Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tumefakcije vrata

Tumefakcije vrata

Ratings: (0)|Views: 2,580|Likes:
Published by mickiscribd

More info:

Published by: mickiscribd on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

 
MEDICINSKI FAKULTET NOVI SADKLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
SEMINARSKI RAD
TUMEFAKCIJE VRATA
STUDENT:
 
MILAN STOJANOVIĆ
 
MENTOR:
 
PROF. DR LJILJANA VLAŠKI
 
NOVI SAD, APRIL 2009.
 
 1 
UVOD
Vrat je deo tela koji povezuje glavu sa trupom. Prostire se od donje ivice mandibule, vrha
mastoidnog nastavka slepooĉne kosti i spoljašnje kvrge potiljaĉne kosti
, nadole do linije koja spaja
gornje ivice kljuĉne i grudne kosti i popreĉni nastavak sedmog vratnog pršljena.Radi lakše orijentacije i sporazumevanja, vrat je podeljen na tri
regije
: prednju, boĉnu i zadnju.
 
Prednja regija se prostire izmeĊu
prednjih ivica desnog i levog sternokleidomastoidnog
mišića
i uovom delu se nalaze:
 prelaringealni mišići, bifurkacije desne i levezajedniĉke karotidne arterije, grkljan, vratni deo dušnika, štitnažlezda, hipofarinks,
gornji deo jednjaka i dr
. Boĉna regija
 jelokalizovana
izmeĊu prednjih ivica sternokleidomastoi
dnog i
trapezastog mišića i gornje ivice kljuĉne kosti.
U njoj se nalaze:
 popreĉn
e vratne arterije
, spoljašnj
e jugularne vene, prednji ogranci
vratnog živĉanog spleta i donji
deo desnog i levog omohioidnog
mišića. Zadnja regija je smeštena pozadi
,
izmeĊu p
rednjih ivica
trapezastih mišića
, i tu su prisutne vertebralne arterije iatlantookcipitalna membrana.
 Najveći deo muskulature vrata je obložen tzv. vratnom fascijom na
kojoj se razlikuju tri lista
: površ
inski, srednji ili predtrahealni idubok 
i ili pretkiĉmeni. Prostor izmeĊu prv
a dva fascijalna lista je
slepo zatvoren prema medijastinumu, što nije sluĉaj i sa prostorom izmeĊu srednjeg i dubokog lista.Ovo je „slaba taĉka“ koja dozvoljava
 
širenje infekcije iz vratnog predela prema grudnom košu
,
 
štomože
 
izazvati po život opasne komplikacije.
 Anatomska specifi
ĉ
nost vrata se ogleda u prisustvu velikog brojalimfnih
ĉvorova
i sudova,
koji ĉine deo tzv. retikuloendotelijalnog
sistema. Procenjuje se da sistemski limfotok sadr
ž
i izme
Ċ
u 500 i1000 limfnih
ĉvorova
,
od ĉega je ĉak 300 sm
e
š
teno u vratu. Tu se
nalazi i najveći
limfotok, koji prima limfu iz glave, vratnih organa igornjih ekstremiteta. Razlikuje se
sledećih šest grupa
limfnih
ĉvorova
: 1) submandibularni i submentalni, 2) gornji jugularni,
3) srednji jugularni, 4) donji jugularni, 5) ĉvorovi zadnjeg trouglavrata i 6) prednji limfni ĉvorovi
(slika 2).Razli
ĉ
ita oboljenja vratnih tkiva i organa remete njihovu strukturu ifunkcionalnost. Oni mogu biti mesto infekcije, mesto stvaranjaapscesa, fistula i tumora, pa svojom ekspanzivno
šć
u dovode do
stvaranja tumefakcija (otoka, oteĉenosti) i poslediĉne
kompresije idislokacije vratnih organa koji su naj
ĉešće sm
e
š
teni ume
Ċ
ufascijalnim
ložama
.
Tumefakcije u predelu vrata mogu da imaju razliĉitu lokalizaciju i etiologiju, što zavisi odkonkretnog oboljenja i strukture koja je zahvaćena.
 
Ponekad su lako uoĉljive i bolne, a ĉ
esto se javljaju i asimptomatski i otkrivaju se slu
ĉ
ajno od strane bolesnika ili tokom rutinskog pregledavrata. Patogeneza tumefakcija mo
ž
e biti benigna ili maligna, ste
ĉ
ena ili kongenitalna. Diferencijalno
dijagnostiĉki u obzir dolaze: kongenitalne tvorevine, upalni procesi,
 
neoplazme, površinske promenekoje se viĊaju i na drugim delovima tela (aterom, lipom, fibrom), tumefakti kao posledica raznihoboljenja štitne, paraštitnih i pljuvaĉnih žlezda, divertikulum cervikalnog dela jednjaka itd.
 
