Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
P. 1
Magánpénzrendszer vagy közpénzrendszer?

Magánpénzrendszer vagy közpénzrendszer?

Ratings: (0)|Views: 1,060|Likes:
Published by TomeToenner

(...) "A kamatszedő magánpénzrendszerben élő államok már elveszítették a pénzkibocsátás és a nemzeti valuta feletti ellenőrzési jogukat. Erről a jogról ezeket mondta Ábrahám Lincoln, az Egyesült Államok 16. elnöke: "A kormánynak kell megteremtenie, kibocsátania és forgalomba hoznia minden szükséges pénzt és hitelt, hogy kielégítse a kormány kiadási és a fogyasztók vásárlási igényeit. A pénzteremtés és kibocsátás privilégiuma nemcsak a kormány legfontosabb előjoga, de ez egyben a kormány legnagyobb alkotási lehetősége. Ezen elvek elfogadásával kielégíthető a már régóta áhított igény egy egységes közvetítő közeg iránt. Az adófizetők óriási összegű kamatokat takaríthatnak meg maguknak. A közfeladatok finanszírozása és az államkincstár irányítása gyakorlati igazgatási feladattá válnak. A pénz többé nem ura, hanem szolgálója lesz az emberiségnek." (...)

(...) "A kamatszedő magánpénzrendszerben élő államok már elveszítették a pénzkibocsátás és a nemzeti valuta feletti ellenőrzési jogukat. Erről a jogról ezeket mondta Ábrahám Lincoln, az Egyesült Államok 16. elnöke: "A kormánynak kell megteremtenie, kibocsátania és forgalomba hoznia minden szükséges pénzt és hitelt, hogy kielégítse a kormány kiadási és a fogyasztók vásárlási igényeit. A pénzteremtés és kibocsátás privilégiuma nemcsak a kormány legfontosabb előjoga, de ez egyben a kormány legnagyobb alkotási lehetősége. Ezen elvek elfogadásával kielégíthető a már régóta áhított igény egy egységes közvetítő közeg iránt. Az adófizetők óriási összegű kamatokat takaríthatnak meg maguknak. A közfeladatok finanszírozása és az államkincstár irányítása gyakorlati igazgatási feladattá válnak. A pénz többé nem ura, hanem szolgálója lesz az emberiségnek." (...)

More info:

Published by: TomeToenner on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Mt% Mtçd`o Hçen|7
Jgaçeyàextbem|xbt sgapoóxyàextbem|xbt>
&Mt% Mtçd`o Hçen|8 G yàex m`o}g}øtçhg0% cbhbxb}+ 4992)
 
G s`kçan} sb|xàkpbx}b}ŗ akndgk`xçl`üsgk ebj gx g dgh+ fnap gxbaà|x cókmankpü} ç}cnaü cnkpgjg}+ fgebj gx+ fnap g jgaçeoàxdbobtûk} jneb}çt`| fg}gkjg} à| g yàexsgapne }rkghmnen|noogjg}|xbmà|` jnenyük`rjç} }b|x` akndçk`||ç% O` obkk jnemge`+ fnap gcbhkb}} eprag}` s`kça yàextbem|xbtb tn||x+ g dbeeb jŷoómŗ
ogjg}jblfge`xjr|
s`kça|xbt}b à| nt|xçanone dbkûk `| cnkpgjg}n|geà| baptb `agx|ça}gkgegddrk øhtgn|x}hg g hgsgog}+ eósbk` g|xbaàep|àab}+ g jreogeàkoûk`|àab} à| j`kk`üo jàtfb}b}kbe|xbesbmà|àsbk hçt% Bx g tbem|xbt ebj gxàt} }bthbm} bk+ jbt} hü+ fgebjjbt} hük |xnkaçkhg o`gkgoê}ü`ego fg}çtnog} à| ontkç}nog} ebj }ŷtŗagxmganmç|` à| fg}gkj` `aàepb`}% G cbhkb}} `ygt` nt|xçano kgoü` ebjbxbe jgaçe yàexjnenyük`rj j`g}}+ fgebj beebo bkkbeàtb àkebojàa s`|xnepkgan| hükà}dbe% Bapbkŗtb%G
ogjg}|xbmŗ jgaçeyàextbem|xbtdbe
àkŗ çkkgjno jçtbksb|xê}b}}ào g yàexo`dnl|ç}ç| à| g ebjxb}` sgkr}g cbkb}}` bkkbeŗtxà|` hnarog}% Bttŗk g hnatük bxbob} jnem}g
Çdtgfçj K`elnke+
gx Bapb|ûk}Çkkgjno 73% bkeóob8$G ontjçepego obkk jba}btbj}be`b+ o`dnl|ç}ge`g à| cntagknjdgfnxe`g j`embe |xûo|àab| yàex} à| f`}bk}+ fnap o`bkàaê}|b g ontjçepo`gmç|` à| g cnapg|x}üo sç|çtkç|` `aàepb`}% G yàex}btbj}à| à|o`dnl|ç}ç| yt`s`kàa`rjg ebjl|go g ontjçep kbacne}n|gdd bkŗhnag+ mbbx bapdbe g ontjçep kbaegapndd gkon}ç|` kbfb}ŗ|àab% Bxbe bksbobkcnagmç|çsgk o`bkàaê}fb}ŗ g jçt tàaü}g çfê}n}} `aàep bap bap|àab|oóxsb}ê}ŗ oóxba `tçe}% Gx gmüc`xb}ŗo üt`ç|` ó||xbaŷ ogjg}nog}}gogtê}fg}ego jba jgaroego% G oóxcbkgmg}no c`ege|xêtnxç|g à| gxçkkgjo`el|}çt `tçepê}ç|g apgontkg}` `agxag}ç|` cbkgmg}}ç sçkego% G yàex}óddà ebj rtg+ fgebj |xnkaçkühg kb|x gx bjdbt`|àaebo%$.7.
 
