Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
70. - 18.b

70. - 18.b

Ratings: (0)|Views: 49|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIKA
 
HRVATSKA
 
DRŽAVNI
 
ZAVOD
 
ZA
 
STATISTIKU
 
K(
,.-ithkacijska
 
ozn?.
 
'^g.
 
 jed.
 
Urudžbeni
 
iroj
 
 j
 
 prti.
 
I
 
Vrli.
 
*W»TMJp«n
 
 jUl
 
 
i
 
, — — ~
 
*
 
'
 
. ■ ■ I I - '
 
UT~IL-<$
 
sjaj-
KLASA:
 
URBROJ:
 
Zagreb,
 
021-01/12-01/1
 
555-01-01-12-2
 
17.
 
prosinca
 
2012.
 
 /o
 
PREDMET:
 
 VLAD
 
REPUBLIKE
 
HRVATSKE
 
gospođa
 
 Andreja
 
Gabrijel,
 
zamjenica
 
glavnog
 
tajnika
 
Trg
 
sv.
 
Marka
 
2
 
10000
 
Zagreb
 
Zastupni
čko
 
pitanje
 
Davorina
 
Mlakara,
 
u
 
vezi
 
s
 
objavom
 
podataka
 
o
 
provedenom
 
popisu
 
stanovništva
 
iz
 
2011.
 
godine
 
Poštovana
 
gospođo
 
Gabrijel,
 
u
 
vezi
 
s
 
Vašim
 
dopisom
 
KLASA:
 
021-12/12-01/959,
 
URBROJ:
 
50301-01/10-12-2,
 
kojim
 
ste
 
tražili
 
očitovanje
 
na
 
predmetno
 
zastupničko
 
pitanje
 
saborskoga
 
zastupnika,
 
gospodina
 
Davorina
 
Mlakara,
 
očitujemo
 
se
 
kako
 
slijedi.
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
proveo
 
 je
 
Popis
 
stanovništva,
 
ku
ćanstava
 
i
 
stanova
 
u
 
Republici
 
Hrvatskoj
 
2011.
 
godine
 
u
 
razdoblju
 
od
 
1.
 
do
 
28.
 
travnja
 
2011.
 
Nakon
 
uspješno
 
provedenog
 
popisivanja
 
na
 
terenu,
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
objavio
 
 je
 
29.
 
lipnja
 
2011.
 
Prve
 
rezultate
 
Popisa
 
2011.,
 
sukladno
 
članku
 
37.
 
Zakona
 
o
 
popisu
 
stanovništva,
 
kućanstava
 
i
 
stanova
 
u
 
Republici
 
Hrvatskoj
 
2011.
 
godine
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
92/10.).
 
Prvi
 
rezultati
 
sadrže
 
podatke
 
o
 
ukupnom
 
broju
 
popisanih
 
osoba
 
te
 
ukupnom
 
broju
 
stanovnika,
 
kućanstava
 
i
 
stambenih
 
 jedinica,
 
na
 
razini
 
Republike
 
Hrvatske,
 
prostornih
 
 jedinica
 
za
 
statistiku
 
2.
 
razine,
 
županija,
 
gradova/općina
 
i
 
naselja.
 
Prve
 
rezultate
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
izradio
 
 je
 
neposredno
 
nakon
 
završetka
 
Popisa
 
kako
 
bi
 
se
 
zadovoljio
 
interes
 
stručne
 
i
 
šire
 
 javnosti
 
za
 
osnovnim
 
podacima
 
o
 
broju
 
stanovnika,
 
kućanstava
 
i
 
stanova.
 
Nakon
 
objave
 
Prvih
 
rezultata
 
slijedila
 
 je
 
detaljna
 
obrada
 
prikupljenih
 
podataka.
 
Popisna
 
građa
 
koju
 
 je
 
bilo
 
potrebno
 
obraditi
 
smještena
 
 je
 
u
 
objektu
 
bivše
 
vojarne
 
„Dr.
 
