Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bucuria Pastorilor Sa Fie Si Bucuria Ta

Bucuria Pastorilor Sa Fie Si Bucuria Ta

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mamaligosu

More info:

Published by: mamaligosu on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

 
,,Punefi-v6arn inimigiinsufletacestecuvintepecarevi le spun.Sd e lega{ica unsemndeaduceremintepemdinile voastre,qisdie ca nigte runtarii ntreochiivogtri.'Deut. :18
-Gicu Cotleyfiecareasi erascrisNueste oc"de gizduire.N-a fost oc nici inpalatuluiIrod nici in casamareluipreotcidoar un grajda fostoferitpentruosifgiMaria.Oiesleiricicioasi a fostleaginulprunculuiIsus arcildura animalelora fost singuraursi de ncilzirepentruFiul luiDumnezeu.Si nu uitim depistoriisimplidinCXmpiaBetleemului,prima congregalie areau vizut slava uiDumnezeu$is-au bucurat.Toate aceste ucrurisimple fac sirbitoareaCriciunuluideosebitide oricealti sirbS.toare.Ea aduce frumusegeqibucurie in inimilenoastrede fiecaredati cAndo sirbS.torim.Cuinima zdrobitide durere insl. realizezcipemultecasegiinimiscrie gi astizi"Nueste oc"pentru Isus,nu este oc pentru Fiullui Dumnezeu.Astizi Isusestescosafari dinlocurilepublice,din minteaginima oamenilor.Numele ui in multe cazurinu mai reprezintinimic noupentru omul modern al timpurilornoastre.Pentrumulti MahomedgiBuda suntmai importangidecAt susHristos. Bucuriadealti dati a fost furati de stipinitorul acesteiIumicare n disperare ncearcisicucereascitot mai multe inimi.Agvrea i te a.iut i te bucuri qi udeminuneadelaBetleem,de naqterea Domnului Isus
t
Rubrica
EurroRULrJr
Bucuriapastoriloraie
rl .
$lDucurlata...
E seara irziu.elunaDecembrie. Gerulcumplit al ierniipitrunde prin fiecarecripituri a caselor noastre, incercAndsicuprindi gi trupurile istovitedemunci.GAndurile mele zboari astizicaqi-onilucila Betleem,pecAmpia undeafostcintatipoatecea mai frumoasi rapsodiecereasciatuturor timpurilor. Loculacelal visez u ochiideschigi, u mintea treazi,cu miinile ridicatespre inaltul cerului;icuglasultremurAndincerc gi eu si fredonezoci.ntarecunoscuti:"Oce vesteminunati in Betleemnise-arati,Astizis-aniscutCel fIr-de-nceputcumau zisproorocii..."
? n.
Intreaga mea fiingi triiestedin nouevenimentulxtraordinar lnaqteriiDomnuluiIsusHristos.Aceleveniment schimbat storialumii, a adus sperantigi bucurie in multeinimi.Minunea Criciunului vorbestei astizidespre implitate,umilingi, dragoste i diruire.Vorbegteeosif9iMaria doi oamenisimpli casi noicareaufostalegi i fie piringii lui Isus.Mariaceacarea cipitat indurare naintea uiDumnezeua acceptatoia Domnului in viagaei spunind:"Iati,roaba Domnului; faci-mi-sedupa cuvintele ale!"(Luca1:38)Sineamintim de simplitateapruncului Isus. La
"CiciunCopilni s-a niscut,un Fiu ni s-adat."(Isaia9:6a)3
 
