Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tumefakcije vrata

Tumefakcije vrata

Ratings:
(0)
|Views: 2,716|Likes:
Published by mickiscribd

More info:

Published by: mickiscribd on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

 
MEDICINSKI FAKULTET NOVI SADKLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
SEMINARSKI RAD
TUMEFAKCIJE VRATA
STUDENT:
 
MILAN STOJANOVIĆ
 
MENTOR:
 
PROF. DR LJILJANA VLAŠKI
 
NOVI SAD, APRIL 2009.
 
 1 
UVOD
Vrat je deo tela koji povezuje glavu sa trupom. Prostire se od donje ivice mandibule, vrha
mastoidnog nastavka slepooĉne kosti i spoljašnje kvrge potiljaĉne kosti
, nadole do linije koja spaja
gornje ivice kljuĉne i grudne kosti i popreĉni nastavak sedmog vratnog pršljena.Radi lakše orijentacije i sporazumevanja, vrat je podeljen na tri
regije
: prednju, boĉnu i zadnju.
 
Prednja regija se prostire izmeĊu
prednjih ivica desnog i levog sternokleidomastoidnog
mišića
i uovom delu se nalaze:
 prelaringealni mišići, bifurkacije desne i levezajedniĉke karotidne arterije, grkljan, vratni deo dušnika, štitnažlezda, hipofarinks,
gornji deo jednjaka i dr
. Boĉna regija
 jelokalizovana
izmeĊu prednjih ivica sternokleidomastoi
dnog i
trapezastog mišića i gornje ivice kljuĉne kosti.
U njoj se nalaze:
 popreĉn
e vratne arterije
, spoljašnj
e jugularne vene, prednji ogranci
vratnog živĉanog spleta i donji
deo desnog i levog omohioidnog
mišića. Zadnja regija je smeštena pozadi
,
izmeĊu p
rednjih ivica
trapezastih mišića
, i tu su prisutne vertebralne arterije iatlantookcipitalna membrana.
 Najveći deo muskulature vrata je obložen tzv. vratnom fascijom na
kojoj se razlikuju tri lista
: površ
inski, srednji ili predtrahealni idubok 
i ili pretkiĉmeni. Prostor izmeĊu prv
a dva fascijalna lista je
slepo zatvoren prema medijastinumu, što nije sluĉaj i sa prostorom izmeĊu srednjeg i dubokog lista.Ovo je „slaba taĉka“ koja dozvoljava
 
širenje infekcije iz vratnog predela prema grudnom košu
,
 
štomože
 
izazvati po život opasne komplikacije.
 Anatomska specifi
ĉ
nost vrata se ogleda u prisustvu velikog brojalimfnih
ĉvorova
i sudova,
koji ĉine deo tzv. retikuloendotelijalnog
sistema. Procenjuje se da sistemski limfotok sadr
ž
i izme
Ċ
u 500 i1000 limfnih
ĉvorova
,
od ĉega je ĉak 300 sm
e
š
teno u vratu. Tu se
nalazi i najveći
limfotok, koji prima limfu iz glave, vratnih organa igornjih ekstremiteta. Razlikuje se
sledećih šest grupa
limfnih
ĉvorova
: 1) submandibularni i submentalni, 2) gornji jugularni,
3) srednji jugularni, 4) donji jugularni, 5) ĉvorovi zadnjeg trouglavrata i 6) prednji limfni ĉvorovi
(slika 2).Razli
ĉ
ita oboljenja vratnih tkiva i organa remete njihovu strukturu ifunkcionalnost. Oni mogu biti mesto infekcije, mesto stvaranjaapscesa, fistula i tumora, pa svojom ekspanzivno
šć
u dovode do
stvaranja tumefakcija (otoka, oteĉenosti) i poslediĉne
kompresije idislokacije vratnih organa koji su naj
ĉešće sm
e
š
teni ume
Ċ
ufascijalnim
ložama
.
Tumefakcije u predelu vrata mogu da imaju razliĉitu lokalizaciju i etiologiju, što zavisi odkonkretnog oboljenja i strukture koja je zahvaćena.
 
Ponekad su lako uoĉljive i bolne, a ĉ
esto se javljaju i asimptomatski i otkrivaju se slu
ĉ
ajno od strane bolesnika ili tokom rutinskog pregledavrata. Patogeneza tumefakcija mo
ž
e biti benigna ili maligna, ste
ĉ
ena ili kongenitalna. Diferencijalno
dijagnostiĉki u obzir dolaze: kongenitalne tvorevine, upalni procesi,
 
neoplazme, površinske promenekoje se viĊaju i na drugim delovima tela (aterom, lipom, fibrom), tumefakti kao posledica raznihoboljenja štitne, paraštitnih i pljuvaĉnih žlezda, divertikulum cervikalnog dela jednjaka itd.
 
