Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VASA PELAGIC Lečenje Lekovitim Biljem

VASA PELAGIC Lečenje Lekovitim Biljem

Ratings: (0)|Views: 1,078|Likes:
Published by Ekologija Izvor

More info:

Published by: Ekologija Izvor on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

 
ЛЕЧЕЊЕ
 
ЛЕКОВИТИМ
 
БИЉЕМ
 
ШЕСТО
 
ИЗДАЊЕ
 
НАРОДНА
 
КЊИГА
1973
Као
 
што
 
 је
 
слобода
 
вечита
 
борба
 
за
 
слободу
.
тако
 
 је
 
и
 
здравље
 
вечита
 
борба
 
за
 
здравље
  — 
само
 
су
 
се
 
методи
 
те
 
борбе
 
к роз
 
векове
 
мењали
 
и
 
усавршавали
. 
Победити
 
болест
 
значи
 
ослободити
 
се
 
страха
 
од
 
смрти
.
Сваки
 
народ
, 
сваки
 
крај
 
и
 
свака
 
епоха
 
имају
 
своје
 
обичаје
,
навике
,
ношњу
,
песме
, 
приповетке
,
игре
,
болести
,
епидемије
,
лекове
,
начине
 
лечења
 
и
 
вештину
 
израде
 
лекова
.
Ако
 
се
 
кроз
 
историјску
 
призму
 
посматра
 
употреба
 
лекова
 
и
 
вештина
 
лечења
,
 јасно
 
се
 
види
 
да
 
дрогистичка
 
вештина
 
чини
 
нераздвојну
 
целину
 
културне
 
историје
 
човечанства
.
И
l
ековито
 
бил
lj
е
 
 је
,
измећу
 
осталог
,
заорало
 
дубоку
 
браз
ду
 
у
 
живот
 
свих
 
народа
,
а
 
поготово
 
оних
 
који
 
су
 
вековима
 
тлачени
,
гоњени
,
поробљавани
,
народа
 
у
 
вечитим
 
сеобама
,
који
 
по
 
нечему
 
личе
 
на
 
водени
 
цвет
,
на
 
свилу
 
што
 
лети
 
по
 
лепом
 
вре
-
мену
 
или
 
на
 
 јак
 
и
 
пријатан
,
диск ретан
 
и
 
пролазан
 
ми рис
 
неке
 
 једва
 
видљиве
 
биљчице
 
у
 
густој
 
трави
.
Лековито
 
биље
 
 је
 
најстарији
 
лек
 
и
 
првобитна
 
фармацеутска
 
сировина
 
некад
 
примитав
-.
них
,
а
 
сада
 
културних
 
народа
.
И
 
данас
 
 је
 
 разно
 
биље
 
најјевтинија
 
и
 
најприступачнија
 
фармацеутска
 
сировина
 
за
 
израду
 
ле
-
кова
 
у
 
домаћој
 
и
 
иностраној
 
индустрији
.
Употреба
 
лековитог
 
биља
 
као
 
терапијског
 
средства
 
има
 
у
 
нашем
 
народу
 
необично
 
богату
 
и
 
изванредно
 
дугу
 
и
 
контину
-
ирану
 
традицију
.
Најбоље
 
сведочанство
 
о
 
томе
 
пружају
 
броЈни
 
стари
 
писани
 
споменици
,
од
 
којих
 
ваља
 
поменути
 
бар
 
н рке
:
У
 
 Ходошком
 
кодексу
 ,
 
који
 
се
 
оматра
 
за
 
најстарији
 
кодекс
 
српске
 
световне
 
медицине
(XIV
век
),
наводи
 
се
,
поред
 
осталог
,
и
 
 разноврсна
 
употреба
 
домаћих
 
и
 
страних
 
биљних
 
дрога
,
најчешће
 
кима
,
алоја
,
тамњана
,
ланеног
 
и
 
 репиног
 
семена
