Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
82589620 Raport de Monitorizare a Legii Cu Privire La Mediere

82589620 Raport de Monitorizare a Legii Cu Privire La Mediere

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Dulcika23

More info:

Published by: Dulcika23 on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
1
MINISTERUL JUSTIȚIEI
RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND IMPLEMENTAREALEGII RM NR. 134 DIN 14.06.2007 CU PRIVIRE LA MEDIERE
Raportul a fost realizat cu susținerea proiectului
UNDP
Trasitional Capacity Support for the public Administration of Moldova
 
Autori : Zinaida GUȚU
, Daniela VIDAICU
Chișinău 2011
 
 
2
CUPRINSSUMAR EXECUTIV
I. Aspecte introductive
......................................................................................................................
pag.4
 
1.1. Sumarul Legii nr. 134 din 14.06.2007 cu privire la mediere
............................................. pag
.
4
 1.2. Actualitatea
 și importanța
Legii cu privire la mediere
...................................................... pag.4
 
1.3. Obiectivele și principiile monitorizării
....................................................................................
pag.7
 
1.4. Metodologia monitorizării
.................................................................................................
pag.7
 
II. F
uncționalitatea și eficiența Legii cu privire la mediere
...................................................
pag.10
2.1. Funcţionalitatea și eficiența Legii
..........................................................................................
pag.10
 
2.1.1. Funcţionalitatea Legii
.................................................................................................... pag.10
 
2.1.2.Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului Legii
...................................................
pag.11
2.1.3. Stabilitatea şi predictibilitatea Legii
.....................................................................................
pag.14
2.1.4. Consecvenţa şi coerenţa Legii
........................................................................................ pag.14
 2.1.5. Cadrul legal aferent 
...............................................................................................................
pag.15
 
2.1.6. Neutralitatea Legii
.................................................................................................................
pag.17
2.1.7.
 Eficiența
Legii
..........................................................................................................................
pag.19
 
2.2. Impedimente în aplicarea Legii și responsabilitatea instituțională pentru eficientizareamedierii în Republica Moldova
...............................................................................................
pag.21
 
III.Optimizarea
funcționării medierii în Republica Moldova
 
...............................................
pag.23
 
 Factor I. Legislația specială cu privire la mediere: obiectul și gradul de reglementare
.....
pag.23
 
 Factor II. Cadrul instituțional: Consiliul de mediere
................................................................
pag.27
 
 Factor III. Suportul medierii în cadrul legal conex
...................................................................
pag.29
Factor IV. Profesia de mediator ...........................................................................................
pag.32
 
 Factor V. Procesul de mediere: flexibilitate și finalitate
..........................................................
pag.34
 
 Factor VI. Acceptarea și susținerea medierii în mediul profesiei juridice
..............................
pag.36
 Factor VII. Susținerea medierii de către stat 
.........................................................................
pag.38
 Factor VIII. Acceptarea
 și susținerea medierii de mediul de afaceri și publicul larg 
.............
pag.40
 
ANEXE
 Anexa nr.
1:
 Reflectarea opiniilor respondenților chestionați
 Anexa nr. 2:
 
 Lista subiecților antrenați în procesul de monitorizare
 
 Anexa nr. 3:
Chestionarele utilizate în procesul monitorizării
 
3
SUMAR EXECUTIV
Prezentul raport
reflectă stadiul actual și perspectivele medierii în Republica Moldova
drepturmare a procesului de monitorizare a
 Legii nr. 134 din 14.06.2007 cu privire la mediere,
 
 publicată în Monitorul Oficial nr. 18
8-191 din 07.12.2007 
.
Scopul studiului.
Prezentul studiu a fost realizat în conformitate cu Medodologia adoptată prinHotărîrea de Guvern nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a
leg
islației, fiind astfel
una dintre primele experie
nțe pentru noul proces de monitorizare iniț
iat de
către Guvernul RM. Scopul raportului este de a prezenta rezultatele, analiza și concluziile privindfuncționalitate
a
și eficiența
 Legii nr. 134 din 14.06.2007 cu privire la mediere
 
și de a propunerecomandări în vederea dezvoltării medierii ca instituție de interes public în RM.
Rezultate.
În procesul de monitorizare a fost realizat un chestionar care a reflectat întrebărigenerale (pentru toate categoriile de respondenți) dar și speciale (întrebăr 
i pentru grupuri
targhetate de respondenți) și care a avut drept obiectiv colectarea informației necesare pentrustudierea funcționării, eficienței, gradului de implementarea a obiectivelor Legii, etc. Totodată,
chestionarul a fost instrumentul care a ofer
it posibilitatea respondenților de a expune propune
ri
și
sugestii cu privire la modificarea cadrului legal
, de politici și instituțional, în vedereaimpulsionării funcționării medierii.
F
uncționalitatea și eficiența Legii cu privire la mediere.
 
Fiind un act normativ nou,
 Legea cu privire la mediere
și
-a realizat obiectivele primare: instituirea profesiei de mediator, reglementareaprincipiilor fundamentale ale procesului de mediere, etc., iar o implementarea mai
completănecesită
revizuirea
complexă a cad
rului legal aferent (CC,CPC,CP,CPP, etc.). Coeficientul de
eficiența a
legii
urmează a fi ridicat odată cu înlăturarea impedimentelor ce țin de
 
cadrul legal și
implicarea
activă în procesul de implementare a
 
tuturor actorilor interesați
-
instituții public
e,
 judecători, avocați,
mediatori, mediul academic,
societate civilă. Totodată este necesar de a firevizuită politica de stat în domeniul medierii
garantate de stat pentru un spectru mai larg de litigii
mai cu seamă cele care țin de delicvența juvenilă, l
itigii de familie, etc.
Analiza factorilor
determinanți pentru optimizarea funcționării
medierii
 în RM.
Dezvoltarea
medierii ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor de natură civilă, comercială, penală, defamilie, de muncă, etc. este
determina
tă de un complex de factori
care constituie elemente ale unuisistem integrat
menit să asigure eficiența funcționări
i
instituției
 
la nivel național. În urma analizei
acestor factori au fost
formulate recomandări ce vizează cadrul legal și instituțional nec
esar pentru
aplicarea medierii și dezvoltarea profesiei de mediator, politicile de stat întru susținerea medierii,implicarea activă
 
a judecătorilor,
avoca
ților etc. în procesul de promovare a medierii
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->