Slika 1. Strukture vratnog predela
 
Slika 2. Raspored limfnih čvorova
 
 
 2 
KONGENITALNE TVOREVINE
CISTE I FISTULEKongenitalne ciste nastaju usled
 poremećaja u razvoju škržnih brazdi tokom embrionalnog razvitkaĉoveka.
 
To su tumefakcije razliĉite veliĉine, koje su obložene epitelom i ispunjene gustom teĉnošću
mrke boje. Ukoliko je prisutan i otvor prema spolj
ašnjoj sredini
 
ili unutrašnjosti
, onda se te promenenazivaju fistulama. Prema mestu nastanka, ciste i fistule se dele na medijalne i lateralne.Medijalne ciste i fistule na vratu nastaju kao rezultat poreme
ć
aja uinvoluciji tireoglosnog kanala (ductus thyreoglossus Bochdalek). To je kanal kojim se
 pupoljak štitne žlezde spušta
sa baze jezika nasvoje mesto
. Nakon toga obiĉno dolazi do involucije kanala, mada
u
retkim sluĉajevima on može
ostat
i prisutan celom duž
inom ili uvidu manjih delova
formirajući ciste
(slika 3). Ukoliko se ti
džepoviotvore na koži vrata ili u grkljanu
, nastaju fistule. Promene se
kliniĉki ispoljavaju kao
okruglaste
tumefakcije razliĉite veliĉine
koje se nalaze u srednjoj liniji vrata, iznad, u nivou ili ispod
 podjeziĉne kosti.
 
Obložene su trepljastim epitelom, imaju elastiĉnu
konzistenciju
i bezbolne su ukoliko ne postoji infekcija. U sluĉajunastanka infekcije, javljaju se apsces, crvenilo, bol i još izraženiji
otok.
Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliniĉkog pregleda i ultrazvuka vratne regije. Leĉenje je hirurško i
podrazumeva odstranjivanje ciste i njenog kanala uz resekciju tela
 podjeziĉne kosti (kako bi se izbegli recidivi).
 Lateralne ciste i fistule nastaju usled zaostatka epitela ektoderma ili
endoderma, usled proliferacije nediferentovanih embrionalnih ćelijaili kao posledica zaostataka treće ili ĉetvrte škržne vreće. Mogu biti površinske i duboke. Lateralna cista se manifestuje kao ovalna,
bezbolna
, elastiĉna tumefakcija razliĉite veliĉine. Obložena je ploĉasto slojevitim epitelom
 
i ispunjena tamnim sadržajem. Usluĉaju infekcije javljaju se apsces, bol i crvenilo kože. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliniĉkog pregleda i ultrazvuka
odgov
arajućeg predela.
Le
ĉenje je hirurško i sastoji se u
potpunomodstranjivanju promene
, a rez može ići duž prednje ivicesternokleidomastoidnog mišića ili horizontalno iznad ciste.
 
Cista prve škržne brazde se javlja
u vidu tumefakcije na vratu ispod
donje ivice mandibule ili ispod lobulusa uha i spoljašnjeg slušnog kanala iz koga se cedi vod
njikavsekret.
U sluĉaju infekcije
 
dolazi do uvećanja tumefakcije, a
sekret dobija gnojni karakter.
Leĉenje jehirurško i podrazumeva ekciziju nastale promene, odnosno ako je došlo do nastanka infekcije iapscesa prvo se rade incizija i drenaža uz upotrebu antibiotika i analgetika.
 
CISTIĈNI HIGROM
 Cisti
ĉ
ni higrom
 – 
limfangiom je kongenitalni
tumefakt limfatiĉnog porekla
, koji se manifestuje
stvaranjem cistiĉne ili policistiĉne formacije
 
ispunjene žućkastom teĉnošću koja je ponekad pomešana sa krvlju. Limfangiom je u 80% sluĉajeva lokalizovan
na vratu i
obiĉno se
 
zapaža
 
neposredno nakon roĊenja, ali ponekad može da proĊe neprimećen odreĊeno vreme. Uvećanje
Slika 3. Medijalna cista vrata
 
Slika 4. Lateralna cista vrata
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Daniela Gull Vidakovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->