’ala itulah dinamakan Wujub
Kedua
: Mesti Sungguh Allah ta’ala tak lemah itulah dinamakanIstihalah
Ketiga
: Patut dan Padan Allah ta’ala membuat mungkin itulahdinamakan Jawaz.Barang yang menghukum atasnya oleh akal itu ada tiga perkara:
Pertama
: Wajib = Barang yang mesti sungguh
Kedua
: mustahil= Barang yang mesti tak sungguh
Ketiga
: Jaiz = Harus barang yang boleh sungguh atauboleh taksungguhMisyalnya:
Pertama
: Diri Qudrah Allah ta’ala itulah di namakan barang yang wajib.
Kedua
: Lemah Allah ta’ala itulah di namakan barang yang tak diterimaoleh akal adanya, itulah dinamakan mustahil.
Ketiga
: Membuat mungkin atau tidak itulah dinamakan Jaiz,yakni dirimembuat itu di namakan Jaiz.
KESIMPULANPertama
:Mesti Sungguh Qudrah Allah ta’ala itulah dinamakan Wujub,maka Akal menghukum Allah ta’ala Wajib bersifat denganQudrah akan tetapi kalau Akal tak menghukum pun, Allah ta’alatetap Mesti Sungguh Qudrahnya.
Kedua
:Mesti Tak Sungguh Allah ta’ala itu bersifat Lemah ‘kekuranganada pada Zat Allah ta’alaseperti tak lemah, tak tuli itulahdinamakan Istihalah, maka Akal menghukum Lemah, Buta atau Tuli itulah dinamakan Mustahil.
Ketiga
:Allah ta’ala membuat mungkin Patut dan Padan baginya itulahdinamakan Jawaz, maka Akal menghukum Allah ta’ala Harusmembuat mungkin atau tidak, tetapi berkehendak Allah ta’alamembuatnya makamembuat ia Allah ta’ala, maka membuatitulah dinamakan Jaiz.ASAS ILMU TAUHID
2
 
(BAB PERTAMA)MENGENALI SIFAT-SIFAT ALLAH TA’ALA
Adapun yang Wajib bagi setiap Mukallaf itu beriktiqad bahawa Sifat Kamalatbagi Allah ta’ala itu tiada terhingga banyaknya, hanya yang wajib di ketahuidengan Jalan Tafsil berserta dengan dalil-dalilnya hanya 20 sifat sahaja.
1.
Wujud
Ertinya: Allah ta’ala itu Ada. Lawannya tiada.Mustahil Allah ta’ala itu tiada.Istihalah Tak Tiada Wajib Allah ta’ala itu ada. Tanda Allah ta’ala itu Ada, Baharu sekalian Alam ini.Firman Allah ta’ala:
2.
Qidam
Ertinya: Allah ta’ala itu Sedia.Lawannya baharu.Mustahil Allah ta’ala itu baharu.Istihalah Tak Baharu Wajib Allah ta’ala itu Sedia. Tanda Allah ta’ala itu Sedia, Baharu alam ini.Firman Allah ta’ala:
3.
Baqa
Ertinya: Allah ta’ala itu Kekal.Lawannya Binasa (Fana).Mustahil Allah itu binasa.Istihalah Tak Binasa Wajib Allah ta’ala itu Kekal, Tanda Allah ta’ala itu Kekal, Baharu alam ini.Firman Allah ta’ala:
3

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Azi Maisarah liked this
Che Nor Azizah liked this
syarif2008 liked this
Noor Amiza liked this
rosyam liked this
zaidifarhannah liked this
Suzana Ismail liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->