Mt% Mtçd`o Hçen|4
K`elnke bap`o bkŗmhb+ gx Bapb|ûk} Çkkgjno <% bkeóob+
]fnjg|Hbccbt|ne
+ g jgaçeyàextbem|xbttbk sgkü s`||xgàkà|tŗk êap ep`kg}onxn}}8$Ynkaçtg`eo ebj kç}hço s`kçan|ge dghg`eo `agx` noç}% J`embeebo}rkghmneê}hço+ o`sàsb `agx` nonxühçego+ g dgeotbem|xbtebo%%% ř|x`e}àef`|xbj+ fnap g dgeono sb|xàkpb|bddbo+ j`e} g cbapsbtdbe çkküfgm|btbabo% Nkpge yàexbo bkoók}à|b dbcbo}b}à| lêjàe+ gj`} jghmr}ümg`eoego obkk jbac`xb}e`+ ebj bapàd+ j`e} egap}à}bkdbe|xbtbel|bhç}àon} ŷxe` hósŗeo tnsç|çtg%$.4.
@%G ogjg}jbe}b| yàextbem|xbt ab|bkk` jnmbkkhb
G ogjg}|xbmŗ jgaçeyàextbem|xbt oà} kba|økpn|gddcnapg}àon||çag baptà|x}+ fnap ogjg} à| ogjg}n| ogjg}jblfge`xjr| jŷoóm`o dbeeb+ jç|tà|x}+ fnap oóxàtmbo fbkpb}} gyàexsgapne }rkghmnen|no |xŷo l|nynt}hçego g jgaçeàtmbob`}|xnkaçkhg% G }gt}ü| jbankmç|} g cbkb|kbab| ogjg}jblfge`xjr| }bkhb|o``o}g}ç|g à| g ogjg}jbe}b| oóxyàextbem|xbt dbsbxb}à|b hbkbe}beà+gfnapge gx}
\`ks`n Ab|bkk 
o`mnkanx}g% Ab|bkk gddük `emrk} o`+ fnap gyàex oóxjbabapbxà| }çtapg+ çkkgj` }ótsàepfnxç| ø}hçeøhtg|xgdçkpnxfg}ü% Nkpge yàextbem|xbt} obkk dbsbxb}e`+ gjbkp ebj}b|x` }óddà kbfb}ŗsà sb|x}b|àa eàkoûk g yàex cbkfgkjnxç|ç}% Gyàex}rkghmnen| bxçk}gk fg|nekü fbkpxb}db obtûkeb+ j`e} j`embe jç|çtrego g }rkghmnen|g+ go`ebo j`eàk bkŗdd }øk obkk gme`g çtrhçe+ fg bkgogthg obtûke` sb|x}b|àab`}% G ab|bkk` øh bksŷ+ |xgdgm*yàex cntaç|ç}ebj g ogjg}+ fgebj
fg|xeçkg}` mêh 
|xbmà|b d`x}n|ê}hg% Gyàexo`dnl|ç}ü O`el|}çt sgap Sgkr}gf`sg}gk g fgapnjçepn| yàex} øh+cntaç|d`x}n|ê}n}}+ gxgx fg|xeçkg}` mêhhgk }btfbk} yàextb l|btàk` o`% Bx}oósb}ŗbe+ |xûo|àa |xbt`e}+ |xgdgmyàex*dgeohbapbob} çkkê} bkŗ+gjbkpbob} ç}gm g ontjçepego cntagknjdg fnxg}gk sàab}}% G O`el|}çt&Sgkr}gf`sg}gk) |xûo|àa b|b}àe db `| snehg g dgeohbapbob}% Bx øap `|}ót}àefb}+ fnap g O`el|}çt ebj+ sgap l|go tà|xdbe yü}nkhg gcntagknjdge kàsŗ yàex * fg|xeçkg}` mêh cnkp}çe bkŗçkkü * fgs`àt}àosb|x}à|à}% G \}g}`|x}`og` F`sg}gk hbkbxeà g o`el|}çtego gxçt|xêesnegk gkgorkç|ç}+ gjbkp çk}gkçen| çtbjbkobmà| b|b}àe yàex}
 