4
Hristos.Nu vreauca nimeni s5.easeoplegitde vegtile rele care circulizilnic. Nuvreau caaceasticrizi financiaricare a cuprins lumeaintreagidea'Washingtonini la Kremlin,dela Bucuregtii pAni Beijing sipuni stipXnirepe fiingelenoastre.Chiar daci oamenii suntingrijoragide evenimentelezilei noiavem unmodv debucurie carenimeni nupoatesini-lia.Noi nebucurimciintr-o zi ca9iceadeastS.ziDumnezeuin DivinitateaSa atrimispe FiulSiu pe pimint ca si riscumpere omulcizut inpicat.DeaceeaaEvrea astizi iubite cititors5. educcu gindullaBetleem. qdori casteauacarealuminatCimpia Betleemului n aceanoapte ntunecatidedecembriesiluminezegi sufletultiu penru a descoperiislava luiDumnezeucoboriti pepimi"nt.Igdori ca giinima ta si.vibrezeebucurie aaceste S.rbitoridescoprindu-Lin nou pe Domnul Isus.Astiziparci tot maipuginioamenisunrinteresatii gtie ce s-apetrecuta Betleemside aceea uau partede nici un felde bucurie.Pentru mul$Criciunul inseamnidoarcadouride la Mog Criciun ori impodobireaunuipom.Mulginu gtiunicipini astlzi decea venit Isus pepimint?Multioameni auuitatdescrierileroorocului saia,auuitat deIoanBotezltorul, au uitatqideIrodsaunicimicar nusunt curio;i siafleadevirulscrispepaginileSfintelorScripturi.Mulgi oameninu vor niciastizisi. ecunoascici"ToatiScripturastensuflatideDumnezeu9ide folos casi invete,si mustre,si indrepte,sideaintelepciune nneprihinire."(2Tim.3:16)Pepaginileei contemporanii uiIsusaudescriscude-ami.nuntul oateevenimentelecu privire anagtereauiIsusHristos.Mirturialor ne ajutlgiastlzisi-L credemeDumnezeupe cuvAnt sisicunoastemmai binemareleplan demintuireal luiDumnezeucu privirelafiingaumani.futizi at vreaamicul meu slafligituvesteabunigiapoi site pogi bucura impreunicumine, impreunicuoastea ereasci,mpreuniSimAnta devirului Decembrie009cutofisfingii uiDumnezeu.Bucuri.-testiziginu a$tepta AnimAine.Lasi astizi preocupiriletalezilnicegipregitegte-tede sirbitoare.Schimbi-Ei hainele"murdare"depicate giimbraci-tecu in subEire caresimbolizeazifaptele neprihiniriigi slivegte-LpeCelniscutin iesleaetleemului.Du-te gispunevecinilortii:"Astiziincetatea ui David vis-a niscurun MXntuitor,care esteHristos Domnul."Elpoate si fiesi Mintuitorultiu, decibucuri-tedeaceastiveste buni.Di-gigi tuastizibine seamace inseamni si.ai un Mintuitorpersonal.Unulcare iti iartipicatele;ivreasitriiestiovesnicie n splendoareaerului.Aceastaestevestea un5.care au adus-o ngeriidincersi impreuni cu ei vreau si-tiamintescgi eu din nou si nupierzi ocaziade-a primimintuirea.Ce dar mai mare putea Dumnezeu siofereomeniriidecit"UNSALVATOR'care poatesiierte picatele ntregii lumisi chiar gi pealetale indiferentcine esti?NumaiDumnezeucunoa;tecelmai binegi nevoiasufletului5.ustiind binede ce ai nevoie inacesteclipe.Primestedarul Siu chiar astS.zi9iveififericir,vei aveapartede bucuriacerului mpreuni.cutogisfingiui Dumnezeu.in nemirginitaSa bunitate Dumnezeuavizut toate nevoileomeniriiqide aceea -atrimispe DomnulIsussi. aduclpace,inisre9imintuire pentru fiinta umani. Elavenitpepimint si implineascivoiaCeluice -a trimis;inuvoiaLui.(vezioan 6:38) ElestePrinEulPicii, DomnulDomnilor careavenit inlume"sicautegi si mintuiasciceerapierdut."(Luca19:10)ScopulpentrucareDomnulIsus a venitpepimAnta fost sislujeasci, i"si-Sidea viatar!.scumpirareentrumulgi!"(Marcu10.45) El a venit casiimpaceumeacuDumnezeu,siiachipde om gi si suferepe nedrept pentru picatele ntregiiomeniri.Deaceea rebuie si gtie toati lumea,oricelocuitoral planeteipimXnt cicinupoatesisirbitoreasci"Criciunul"flri. al sirbitoripeIsus.PeEl il si,rbitorim,pe EI il onorimgipeContinuare a pagina II

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->