 Ante
 
Starčević"
 
u
 
Jastrebarskom,
 
koju
 
 je
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
dobio
 
na
 
privremeno
 
korištenje,
 
na
 
više
 
od
 
2.500
 
dužnih
 
metara
 
polica
 
i
 
teži
 
više
 
od
 
80
 
tona.
 
Samo
 
osnovnih
 
popisnih
 
obrazaca
 
prikupljeno
 
 je
 
oko
 
7
 
milijuna.
 
Obrada
 
podataka
 
Popisa
 
2011.
 
planirana
 
 je
 
u
 
trajanju
 
oko
 
godinu
 
dana,
 
zapošljavanjem
 
do
 
400
 
djelatnika
 
na
 
razdoblje
 
od
 
6
 
mjeseci
 
za
 
faze
 
pripreme
 
popisne
 
građe,
 
optičkog
 
čitanja
 
i
 
kodiranja.
 
Nakon
 
tih
 
6
 
mjeseci
 
bilo
 
 je
 
planirano
produžiti državnu službu za do 200 državnih službenika na
određeno
 
vrijeme
 
do
 
4
 
mjeseca
 
za
 
ostale
 
faze
 
obrade,
 
ovisno
 
o
 
potrebama
 
posla.
 
Obrade
 
Popisa
 
2001.
 
i
 
1991.
 
godine
 
također 
 
su
 
trajale
 
oko
 
godinu
 
dana.
 
U
 
obradi
 
Popisa
 
2001.
 
prvih
 
šest
 
mjeseci
 
radilo
 
 je
 
do
 
384
 
djelatnika,
 
a
 
kasnije
 
183
 
djelatnika.
 
U
 
obradi
 
Popisa
 
1991.
 
bilo
 
 je
 
angažirano
 
oko
 
450
 
djelatnika.
 
Zapošljavanje
 
djelatnika
 
neophodnih
 
za
 
obradu
 
podataka
 
Popisa
 
2011.
 
bilo
 
 je
 
planirano
 
za
 
sredinu
 
2011.
 
godine.
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
zatražio
 
 je
 
od
 
Ministarstva
 
uprave
 
u
 
siječnju
 
2011.
 
godine
 
mišljenje
 
o
 
tome
 
može
 
li
 
angažirati
 
400
 
osoba
 
na
 
ugovor 
 
o
 
djelu
 
radi
 
obrade
 
podataka
 
Popisa
 
ili
 
 je
 
potrebno
 
zaposliti
 
službenike
 
na
 
određeno
 
vrijeme.
 
Ministarstvo
 
uprave
 
u
 
dopisu
 
od
 
3.
 
veljače
 
2011.
 
(u
 
prilogu)
 
upućuje
 
Zavod
 
da
 
za
 
obradu
 
podataka
 
Popisa
 
treba
 
zaposliti
službenike na
određeno
 
vrijeme
 
te
 
da
 
se
 
obrati
 
Vladi
 
Republike
 
Hrvatske
 
sa
 
zamolbom
 
da
 
se,
 
iznimno
 
od
 
Odluke
 
o
 
zabrani
zapošljavanja, Državnom zavodu zastatistiku odobri prijam 400 službenika na
određeno
 
vrijeme
 
radi
 
obrade
 
Popisa
 
stanovništva.
 
Ilica
 
3,
 
IOOOO
 
Zagreb
 
Telefon:
 
(+385
 
1)
 
4806-m,
 
telefaks:
 
(+385
 
t)
 
4817-666
 
DRŽAVNI
 
ZAVOD
 
ZA
 
STATISTIKU
 
.,
 
,
 
,
 
,
 
REPUBLIKE
 
HRVATSKE
 
 
elektronička
 
 posta:
 
 
 
Državni zavod za statistiku je u svibnju, te ponovo u srpnju 2011. Vladi Republike Hrvatske uputio PrijedlogOdluke o davanju suglasnosti Državnom zavodu za statistiku za prijam državnih službenika na
određeno
 
vrijeme
 
budući
 
da
 
 je
 
na
 
snazi
 
bila
 
Odluka
 
o
 
zabrani
 
novog
 
zapošljavanja
 
državnih
 
službenika
 
i
 
namještenika
 
u
 
tijelima
 
državne
 
uprave,
 
stručnim
 
službama
 
i
 
uredima
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
153/09).
 
