Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tratamentul Natural Al Insomniei

Tratamentul Natural Al Insomniei

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by mamaligosu

More info:

Published by: mamaligosu on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
Tratalnetttulatural
alnsomniei
Acumosutdde ani, aceastdAafecliune erapracticne-L lcunoscuttr. In zilele noas-tre, unul'dintrei rom6ni se confruntdpeparcursulunuian cu tulburIripersistentedesomngau,cu alte cu-vinte, cuinsomnia. Esteo,afectiunecarepoatec5pdta forme foartedife-rite,dar,de cele mai multeori,cauzasa este aceeagi: ensiuneaetnolionald.Uneori, simlim o staredealend difu-26,carene lmpiedicdsdadormim,pentrucdproblemelecare ne macindziuagi pecare le refuldm ies la ivealdnoaptea, trezindu-ne:.avemtemeri,angoase sau frustrdri,pecaxe nu arnreugitlncd str le rezolvdm.Apoi, in-somniamai apare cdnd suntem de-primagi,c6nd suntem furiogioripreavoluntari.Uneori,tulburdrile desomnapar c6nd suntem foarteobosilipsi-hic,pentructr la unanumit momentne-am obignuit sdpierdcmnoplilegine-amdereglatprogramulde somn.Alteori, insomniaaparepi pentrucdlulmfrecvent substanle cuefect ex-citant,dobdndind dependen{[ fald deacestea.O altdcauzfarfimeteosen-sibilitatea,carene faceagitali noap-tea, atuncicdnd sunt temperaturi ex-tremesau c6ndpresiuneaatmosfericdeste scdzut5.Contra acestui noian deprobleme,medicina naturald actio-neazdpedoud ctri: 1. Remedii careinducdirect starea de somn,acfio-ndndasupra sistemului nervoscen-tral. 2. Remedii care ajutd la rezol-vareaproblemelor profunde,de celemai multe ori subcongtiente,care auduslaaparilia tulbur6rilor desomn.Sdlncepem curemediile cel mai frec-vent folositegimai lalndem8ni-ier-buriledeleac:
PLANTELESOMNIFERE
OPassifloralPassl-S,'+floraincarnata)-exfrac-'.$tul dinaceasttrplantdeste,fdrddoargi poate,cel mai
s6adormim mai ugor,pre-vinetrezirilenocturne,f6rtrca dimineala sdproducdstlridesomnolentd,stupoa-re sauconfuzie mentaltr. Seadministreazdmai alespen-trucombaterea insomnieicareaparepefondullngri-jordrilor,al suprasolicitdriiintelectuale,alepuizlrii.Lanoi,ln farmaciilegin maga-zinele naturiste,aceastdplan-
td segtrsegteub ormdde capsule upulberesau cuextract. Pentruaob-tine'efecte terapeutice,se adminis-
treazd 8gramedepulberedeplantd pezi, intrei reprize.Extractul uscatestemult maieficient,400-800miligrameadministratecu 30-60deminute lnaintede culcare inducdndo stare de relaxaregisomn.OValeriana(Va-leriana officinalis)-ln16ricumarfiGer-mania, Elvelia,Fran-[asau Belgiaeste re-cunoscutX oficialdecdtre forurilemedicalecasomnifer.Se administreazdsub formtr detincturtr:1-2 lingurile se aucu 15-30rninutelnaintede culcare,pestomaculgol,cupulindapd. Trata-mentul seface trei sdptdminila rAnd,dupd care se ia opauz[de 4-5 zile,apoisepoaterelua. Este recomandatln cazulpersoanelorcare suferl detulburtrricardiace, caresunt foartesensibilea divergi sti-muli(zgomote,lumind,fenomene meteo),care adorm cu di-ficultate saucareau un somnex-tremde ugorgisetrezesc lacelmaimic stimulori chiarfoarteexcitabile, cu o mareenergie,dozasepoatedubla.OS undtoarea(Hyper c umperfo-ratum)-ln maimultestudii fhcuten institutedinCanada, dinGer-mania9idin MareaBritanie,a fost analizatfelulln care influenfea-zdsundtoareasomnul.S-aconstatat c6, deginune ajutd sdadorrnim'mairepede,mEre$teperioadade somnpro-fund ftrrd vise(fazaceamaiodihnitoare a som-nului), mdregteproduc-1iade melatonind(hor-monulsomnului odih-nitor), face trezireadediminealX mai ugoartr.Seadminis-treazd extractuluscat de sunitoare,subformi de capsule, de3 oripezi,ultimeledoze la orele 199i22.Esteun tratamentsimplu, care va face som-nul maiodihnitorgimai regenerant,chiar dac6 nuva mtrri semnificativperioadadetimpln care dormim.O Sulftna(Melilotusofficinalis)-are o actiune somniferdbldndi(maipulingreaca avalerianei),darputer-nicd. Este recomandatd-uprecdderepersoanelorcare suferd de insomnie,ca urmarea unorproblemede ordinemotion4l,cum ar fipierdereacelordragi, divo4urile,despdrtirileetc.Areun efect de alinaregifavoriZeaz{ odestindere afectivdpl6cut[.Se iaul-2 lingurite depulberedeplantd,cupulindap[, cu un sfert deor5 inaintede culcare.
ff:,?is*L?,:?ff1'"iTifi
omentului, eoarocereo.
'"fdr[ un stimulapa-'"*rent. Lapersoanele
ctiunebldndigieficienttr lnacelagi imp. Passiflorae ajutdd
no$AanflHptcAL
AS vdrdeAnullX, nr. 102,decembria 012 )I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->