Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
đường lối công nghiệp hóa

đường lối công nghiệp hóa

Ratings: (0)|Views: 88 |Likes:
Published by Kim Lily
powperpoint
powperpoint

More info:

Published by: Kim Lily on Jan 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
 ĐỀ TÀI:
 
Trình bày đƣờng lối CNH và
nguyên nhân thất bại của mô hình
CNH giai đoạn(1955
-1985).
Qúa trình nhận thức mới về môhình CNH ở nƣớc ta gồm nhữngđiểm chủ yếu nào
 
 
1.
LÊ THỊ ÁNH
2.
PHẠM THỊ KIM CHI
 3.
NGUYỄN THỊ DIỆU
 4.
TRẦN THỊ HƢỜNG
 5.
LÊ THỊ BẢO KHANH
 6.
 ĐÀO THỊ MÀU
 7.
NGUYỄN THỊ MINH NHẬT
 8.
TRẦN THỊ BÍCH NHẠN
 9.
TRƢƠNG THỊ THU THUẬN
 
THÀNH VIÊN NHÓM 7
 
I.
CÔNG NGHIỆP THỜI KÌ TRƢỚC ĐỔI MỚI
 1.Khái quát chung2.
Mục tiêu và phƣơng hƣớng của công nghiệp xã hộichủ nghĩa
 3.
 Đặc trƣng chủ yếu của công nghiệp thời kì trƣớc đổimới
 4.
Kết quả ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
II.
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KÌ ĐỔIMỚI
 1.
Qúa trình đổi mới tƣ duy về công nghiệp hóa thời kìđổi mới
 2.
Mục tiêu và quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại
hóa3.
Nội dung và định hƣớng CNH,HĐH gắn liền với pháttriển tri thức
 4.
Kết quả,ý nghĩa, nguyên nhân
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->