Prethodna
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
navedenu
 
Odluku
 
nije
 
donijela
 
što
 
 je
 
onemogućilo
 
da
 
se
 
popisna
 
građa
 
obradi
 
u
 
planiranoj
 
dinamici
 
i
 
podaci
 
objave
 
u
 
planiranim
 
rokovima.
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
predvidio
 
 je
 
da
 
obrada
 
rezultata
 
ovog
 
popisa
 
traje
 
oko
 
godinu
 
dana.
 
Uz
 
pravodobno
 
zapošljavanje
 
potrebnog
 
broja
 
djelatnika,
 
obrada
 
svih
 
popisnih
 
podataka
 
bila
 
bi
 
završena
 
i
 
objava
 
svih
 
rezultata
 
Popisa
 
bila
 
bi
 
moguća
 
u
 
travnju
 
ili
 
svibnju
 
2012.
 
Početkom
 
2012.
 
godine
 
pokrenut
 
 je
 
postupak
 
zapošljavanja
 
putem
 
mjere
 
 javni
 
radovi,
 
te
 
 je,
 
temeljem
 
Odluke
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske
 
od
 
19.
 
travnja
 
2012.,
 
putem
 
navedene
 
mjere
 
na
 
pripremnim
 
poslovima
 
unosa
 
podataka
 
Popisa
 
2011.,
 
najvećim
 
dijelom
 
tijekom
 
lipnja,
 
zaposleno
 
396
 
djelatnika
 
na
 
razdoblje
 
od
 
6
 
mjeseci.
 
Obrada
 
popisne
 
građe
 
praktično
 
 je
 
započela
 
u
 
lipnju
 
ove
 
godine
 
nakon
 
što
 
 je
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
u
 
travnju
 
ove
 
godine
 
donijela
 
Odluku
 
o
 
privremenom
 
zapošljavanju
 
396
 
osoba
 
putem
 
mjere
 
 javni
 
radovi.
 
Obrada
 
 je,
 
dakle,
 
započela
 
gotovo
 
godinu
 
dana
 
nakon
 
predviđenog
 
roka.
 
Nakon
 
šest
 
mjeseci
 
trajanja
 
obrade,
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
objavio
 
 je
 
17.
 
prosinca
 
2012.
 
rezultate
 
Popisa
 
2011.
 
koji
 
se
 
odnose
 
na
 
broj
 
stanovnika
 
prema
 
spolu,
 
starosti,
 
državljanstvu,
 
narodnosti,
 
vjeri
 
i
 
materinskom
 
 jeziku.
 
Naime,
 
da
 
bi
 
se
 
dobili
 
osnovni
 
demografski
 
podaci,
 
odnosno
 
objavila
 
prva
 
cjelina
 
podataka,
 
nad
 
svim
 
popisnim
 
podacima
 
bilo
 
 je
 
neophodno
 
provesti
 
brojne
 
logičko-računske
 
kontrole.
 
Najopsežnije
 
faze
 
obrade
 
podataka
 
su
 
završene.
 
Da
 
bi
 
 javnosti
 
u
 
što
 
kraćem
 
roku
 
od
 
početka
 
obrade
 
podatka
 
predstavili
 
konačne
 
rezultate
 
popisa
 
stanovništva,
 
popisni
 
podaci
 
objavljuju
 
se
 
sukcesivno,
 
po
 
cjelinama,
 
kako
 
 je
 
uobičajena
 
praksa
 
nacionalnih
 
statističkih
 
ureda.
 