Mt% Mtçd`o Hçen|<
sne db à| l|óoobe}` g obtb|kb}b}+ çtl|óoobeà| b|b}àe ybm`a yàex}dnl|ç} o` à| eósbk` g obtb|kb}b}% Bxxbk cbee}gt}hg g yàextbem|xbtbapbe|økpç} à| o`oû|xódók` gx `eckçl`ü} à| g mbckçl`ü}%G ogjg} fbkpb}} bxr}çe jçt g fg|xeçkg}` mêh g yàexcntagknjjn}nthg% G 9"*}ük cókcbkà fgkgmü
ogjg}kàyl|ŗ 
fbkpàdb g 9"*}ük kbcbkàfgkgmü
fg|xeçkg}` kàyl|ŗ 
obtûk+ çkkgyê}hg jba
\êokgop @|}sçe
$JgapgtJnmbkk$ l% }gerkjçepçdge &oàx`tg}+ 7000)+ gjbkpdbe oê|àtkb}b} }b|x gab|bkk` bkanemnkç| jgapgt s`|xnepnotg sgkü gkogkjgxç|çtg% \êokgop êapcnakgkhg ó||xb g ab|bkk` yàextbcntj}ük sçtfg}ü fg}ç|nog}8$G yàextbcntj
bkŗ}}
g y`gl` obtb|kb} g jgaçe*yàexoà|xkb}bo}ŗk+à| beebo tàsàe g yàex}rkghmnen|no gogtg}ç}ük+ fgearkg}ç}ük+|xb|xàkpà}ŗk+ epbtb|àasçapç}ük+ g |yborkçl`ü}ük cûaa+ }bfç} g obtb|kb}+à| bxxbk gx çk}gkçen| çt|x`e} &`eckçl`ü) oóxfg}gkj`kga ebj }gt}fg}üoàxdbe% L`ok`or| sçk|çano kàyfb}ebo à| kàyebo cbk% G yàextbcntj
r}çe
 g y`gl` obtb|kb} g Sgkr}gf`sg}gk çk}gk o`dnl|ç}n}} yàexjbeep`|àa}ŗk à|g obtb|obmbkj` $dbtbembxà|bo$ çk}gk kbfb}ŗsà }b}} kbaegapndd cntaç|`|bdb||àa}ŗk cûaa+ g jgaçeyàexoà|xkb}bo cbknksgmego+ êap g obtb|kb} à|bxxbk gx çk}gkçen| çt|x`e} &gx `eckçl`ü) oóxfg}gkj`kga hük oàxdbe}gt}fg}ü% Jba|xŷeebo g l`ok`or| sçk|çano% G oókl|óeoêeçkg}jbaeósbobmà|b cnkp}çe g ogjg} kbl|óoobe+ }bembel`çdge g erkkç`a+oósb}obxà|oàyybe8* g kgon||ça sç|çtkübtbhb j`e}bap fgtjgmçsgk eŗ &j`sbk gfgapnjçepn| yàextbem|xbtdbe gx çtgo j`e}bap fgtjgmg ogjg})+* gx øh sçkkgkonxüo y`gltgkàyà|` kbfb}ŗ|àab+ à| çk}gkçdge g sçkkgkonxü`|xgdgm|ça &sbt|bep) jbaeŗ+ jba|xŷeebo g o`fg|xeçkg}kgeogygl`}ç|no+ cbk|xêsüm`o g jreogeàkoûk`|àa%* g yàexsgapneno jbajgtgmego+ mb g dbkŗkûo btbmŗ hçtgmàojba|xŷe`o% G yàexsgapne*}rkghmnen|nodük sçkkgkonxüo kbfb}ebo+ sgapcbkàkfb}`o sgapnerog}%$.<.Bx g ogjg}jbe}b|
ab|bkk`
yàexjnmbkk kbeeb g }gt}ü| jbankmç|%Jàa gxno g |xgobjdbtbo `|+ go`o bk`|jbt`o Ab|bkk eàxb}b`ebo gfbkpb||àaà}+ jbasgkü|ê}ç|ç} gx bkkbeàtmboŷ càk * gx çkkgjno cbkb}}`yàexfg}gknj |xbtsbxb}} fçküxg}çego * g }økbtbhb j`g}}
r}üy`çego 
 j`eŗ|ê}`o% Bx} gx bkkbesb}à|} onjnkpge obkk sbee`% Bxàt} `emnonk} bap
ç}sbxb}ŗ jbankmç|
cbksçxnkç|g% Bx g
oóx}b| jnmbkk 
g

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
Hugauf Arpad liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->