Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skola-Saha

Skola-Saha

Ratings: (0)|Views: 104|Likes:
Published by danevide

More info:

Published by: danevide on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
 
ŠAHOVSKI KLUB „RADNI
Č
KI“ KIKINDA
ŠKOLA ŠAHA
dipl.ing.maš Dragan
Ć
iri
ć
 
 
2
Šahovska tabla
se po-stavlja tako da desno polje uuglu mora biti belo, a figure sere
đ
aju na slede
ć
i na
č
in:Linije (a,b,c...) i redovi(1,2,3...) obeležavaju se kaoprema dijagramu, a poljadobijaju naziv po prese
č
nojta
č
ki. Na primer: e4, e5, ...
Obeležavanje figura
Kralj - K Dama - DTop - T Skaka
č
- SLovac - L Pešak - PPešak se obi
č
no ne obeležava, ve
ć
se piše samo poljena kojem se nalazi. Na primer: Ke1, Dd1, e2, d2
Kretanje figuraVrednost figura
Dama - 9Top - 5Skaka
č
- 3Lovac - 3Pešak - 1Kralj je najvažnijafigura i nema broj
č
anuvrednost.
Po
č
etak partije.
Prvi igrauvek beli i vu
č
e samo jedanpotez. Na primer 1.e4Dalje se potezi vuku na-izmeni
č
no:1....e5 2.Sf3 Sc6
Završetak partije.
Datimat protivni
č
kom kralju,to je slu
č
aj kada je kralj ušahu i oduzeta su mu svapolja kretanja. Na primer:Partija može da se za-vrši bez pobednika. To jeslu
č
aj kada je protivnikna potezu, kralj nije ušahu i ne može da odigranijedan potez. Na primer:
U toku igre,
igra
č
može da preda partiju ili da predložiremi.
Uzimanje figura.
Protivni
č
ke figure se moguuzimati kada se na
đ
u na poljudejstva i skidaju se sa table.Kralj se nemože uzimati. Akose nalazi na polju dejstvaneke od figura kralj je u šahu imora se skloniti.U poziciji na dijagramu, ako je beli na potezu on možeizvršiti slede
ć
a uzimanja:
 
1.Dd7? Ld7 - dama vredi više od skaka
č
a tako da seizmena ne isplati. Isto važi i za 1.Dg6?1.Td6? Lc5 šah/šuh - top je vredna figura i ne sme seizgubiti.1.Sg6? hg6 - skaka
č
je vrednija figura od pešaka takoda se izmena ne isplati.1.cd6 - ne može, zato što je kralj u šahu.1.hg6 - ovo može.Primer pokazuje da se ne smeju davati figure ve
ć
e vre-dnosti za figure manje vrednosti, jer se time narušavamaterijalna ravnoteža i protivnik je tada u prednosti.
Uzimanje pešaka u prolazu
 je posebno pravilo.Kada je pešak na osno-vnom redu i pomeri se zadva polja (1.c4) i pri tomeprelazi “tu
č
eno” polje (c3),pešak može da se uzme naslede
ć
i na
č
in: 1.....bc3.
Promocija pešaka.
Kada pešak do
đ
e do poslednjegreda mora da se pretvori u neku od figura. Tada na tablimože da ima više dama, više topova itd. Izvu
č
ena figuramora biti iste boje: (Cukertort 1842-1988)Beli daje mat u prvom po-tezu? Beli je odigrao pešakana g8 i izvukao crnog ska-ka
č
a-mat! U pravilima tog vre-mena nigde nije pisalo da semora izvu
ć
i figura iste boje!Taj propust je naknadnoispravljen.
Rokada
 je istovremenipotez kraljem i topom.mala rokada (0-0) velika rokada (0-0-0)Uslovi za izvo
đ
enje rokade su: kralj ne sme biti u šahu,ni kralj ni top predhodno se nisu smeli kretati, kralj nesme pre
ć
i preko napadnutog polja.
Sistem znakova
beli stoji malo bolje crni stoji malo boljebeli stoji bolje crni stoji boljebeli dobija crni dobija jednako neizvesno
 
sa kompenzacijom prednost u razvojugreater board room sa napadomsa inicijativom sa protivigromiznudica matvrlo dobar potez odli
č
an potez
 
?
 
slab potez
??
 
gruba greška
!?
 
potez zaslužuje pažnju
?!
 
sumljiv potezsa idejom jedini potezbolje je linijadiagonala centar kraljevo krilo damino kriloslaba ta
č
ka završnicalova
č
ki par raznobojni lovciistobojni lovci vezani pešacirazdvojeni pešaci udvojeni pešacislobodan pešak prednost u broju pešaka vreme
67/196
šahovski informator 
 