Slika 1. Strukture vratnog predela
 
Slika 2. Raspored limfnih čvorova
 
 
 2 
KONGENITALNE TVOREVINE
CISTE I FISTULEKongenitalne ciste nastaju usled
 poremećaja u razvoju škržnih brazdi tokom embrionalnog razvitkaĉoveka.
 
To su tumefakcije razliĉite veliĉine, koje su obložene epitelom i ispunjene gustom teĉnošću
mrke boje. Ukoliko je prisutan i otvor prema spolj
ašnjoj sredini
 
ili unutrašnjosti
, onda se te promenenazivaju fistulama. Prema mestu nastanka, ciste i fistule se dele na medijalne i lateralne.Medijalne ciste i fistule na vratu nastaju kao rezultat poreme
ć
aja uinvoluciji tireoglosnog kanala (ductus thyreoglossus Bochdalek). To je kanal kojim se
 pupoljak štitne žlezde spušta
sa baze jezika nasvoje mesto
. Nakon toga obiĉno dolazi do involucije kanala, mada
u
retkim sluĉajevima on može
ostat
i prisutan celom duž
inom ili uvidu manjih delova
formirajući ciste
(slika 3). Ukoliko se ti
džepoviotvore na koži vrata ili u grkljanu
, nastaju fistule. Promene se
kliniĉki ispoljavaju kao
okruglaste
tumefakcije razliĉite veliĉine
koje se nalaze u srednjoj liniji vrata, iznad, u nivou ili ispod
 podjeziĉne kosti.
 
Obložene su trepljastim epitelom, imaju elastiĉnu
konzistenciju
i bezbolne su ukoliko ne postoji infekcija. U sluĉajunastanka infekcije, javljaju se apsces, crvenilo, bol i još izraženiji
otok.
Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliniĉkog pregleda i ultrazvuka vratne regije. Leĉenje je hirurško i
podrazumeva odstranjivanje ciste i njenog kanala uz resekciju tela
 podjeziĉne kosti (kako bi se izbegli recidivi).
 Lateralne ciste i fistule nastaju usled zaostatka epitela ektoderma ili
endoderma, usled proliferacije nediferentovanih embrionalnih ćelijaili kao posledica zaostataka treće ili ĉetvrte škržne vreće. Mogu biti površinske i duboke. Lateralna cista se manifestuje kao ovalna,
bezbolna
, elastiĉna tumefakcija razliĉite veliĉine. Obložena je ploĉasto slojevitim epitelom
 
i ispunjena tamnim sadržajem. Usluĉaju infekcije javljaju se apsces, bol i crvenilo kože. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliniĉkog pregleda i ultrazvuka
odgov
arajućeg predela.
Le
ĉenje je hirurško i sastoji se u
potpunomodstranjivanju promene
, a rez može ići duž prednje ivicesternokleidomastoidnog mišića ili horizontalno iznad ciste.
 
Cista prve škržne brazde se javlja
u vidu tumefakcije na vratu ispod
donje ivice mandibule ili ispod lobulusa uha i spoljašnjeg slušnog kanala iz koga se cedi vod
njikavsekret.
U sluĉaju infekcije
 
dolazi do uvećanja tumefakcije, a
sekret dobija gnojni karakter.
Leĉenje jehirurško i podrazumeva ekciziju nastale promene, odnosno ako je došlo do nastanka infekcije iapscesa prvo se rade incizija i drenaža uz upotrebu antibiotika i analgetika.
 
CISTIĈNI HIGROM
 Cisti
ĉ
ni higrom
 – 
limfangiom je kongenitalni
tumefakt limfatiĉnog porekla
, koji se manifestuje
stvaranjem cistiĉne ili policistiĉne formacije
 
ispunjene žućkastom teĉnošću koja je ponekad pomešana sa krvlju. Limfangiom je u 80% sluĉajeva lokalizovan
na vratu i
obiĉno se
 
zapaža
 
neposredno nakon roĊenja, ali ponekad može da proĊe neprimećen odreĊeno vreme. Uvećanje
Slika 3. Medijalna cista vrata
 
Slika 4. Lateralna cista vrata
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->