Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Decizie Condamnare Nastase

Decizie Condamnare Nastase

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by gavrilamarius6

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: gavrilamarius6 on Jan 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

 
R O M Â N I A
 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 
COMPLETUL DE 5 JUDECĂTORI
 DECIZIA NR.160 Dosar nr. 2470/1/2012
Şedinţa publică de la 20 iunie 2012
 
Preşedintele
 
PREŞEDINTE:
Livia Doina Stanciu
 Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
 
Florentina Dragomir
-
judecător 
 
Maricela Cobzariu
-
judecător 
 
Sofica Dumitraşcu
 
-
judecător 
 
Ioana Alina Ilie
-
judecător 
 Magistrat asistent:
Marcela Radu
Ministerul Public – Parc
hetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şiJustiţie
 –
Direcţia Naţională Anticorupţie a fost reprezentat prin:
Procuror 
Elena Matieşescu
 La termenul de la 13 iunie 2012 s-au luat în examinare recursuriledeclarate de
MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE P
E LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 –
DIRECŢIA NAŢIONALĂANTICORUPŢIE
şi de
 
inculpaţii
NĂSTASE ADRIAN, JIANU PAULA
IRINA, VASILE MIHAIL CRISTIAN, POPOVICI BOGDAN, POPOVICIMARINA IOANA, GASPAROVICI DIANA
 împotriva sentinţei nr.176 din
30 ianuarie 2
012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
-
SecţiaPenală în dosarul nr.514/1/2009.
 
Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 13iunie 2012, care face parte integrantă din prezenta decizie, a căreipronunţare s
-a amânat la 20 iunie 2012.
 Î N A L T A C U R T E :Asupra recursurilor penale de fa
ţă;
 
 
2
Examinând actele
şi lucrările dosarului, Înalta Curte de Casaţ
ie
ş
i Justi
ţ
ie -
Completul de 5 Judecători constată următoarele:
 I.
Prin sentin
ţ
a p
enală nr. 176 din 30 ianuarie 2012, Secţia Penală a
 Înaltei Cur 
ţ
i de Casa
ţ
ie
ş
i Justi
ţ
ie,
cu opinie majoritară
, a hotărâturmătoarele:
1
.Condamnarea inculpatului
NĂSTASE ADRIAN
-
……, la
2 ani
 închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării
drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C. pen.
pentru săvârşireainfracţiunii prev. de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al. 2 C.pen.
 S-
a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercităriidrepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b şi c C.pen. pe durata ş
i în condi
ţ
iileprev. de art. 71 Cod penal.
2
.Condamnarea inculpatei
JIANU IRINA PAULA –
……, la 6 ani
 închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercităriidrepturilor prev. de art.64 lit.a, b şi c C. pen. pentru săvârşirea infracţiuniide abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev.de
art.248 rap. la art.248
1
C. pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea
nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 al.2 C. pen.
 S-a aplicat inculpatei pedeapsa
accesorie a interzicerii exercităriidrepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b şi c C.pen. pe durata ş
i în condi
ţ
iileprev. de art. 71 Cod penal.
A dispus condamnarea aceleiaşi inculpate la 1 an închisoare pentrusăvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată sub formaparticipaţiei improprii prev. de art.31 al.2 C. pen. rap. la art.290 C. pen.combinat cu art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 şi cu aplic. art.41 al.2 C. pen.
 S-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exe
rcităriidrepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b şi c C.pen. pe durata ş
i în condi
ţ
iileprev. de art. 71 Cod penal.
Condamnarea aceleiaşi inculpate la 2 ani închisoare pentrusăvârşirea infracţiunii de fals intelectual la Legea contabilităţii sub formaparticipaţiei improprii prev. de art.31 al.2 C. pen. rap.la art.37 din Legea
nr.82/1991 cu referire la art.289 C. pen combinat cu art.17 lit.c din Legea
nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 al.2 C.pen.
 
 
3
S-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exe
rcităriidrepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b şi c C.pen. pe durata ş
i în condi
ţ
iileprev. de art. 71 Cod penal.
Condamnarea aceleiaşi inculpate la 2 închisoare pentru săvârşireasub forma participaţiei improprii a infracţiunii de folosire a creditulu
i
societăţii într 
-
un scop contrar intereselor societăţii prev. de art.31 al.2 C.
pen. rap. la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 combinat cu art.17 lit. h din
Legea nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 al.2 C. pen.
 S-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a in
terzicerii exercităriidrepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b şi c C.pen. pe durata ş
i în condi
ţ
iileprev. de art. 71 Cod penal.
 În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 C. pen. prima instanţă a stabilit
inculpata va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 a
ni închisoare şi 5 aniinterzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b şi c C.pen., pe care a sporit
-ocu 1 an închisoare, în final aceasta urmând a executa
7 ani închisoare
şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 
prev. de
art.64 lit. a,b şi c C. pen.
 
S-
a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercităriidrepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b şi c C.pen. pe durata ş
i în condi
ţ
iileprev. de art. 71 Cod penal. În baza art.11 pct. 2 lit.a rap.la art.10 lit. d C. pr. pen. a achitat
aceeaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de
art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 combinat cu art.17 lit.e din Legea
nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 al.2 C. pen.
 
3.
Condamnarea inculpatei
GASPAROVICI DIANA -
……, la
6 ani
 închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercităriidrepturilor prev. de art.64 lit.a, b şi c C. pen.
pentru complicitate la
infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formăcalificată prev. d
e art.26 rap. la art.248 rap. la art.248
1
C. pen. combinat
cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 al.2 C. pen.
 S-
a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercităriidrepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b şi c C.pen. pe
durata
ş
i în condi
ţ
iileprev. de art. 71 Cod penal.
4.
Condamnarea inculpatului
POPOVICI BOGDAN -
……, la 6 ani
 închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii
 
exercitării

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->