Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
URARTU ÖLÜ GÖMME ADETLERİ

URARTU ÖLÜ GÖMME ADETLERİ

Ratings: (0)|Views: 119 |Likes:
URARTU ÖLÜ GÖMME ADETLERİ
URARTU ÖLÜ GÖMME ADETLERİ

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Amila Becirovic Lukarcanin on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

 
T. C.SELÇUK ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜARKEOLOJİ ANA BİLİM DALIPROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ BİLİM DALI
URARTU ÖLÜ GÖMME ADETLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİDANIŞMANPROF. DR. HARUN TAŞKIRANHAZIRLAYANFERDA ZORLU
 
KONYA 2009
 
 
 ii
ÖZET
M.Ö. 9. - 6. yüzyıllar arasında çekirdek bölgesini Van Gölü ve çevresininoluşturduğu Urartu Krallığı, Çıldır Sevan (Gökçe) ve Urmiye Göllerinin bulunduğu bölgeleri kapsamaktaydı. Urartu Krallığının sınırları, Kuzeyde Kafkas ötesine,doğuda Kuzeybatı İran İçlerine, batıda Malatya çevresine ve güneyde de Urfa-Halfeti yakınlarına kadar uzanmaktaydı.
 
Bu tez çalışmasının konusunu “Urartu Ölü Gömme Adetleri” adlı ana başlık oluşturmaktadır.Araştırma konusunun amacı, M.Ö. 1. binin ilk yarısında Van Gölü veçevresinde kuvvetli bir uygarlık olan, Urartu Devleti’nin ve halkının, dini inançlarınınve sosyal sınıflarının etkilediği, mezar ve gömü biçimleri araştırılarak, hakkında çok az bilgi ve belge bulunan bu güçlü uygarlığın, günlük yaşamlarından kültürelyaşamlarına değin gizli kalmış yönlerine ışık tutmaktır.Araştırmanın kapsamını, Urartu Dönemi mezar ve gömülerin tipolojik sınıflandırılması, kutsal alanları, mimari bezemeleri, mezar buluntuları ve bu bilgiler doğrultusunda dönemin gömü gelenekleri gibi ana başlıklar içermektedir.Urartu’da yönetici kesim büyük kale ve merkezleri yakınındaki çok odalı kayamezarlarına birlikte gömülürken, diğer insanlar ise sosyal statülerine göre toprak altına inşa edilen oda mezarlara, basit toprak mezarlara veya yakılarak urne adıverilen küplere gömülmekteydiler. Ölü yakılacaksa mezarlığın hemen yakınındayakılırdı. Yakma kemikler urnenin içine yerleştirilir, urnenin ağzı başka bir kap ilekapatılırdı. Urartu mezarları anıtsal bir özelliğe sahiptir. Örneğin Van Kalesi’nde(Tuşpa) kayalıklar içine oyularak yapılan düzgün planlı çok sayıda kral mezar odası bulunmaktadır.
 
Urartu mezarları muazzam dış cephesiyle anıtsal özellik gösterir. Bumezarlar değişik ve çeşitli odalardan meydana gelmiştir. Urartu mezarlarında yapılankazılar sonucunda iki tür gömme âdetinin varlığı ortaya çıkarılmıştır; 1) Ceset gömü2) Kremasyon gömü.
 
 iii
ABSTRACTURARTU DEAD BURIAL TRADITION
The kernel region of the Kingdom of Urartian used to be area of Lake Van,Çıldır, Sevan (Gökçe) and Urmiye in the 9th - 6th centurles B.C The borders of theKingdom of Urartian used to extend to the Caucacus in the north, north-eastern Iranin the east; Malatya region in the west and Urfa-Halfeti environment in the south.The theme of this dissertation consists of the headline ‘Urartu Dead BurialTraditions”.The purpose of this thesis is to investigate graves and burial types which wereinfluenced by the social classes and religious beliefs of the Uratu civilization whichwas a powerful public around Lake Van in the first half of the 1000 BC. This thesisaims to enlighten the hidden realities about daily lives and cultural lives of this powerful civilization.The investigation consists of headlines such as: typological classification of graves and treasures
,
sacred places, architectural ornamentations, grave remains andwith the help of these information burial traditions.In Urartu civilization governers were buried together into the big castles or rock graves with many rooms whereas ordinary people according to their socialstatus were buried into room graves built underground, simple soil graves, or after  being burn they were buried into the cubes called ‘urne’. The dead body was burned just beside the graveyard. Burned bones were used to be located properly into thecube and the cube was covered by another pot. Urartian King tombs havemonumental specialities. There are many royal tombs-chambers in the rocks of VanKale (Tuşpa) which have been made by engraving the rocks properly and within a plan. The front façade architecture of these wonderful monumental tombs show theability of Urartians. These tombs are organized from different and various sizedchambers. Therefore the information about the dead burial customs in Urartians are

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->