Tako
 
će
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
sve
 
preostale
 
podatke
 
Popisa
 
u
 
najkraćem
 
roku
 
sukcesivno
 
objaviti
 
u
 
2013.
 
godini.
 
Za
 
potrebe
 
Popisa
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
 je
 
do
 
kraja
 
2012.
 
godine
 
utrošio
 
oko
 
98,1
 
milijun
 
kuna
 
(2010.
 
godine
 
0,7
 
milijuna
 
kuna;
 
2011.
 
godine
 
84,4
 
milijuna
 
kuna
 
i
 
2012.
 
godine
 
do
 
sada
 
oko
 
13,0
 
milijuna
 
kuna).
 
Planirani
 
troškovi
 
Popisa
 
iznose
 
161.417.000
 
kuna.
 
Budući
 
da
 
smo
 
postigli
 
maksimalne
 
uštede,
 
možemo
 
potvrditi
 
kako
 
će
 
troškovi
 
ovog
 
Popisa
 
biti
 
niži
 
ne
 
samo
 
realno
 
nego
 
i
 
nominalno
 
od
 
troškova
 
Popisa
 
2001.
 
koji
 
su
 
iznosili
 
oko
 
130
 
milijuna
 
kuna.
 
S
 
poštovanjem,
 
Prilog:
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
dopis
 
Ministarstva
 
uprave
 
od
 
3.
 
veljače
 
2011.
 
dopis
 
Ministarstva
 
uprave
 
od
 
12.
 
svibnja
 
2011.
 
dopis
 
Ministarstva
 
uprave
 
od
 
28.
 
lipnja
 
2011.
 
dopis
 
Državnog
 
zavoda
 
za
 
statistiku
 
od
 
17.
 
svibnja
 
2011.
 
dopis
 
Državnog
 
zavoda
 
za
 
statistiku
 
od
 
21.
 
srpnja
 
2011.
 
dopis
 
Ureda
 
za
 
zakonodavstvo
 
od
 
30.
 
ožujka
 
2011.
 
dopis
 
Ministarstva
 
vanjskih
 
poslova
 
i
 
europskih
 
integracija
 
od
 
25.
 
ožujka
 
2011.
 
dopis
 
Ministarstva
 
financija
 
od
 
1.
 
travnja
 
2011.
 
DRŽAVNI
 
ZAVOD
 
ZA
 
STATISTIKU
 
REPUBLIKE
 
HRVATSKE
 
Ilica
 
3,
 
ioooo
 
Zagreb
 
Telefon:
 
(+385
 
1)
 
4806-m,
 
telefaks:
 
(+385
 
1)
 
4817-666
 
 
elektronička
 
 pošta:
 
 
 
555
 
-
 
DZS
 
Primljeno
 
28.2.2011.
 
Wasifikaciiska
 
oznaka
 
Orq
 
ied
 
112-01/11-01/2
 
13-03
 
Urudžbeni
 
broj
 
Pril.
 
Vnj.
 
515/11-2
 
0
 
iiiiiiini
 
REPUBLIKA
 
HRVATSKA
 
MINISTARSTVO
 
UPRAVE
 
KLASA:
 
,
 
112-01/11-01/47
 
URBROJ:
 
515-04-02/1-11-2
 
Zagreb,
 
3.
 
veljače
 
2011.
 
DRŽAVNI
 
ZAVOD
 
ZA
 
STATISTIKU
 
ZAGREB
 
PREDMET:
 
Zapošljavanje
 
osoba
 
na
 
obradi
 
 podataka
 
Popisa
 
stanovništva,
 
kućanstva
 
i
 
stanova
 
u
 
Republici
 
Hrvatskoj
 
u
 
2011.
 
godini
 
-
 
mišljenje,
 
dostavlja
 
se
 
Veza
 
Vaša
 
KLASA:
 
112-01/11-01/02,
 
URBROJ:
 
555-13-03-11-1
 
od
 
13.
 
siječnja
 
2011.
 