,
смок
-
виног
 
корена
,
коријандра
,
цвеклиног
 
сока
,
врбове
 
коре
 
и
 
њеног
 
лишћа
 
и
 
 разног
 
друтог
 
биља
.
 Хиландарски
 
 медицински
 
кодекс
 
бро ј
517,
 
који
 
 је
 
отк рио
1951.
годи
-
не
 
академик
 
Б
.
Сп
.
Радоичић
 
у
 
Библиотеци
 
манастира
 
Хиландара
,
наводи
 
употребу
 
камфора
,
перунике
,
кукурека
 
и
 
многих
 
других
 
биљака
.
Тај
 '
кодекс
 
 је
најдрагоценији
 
споменик
 
српске
 
медицинске
 
кудтуре
" (
др
 
Реља
 
Катић
).
Ово
 
дело
 
потиче
 
из
XV
или
XVI
века
.
За
 
време
 
петвековног
 
 ропства
 
саставлуане
 
су
 
 лекаруше
 
зна
-.
них
 
и
 
незнаних
 
медицинских
 
писаца
.
И
 
у
 
њима
 
 је
 
лековито
 
биље
 
најчешће
 
помињани
 
лек
.
У
 
сталној
 
борби
 
за
 
опстанак
,
хватајући
 
се
 
на
 
сваком
 
кора
-
ку
 
укоштац
 
са
 
стихијом
,
безг раничним
 
и
 
немилосрдним
 
ћудима
 
природе
,
без
 
школованих
 
лекара
 
и
 
лекова
 
оставлен
 
и
 
заборав
-
љен
,
без
 
ичи је
 
помоћи
,
 јер
 
цар
 
 је
 
далеко
— 
а
 
бог
 
 је
 
високо
",
наш
 
човек
 
 је
 
посебно
 
ценио
 
лековито
 
 
биле
,
које
 
му
 
 је
 
увек
 
било
 
најважнији
 
и
 
најприступачнији
 
лек
.
То
 
се
 
најлепше
 
види
 
и
 
из
 
наших
 
народних
 
песама
.
Од
 
свих
 
лекова
 
у
 
њима
 
се
 
најчешће
 
помиње
 
лековито
 
биље
.
Њему
 
се
 
често
 
придаје
 
чудотворна
 
моћ
.
Биљарице
 
и
 
видарице
 
се
 
нарочч
.
то
 
поштују
.
И
 
то
 
биље
,
и
 
место
 
где
 
оно
 
 расте
,
начин
 
брања
,
време
 
кад
 
се
 
може
 
и
 
сме
 
брати
,
и
,
све
 
остало
 
што
 
 је
 
у
 
вези
 
с
 
лековитам
 
биљем
 
и
 
лечењем
 
помоћу
 
њета
 
обавијено
 
 је
 
поетском
 
жицом
 
и
 
дубоком
 
тајанственошћу
.
Тај
 
психосугестивни
 
карактер
 
многих
 
стихова
 
наших
 
епских
 
пе
-
сама
 
има
 
велик
 
значај
 
и
 
често
 
 је
 
представл
.
ао
 
значајан
 
поихо
-
тераои јски
 
фактор
.
Зашто
,
вило
,
да
 
те
 
бог
 
убије
,
Зашт
' 
устрели
 
побратима
 
мога
? (
Милоша
 
Обилића
)
Дај
 
ти
 
биље
 
ономе
 
 јунаку
,
Јер
 
се
 
нећеш
 
напосити
 
главе
 
Ста
 
га
 
вила
 
богом
 
братимити
:
Дај
 
ме
 
пуштај
 
у
 
планину
 
живу
,
Да
 
наберем
 
по
 
Мирочу
 
биља
,
Да
 
загасим
 
 ране
 
на
 
 јунаку
.
Пусти
 
вилу
 
у
 
планину
 
живу
;
Биље
 
бере
 
по
 
Мирочу
 
вила
,
Бил
.
е
 
бере
 
често
 
се
 
одзива
.
Набра
 
вила
 
по
 
Мирочу
 
биља
 
И
 
загаси
 
 ране
 
на
 
 јунаку
... 
 Краљевић
. 
 Марко
 
и
 
вила
 )
 
