Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulamin serwisu Workhome.pl

Regulamin serwisu Workhome.pl

Ratings: (0)|Views: 55,955|Likes:
Regulamin serwisu Workhome.pl. Brzmienie na dzień 3 stycznia 2012 r.
Regulamin serwisu Workhome.pl. Brzmienie na dzień 3 stycznia 2012 r.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Dziennik Internautów on Jan 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
REGULAMIN PORTALU WORKHOME.PL
WSTP
Ę
Prosimy o zapoznanie si z treci poniszego regulaminu, poniewa rodzi on prawa i
ę ś ą ż ż
 obowizki tak po stronie uytkowników jak i usługodawcy. Korzystanie z workhome.pl jest
ą ż
 wnoznaczne z akceptacj okrelonych w niniejszym regulaminie zasad. Jednoczenie
ą ś ś
 informujemy, e regulamin bdzie dostpny pod tym adresem internetowym przez cały okres
ż ę ę
 istnienia portalu workhome.pl
INFORMACJE O PROWADZCYM PORTAL
Ą 
Niniejszy regulamin okrela zasady w ramach portalu działajcego pod adresem
ś ą 
 internetowym workhome.pl.
Dane usługodawcy:
Adrian Oleszczuk prowadzcy działalnoć gospodarcz pod firm VolSoft w
ą ś ą ą 
 Warszawie /02-781/ przy ul. Pilackiego 108/39, NIP: 951-230-28-61
adres e-mail: kontakt@workhome.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Uyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczaj:
ż ą 
regulamin -
niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załcznikami;
ą 
portal -
bdca własnoci usługodawcy strona internetowa dziajca pod adresem
ę ą ś ą ą 
 workhome.pl;
umowa o dzieło -
zawierana w ramach portalu pomidzy usługodawc a
ę ą 
 uytkownikiem umowa o dzieło której treć zawarta jest w dalszej czci regulaminu;
ż ś ęś
usługodawca
- podmiot okrelony w pkt I ust. 2;
ś
uytkowni
ż
- pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjnanieposiadajca osobowoci prawnej zawierajca w ramach portalu umow o dzieło
ą ś ą ę
 bdca zleceniobiorc;
ę ą ą 
zamawiajcy
ą 
- podmiot zlecajcy wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
ą 
 zawieranej w ramach portalu umowy o dzieło, bdcy jednoczenie usługodawc;
ę ą ś ą 
wykonawca -
podmiot przyjmujcy do wykonania przedmiot umowy na podstawie
ą 
 zawieranej w ramach portalu umowy o dzieło, bdcy jednoczenie uytkownikiem;
ę ą ś ż
 
rejestracja
- proces w wyniku krego uytkownik zawiera umow o dzio z
ż ę
 zamawiajcym. W celu rejestracji naley podać niezbdne dane teleadresowe oraz
ą ż ę
 zaakceptować warunki regulaminu i polityki prywatnoci;
ś
Stosownie do art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu
ś
 usług drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze
ą ą 
 zm.) usługodawca podaje, e wymagania techniczne niezbdne do współpracy z
ż ę
 systemem teleinformatycznym, którym posługuje si usługodawca s nastpujce:
ę ą ę ą 
urzdzenie z poczeniem do sieci internet;
ą ą 
przegldarka internetowa umoliwiajca wywietlanie dokumentów HTML z czon
ą ż ą ś ą ą 
 funkcj akceptowania plików cookies.
ą 
REJESTRACJA I LOGOWANIE
Przy rejestracji uytkownik zobowizany jest podać:
ż ą 
adres e-mail;
hasło;
inne dane, które zgodnie z podanymi w procesie rejestracji krokami powinien podaćuytkownik (adres, NIP, numer telefonu, imi, nazwisko i inne).
ż ę
Hao, jest znane tylko uytkownikowi, i uy poprawnemu logowaniu si do jego
ż ż ę
 profilu.
W procesie rejestracji uytkownik proszony jest o zaakceptowanie regulaminu, polityki
ż
 prywatnoci i umowy o dzieło oraz owiadcza, e zapoznał si z ich postanowieniami i
ś ś ż ę
  je akceptuje.
Postanowienia regulaminu wi uytkownika od momentu jego akceptacji. Od tego
ążą ż ż
 momentu obowizuje umowa o dzieło oraz wszelkie inne ustalenia zawarte w
ą 
 regulaminie.
Po ostatecznym zatwierdzeniu wszystkich danych i złoeniu stosownych owiadcze,
ż ś ń
 na podany przez uytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomoć z linkiem,
ż ś
 którego kliknicie jest wymagane w celu potwierdzenia rejestracji.
ę
Przerwanie wypelniania danych po przejciu kroku z akceptacj regulaminu czy te
ś ą ż
 niedopełnienie procesu weryfikacji nie zwalnia z wicej juz wtedy umowy o dzieło
ążą 
 czy regulaminu.
Logowanie do profilu uytkownika odbywa si przez podanie w odpowiednich polach
ż ę
 emailu oraz haa. Link do panelu edycyjnego wysyłany jest przez system nawskazanego przez uytkownika maila.
ż
 
FUNKCJONALNOCI PROTALU
Ś
W ramach portalu dostpne s nastpujce funkcjonalnoci, polegajce w
ę ą ę ą ś ą 
 szczególnoci na:
ś
moliwoci zarejestrowania si na portalu;
ż ś ę
moliwoć zawarcia umowy o dzieło w ramach portalu.
ż ś
moliwoć wprowadzania opisów programów komputerowych których tyczy si umowa
ż ś ę
 o dzieło poprzez system edycyjny.
Funkcjonalnoci s bezpłatne.
ś ą 
W ramach portalu mog być wywietlane reklamy.
ą ś
UMOWA
W ramach portalu zamieszczane s skierowane przez usługodawc do uytkowników
ą ę ż
 oferty wykonania dzieła okrelonego regulaminie ktory jednoczenie zawiera umow o
ś ś ą 
 dzieło. Oferta zawiera:
opis przedmiotu umowy do wykonania;
prawa i obowizki obydwu stron umowy
ą 
inne ustalenia
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.
Obok oferty znajduje si formularz danych osobowych uytkownika zawierajcy:
ę ż ą 
imi i nazwisko uytkownika;
ę ż
hasło
miejsce zamieszkania/siedzib uytkownika oraz jego adres
ę ż
adres e-mail uytkownika;
ż
NIP (w przypadku, gdy uytkownika jest przedsibiorc)
ż ę ą 
pole do zaznaczenia, wyraajce zgod na postanowienia regulaminu (akceptacja
ż ą ę
 regulaminu nastpuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola)
ę
numer PESEL
numer i serie dowodu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->