U
 
vezi
 
s
 
vašim
 
upitom
 
da
 
li
 
Državni
 
zavod
 
za
 
statistiku
 
može
 
angažirati
 
400
 
osoba
 
na
 
ugovor 
 
o
 
djelu
 
radi
 
obrade
 
 podataka
 
Popisa
 
stanovništva
 
ili
 
 je
 
za
 
obavljanje
 
navedenih
 
 poslova
 
 potrehrio
 
uposliti
 
službenike
 
na
 
određeno
 
vriieme
 
'
 
:
 — 
 
*'
 
*
 
'
 Državni zavod za statistiku
obrađuje
 
 popisne
 
 podatke
 
sukladno
 
članku
 
19.
 
stavku
 
1.
 
alineji
 
9.
 
Zakona
 
o
 
Popisu
 
stanovništva,
 
kućanstava
 
i
 
stanova
 
u
 
Republici
 
Hrvatskoj
 
2011
 
godine
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj
 
(92/10.).
 
Zakonom
 
o
 
službenoj
 
statistici
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj
 
103/03.
 
i
 
75/09.),
 
u
 
članku
 
7
 
stavku
 
1.
 
utvrđeno
 
 je
 
da
 
su
 
nositelji
službene statistike Državni zavod za statistiku kao središnjetijelo, upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike, Hrvatska narodna banka i druga ovlaštena tijela službene statistike
određena
 
Programom
 
statističkih
 
aktivnosti
 
Republike
 
Hrvatske.
 
Prema
 
odredbi
 
članka
 
45.
 
stavka
 
1.
 
navedenog
 
Zakona,
 
nositelji
 
službene
 
statistike
 
mogu
 
izvršenje
 
 pojedinih
 
 poslova
 
u
 
vezi
 
s
 
aktivnostima
 
službene
 
statistike
 
 putem
 
ugovora
 
 povjeriti
 
drugoj
 
fizičkoj
 
ili
 
 pravnoj
 
osobi.
 
Međutim,
 
 prema
 
odredbi
 
članka
 
3.
 
stavka
 
1.
 
Zakona
 
o
državnim službenicima ( Narodnenovine", broj 92/05., 107/07. i 27/08. - u daljnjem tekstu: ZDS), poslove u državnim' tijelimaobavljaju državni službenici i namještenici. Državni službenici su osobe koje u državnim tijelimakao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela
utvrđene
 
Ustavom,
 
zakonom
 
ili
 
drugim
 
 propisom
 
donesenim
 
na
 
temelju
 
Ustava
 
i
 
zakona,
 
sukladno
 
članku
 
3.
 
stavku
 
2.
 
ZDS-a.
 
Pojedini
 
 poslovi
 
koji
 
se
 
obavljaju
 
u
 
državnom
 
tijelu,
 
osim
 
 poslova
 
koje
 
obavljaju
 
državni
 
službenici
 
iz
 
članka
 
3.
 
stavka
 
2.
 
ZDS-a,
 
mogu
 
se
 
na
 
temelju
 
ugovora
 
o
 
djelu
 
 povjeriti
 
 pružateljima
 
stručnih
 
usluga
 
izvan
 
državne
 
službe,
 
sukladno
 
članku
 
62.
 
stavku
 
1.
 
ZDS-a.
 
Stoga,
 
 pružateljima
 
stručnih
 
usluga
 
izvan
 
državne
 
službe
 
mogu
 
se
 
 povjeriti
 
informatički
 
 poslovi,
 
opći
 
i
 
administrativni
 
 poslovi,
 
 planski,
 
materijalno-financijski
 
i
 
računovodstveni
 
 poslovi
 
i
 
slični
 
 poslovi.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->