Значај
 
лековитог
 
биља
 
и
 
његову
 
терапијску
 
вредност
,
као
 
и
 
његову
 
у
 
то
 
време
 
доминантну
 
употребу
 
у
 
нашем
 
народу
,
добро
 
запажају
 
и
 
наши
 
народни
 
просветитељи
 
из
 
друге
 
половине
XVIII
века
,
па
 
том
 
питању
,
природно
,
посвећују
 
посебну
 
пажњу
 
у
 
сво
-
 јим
 
просветитељским
 
списима
 
и
 
делима
.
Тако
 
и
 
Захарија
 
Стефа
-
новић
 
Орфелин
(1726—1785),
достојан
 
претеча
 
бесм ртног
 
Доситеја
 
Обрадовића
,
наш
 
најзнаменитији
 
писац
XVIII
века
,
први
 
от
-
крива
 
српском
 
народу
 
научне
 
појмове
 
о
 
природи
 
и
 
васељени
 
и
 
устаје
 
против
 
незнања
 
и
 
празноверица
 
ко је
 
су
 
тада
 
владале
.
Орфелинов
 
 Велики
 
српски
 
травник
 
има
 
око
500
билака
.
Неу
-
морни
 
просветител
» 
свога
 
 рода
 
даје
 
свим
 
биљкама
 
поред
 
латин
-
оког
 
и
 
народно
 
име
 ,
 
а
 
у
 
одел
»
ку
 
полза
 
и
 
 употребленије
 
чита
-
оцу
 
п ружа
 
драгоцене
 
податке
 
из
 
материје
 
медике
 
и
 
терапије
 
онадсо
 
какб
 
се
 
то
 
 радило
 
у
 
то
 
време
 
у
 
Европи
.
Тако
,
на
 
пример
,
кад
 
пише
 
о
 
муимули
,
Орфелии
,
поред
 
осталог
,
даје
 
и
 
ово
 
дра
-,
гоцего
 
упутство
:
 Зр јеле
 
 мушмуле
 
есу
 
изредное
 
 љекарство
 
про
-
тив
 
бист ре
 
столице
 ,
сердобоље
 ,
кровоп љ увања
 ,
течења
 
сјемена
 
и
 
 мнагога
 
 мјесечнога
 
женскога
;
 ради
 
чега
 
 можно
 
них
 
с
 
 медом
 ,
или
 
са
 
шећ
.
ером
 ,
како
 
крушке
 
приправити
." 
 
И
 
данас
 
се
 
муш
-
мула
— 
због
 
тога
 
што
 
сал ржи
 
доста
 
танина
 
и
 
друтих
 
полифе
-
лонских
 
 једињења
,
затим
 
пектина
,
воћног
 
шећера
 
витамина
 
С
 
и
 
каротена
— 
успешно
 
користи
 
за
 
спречавање
 
дија реје
 
и
 
улази
 
у
 
састав
 
 разних
 
фармацеутских
 
дијететских
 
препарата
 
који
 
се
 
дају
 
као
 
изврсна
 
средства
 
у
 
борби
 
п ротив
 
досадних
 
и
 
често
 
ом р
-
тонооних
 
пролива
,
поготово
 
деце
 
за
 
време
 
лета
.
 
Орфелинов
 
 Искусни
 
подрумар
 
има
 
неколико
 
стотина
 
 ре
-
цепата
 
за
 
справл
>
ање
 
травних
 
вина
 
и
 
многих
 
других
 
алкохолнихи
 
безалкохолних
 
напитака
 
и
 
 лекова
.
 