E 12
enciklopedija otvaranja
3/b
 enciklopedija završnica
 
N
novos
(ch)
championship
 
(izt)
me
đ
uzonski turnir 
(ct)
šampionat
 
(m)
me
č
 
(ol)
olimpijada
 
corr.
dopisni šah
RR
primedba redakcije
 
R
razni potezi sa
 
bez Itd.vidi
 
3
ZADACI ZA VEŽBU
Zadatak 1.
Rekonstruišite partiju Raoni
ć
Marijane, bivše u
č
eniceškole šaha ŠK Radni
č
ki, sa Pionirskog prvenstvaJugoslavije u Obrenovcu iz 1988 godine.
Raki
ć
,O. - Raoni
ć
,M. [C42]
Pionirsko prvenstvo Jugoslavije Obrenovac (1 kolo),avgust 1988 [Komentar: Dragan
Ć
iri
ć
]
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6
Ovo otva-ranje se zove RUSKAODBRANA
3.Sc3
Kod šahistaovog uzrasta to je naj
č
ć
iodgovor na Rusku odbranu
3...Lb4 4.Lc4
Postoji i 4.Se5Pogledaj "RUSKA ODBRANA"D.
Ć
iri
ć
- str.2 C–1
4...d6
Izovog poteza zaklju
č
ujem davarijanta nije prora
đ
ena. Poteznije loš, ali dogovorili smo se da u toku igre d-pešak trebada putuje na d5. Pogledati "RUSKA ODBRANA" str. 3 C-2
5.d3 Lc3+
Moja preporuka za ovu varijantu Ruskeodbrane: "
č
im d-pešak krene odmah tu
ć
i na c3"
6.bc3Lg4
Potez koji mnogo obavezuje crnu. Nesme rokirati prebele, jer ima h3 pa g4 sa inicijativom na kraljevom krilu.Kada se povu
č
e ovakav potez to uvek treba imati u vidu!!! Stari princip kaze: "ne razvijaj lovca pre skaka
č
a". Bolje je 6...Sc6
7.0–0
Ja bih na ovom mestu oduglova
č
io sarokadom
č
ekaju
ć
i da to u
č
ini crna (ako je neoprezna) ipotom h3 sa idejom g4, h4 itd.
7...0–0 8.Te1 Te8 9.Lg5 h610.Lh4 Sbd7 11.Te3 c6 12.h3 Lh5 13.g4 Lg6 14.Lb3Dc7
14...Da5!? sa idejom Da3, Pa5-a4
15.De1 Sc516.Lg3 Dd7 17.Sh4 Lh7 18.Sf5 Lf5 19.gf5 Kh7
Svi
đ
a mise ova ideja
20.De2 g6 21.Tf3 Tf8 22.Kh1 Sh5 23.Tg1Sg7 24.f6 Sh5 25.Lh2 Sb3 26.cb3 De6 27.d4 Sf6 28.Te3Tae8 29.f3
Vidi dijagram:
29...Dh3??
Kakva povredašahovskih principa. Bela imalovca a crna skaka
č
a i pešakaviše i dozvoljava da se pozicijaotvori što
ć
e odgovarati samobeloj. Ista greška dogodila seMarijani na Pionirskom prve-nstvu Vojvodine Pali
ć
88 protivŽige na svu sre
ć
u bio je remi.Drugi put ponavlja istu grešku,nadam se da ne
ć
e i tre
ć
i put. Ova partija je zbog ovogmomenta zna
č
ajna i treba je upamtiti jednom za svagda.
30.f4 De6 31.fe5 de5 32.Le5
Crna se sada pati, a par poteza ranije mogla je
č
ak da razmišlja (mozda) i o igri napobedu
32...Sd7
Ko to zna šta je ovde najbolje
33.Lf4Df6 34.Dh2 h5 35.Th3 Kg7 36.e5
36.Th5? Th8 37.Lh6+Th6 38.Th6 Df3+ i igra je jednaka
36...Df5 37.Dg3 Th838.Kh2 Sb6?
Šta je sa 38...f6!?
39.Lg5 Sd7 40.De3 De641.Tf3 c5
Ovde je partija bila prekinuta analize su mi biledosta loše
42.Lf6+ Sf6 43.Tf6
43.ef6+?!
43...cd4 44.cd4Dd7 45.Dg5 Te6
Mislio sam da ovo remizira me
đ
utim
46.Df5!!
Ovaj potez nisam video. Crna je izgubljena
46...De7??
Crna skra
ć
uje sebi muke. To jest previ
đ
a mat.Moglo je 46...De8 47.Tgg6+ I nastaje topovska završnica
47.Tgg6+ 1–0
 
Zadatak 2.
Kako bela dobija ako crnaodigra:a) 47.... fg6
Zadatak 3.
Napisati položaj figura šahovskom notacijomNa primer:Beli: Ka2, De4, Th7, Pa3, b2.Crni: Kh5, Th6, Th4, Lg4, Pa7,b6, c5, g5.Beli je na potezu i daje matcrnom u jednom potezu.Kako?1. De8 #Beli:_____________________  ________________________ Crni:____________________  ________________________ Beli je na potezu i daje matcrnom u jednom potezu.Kako?1. ?Beli:____________________  ________________________ Crni:____________________  ________________________ Beli je na potezu i daje matcrnom u jednom potezu.Kako?1. ?Beli:____________________  ________________________ Crni:____________________  ________________________ Crni je na potezu i daje matbelom u jednom potezu.Kako?1.....?
Zadatak 4.
 Za zadatak 4 koristite dijagrame iz zadatka 3.Posmatrajte položaj figura sa dijagrama i pokušajte dazapamtite poziciju. Potom postavite figure na tablu bezgledanja na dijagram.Na primer, tok misli za prvi dijagram bi mogao bitislede
ć
i:„Zapati
ć
u prvo položaj belog kralja i figura koje senalaze oko kralja. Kralj se nalazi na polju a2. Polje a2 jebelo, oko kralja se nalaze dva pešaka i to jedan na a3 adrugi na b2. polje a3 je crno i polje b2 je crno.“Sklonimo dijagram i postavimo figure na tablu. Potompogledajte dijagram i zapamtimo slede
ć
i odabraniraspored i sve tako redom.U po
č
etku pamtite položaje manjeg broja figura. Treni-ngom, pamti
ć
ete sve više i više.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
CURGUZ liked this
dc30 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->