У
 
књизи
 
се
 
говори
 
о
 
начину
 
и
 
времену
 
бербе
 
и
 
сушења
 
 лековитог
 
биља
 
и
 
о
 
корисности
 
и
 
 лековитој
 
вредности
 
сложених
 
препарата
 
израћених
 
од
 
преко
200
домаћих
 
и
 
егзотичних
 
лековитих
 
и
 
мирисних
 
б
ilj
ака
 
које
 
имају
 
 реалну
 
енолошку
,
фармакогнозијску
 
и
 
терапијску
 
вред
ност
.
Зналачко
 
упутство
 
о
 
времену
 
и
 
начину
 
браља
,
сушења
 
и
 
чувања
 
лековитог
 
бил
ljka koje skoro
ниучему
 
не
 
заостаје
 
за
 
данашњим
 
принци
-
пима
,
даје
 
Орфелин
 
у
 
свом
 
 Иск усном
 
подрумару
1783.
године
 
Године
1883,
сто
 
година
 
после
 
појаве
 
Орфелиновог
 
 Подру
-
 мара
 ,
 
Српски
 
архив
 
за
 
целок упно
 
лека рство
 
штампа
 
као
 
посеб
-
но
 
издање
 
 Лековито
 
биље
 
 у
 
Србији
 
од
 
др
 
Саве
 
Петровића
,
сани
-
тетског
 
пуковника
 
из
 
Беот рада
.
Ово
 
дело
 
на
470
страна
 
потиче
 
из
 
 руке
 
стручн
.
ака
,
школованог
 
у
 
Француокој
,
ко ји
 
 је
,
слично
 
Панчићу
,
био
 
лекар
,
али
 
се
 
потпуно
 
одао
 
ботаници
 
и
 
фармако
 
гнозији
.
Ево
 
шта
 
у
Приступу
"
свога
 
дела
 
пише
 
овај
 
наш
 
у
 
 јавности
 
мало
 
познати
 
научни
 
 радник
:
Познавање
 
популарне
 
употребе
 
биља
 
у
 
лекарству
 
нужно
 
 је
 
за
 
лекаре
 
 рад
 
поуке
 
нашег
 
народа
,
који
 
често
 
пропада
 
због
 
тота
 
што
 
се
 
у
 
своја
 
домаћа
;
не
-
поуздана
 
средства
 
ослања
,
па
 
збот
 
тога
 
сувише
 
доцкан
 
помоћи
 
тражи
 
од
 
научне
 
медицине
 
или
 
 је
 
никажо
 
и
 
не
 
тражи
.
Народ
 
се
 
тешко
 
помаже
 
домаћим
 
средствима
 
и
 
онде
 
где
 
му
 
 је
 
болест
 
пот
-
пуно
 
позната
,
а
 
онде
 
очигледно
 
пропада
 
кад
 
болест
 
не
 
може
 
да
 
 распозна
.
Дужност
 
 је
,
дакл
e,
свакога
,
а
 
особито
 
лекара
,
да
 
га
 
у
 
том
 
правцу
 
обучава
 
и
 
на
 
прави
 
пут
 
упућује
."
Надовезујући
 
се
 
непосредно
 
на
 
тако
 
светле
 
традиције
 
др
 
Ри
-
ста
 
Пешић
-
Гостушки
,
народни
 
човек
 
и
 
народни
 
лекар
,
до
-
стојно
 
 је
 
наставио
 
дело
 
Саве
 
Петровића
 
и
 
 ранијих
 
медицинских
 
писаца
.
И
 
он
 
 је
 
неуморни
 
здравствени
 
просветител
 
свога
 
 рода
.
Његово
 
животно
 
дело
 
 Лечење
 
 лековитим
 
би љвм
 
треба
 
пре
 
свега
 
тако
 
и
 
схватити
,
 јер
 
оно
 
треба
 
да
 
помогне
 
народу
.
Књига
 
 је
 
корисна
 
и
 
за
 
лекара
,
 јер
 
се
 
код
 n
ас
 
на
 
медицинским
 
факултетима
 
не
 
учи
 
ботаника
 
ни
 
фармакогнозија
.
Три
 
издања
 
су
 
довољан
 
и
 
убедл
.
ив
 
доказ
 
да
 
 је
 
ово
 
замашно
 
дело
 
свесрдно
 
примлено
 
свуда
 
код
 
нас
,
у
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->