Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grigore Vieru - Acum Si in Veac

Grigore Vieru - Acum Si in Veac

Ratings:

4.86

(7)
|Views: 8,869 |Likes:
Published by Storm Rider
Poezeii
Poezeii

More info:

Published by: Storm Rider on Feb 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

 
 
BIBLIOTECA
 
ªCOLARULUI
LITERA
CHIªINÃU 1998
Grigore
 VIERU
 ACUM +I }N VEAC
 
CZU 859.0 (478.9)-1 V 50NOT{ ASUPRA EDI|IEI
 Textele edi\iei de fa\[ se reproduc dup[:Grigore Vieru.
 Numele t[u. Poeme 
. Prefa\[ de Ion Dru\[. Editura CarteaMoldoveneasc[, Chi=in[u, 1968.Grigore Vieru.
Steaua de vineri.
Prefa\[ de Nichita St[nescu. Editura Junimea, Ia=i, 1978.Grigore Vieru.
Scrieri alese 
. Prefa\[ de M. Cimpoi. Editura Literaturaartistic[, Chi=in[u, 1984.Grigore Vieru.
Izvorul =i clipa.
Antologie de Mircea Radu Iacoban.Prefa\[ de Marin Sorescu. Colec\ia Cele mai frumoase poezii. Editura Alba-tros, Bucure=ti, 1981.Grigore Vieru.
R[d[cina de foc. Poeme. Confesiuni.
Cuv`nt ]nainte deIoan Alexandru. Postfa\[ de Victor Cr[ciun. Selec\ie =i ]ngrijire de edi\ie: Arca-die Donos. Editura Univers, Bucure=ti, 1988.Grigore Vieru.
V[d =i m[rturisesc.
Prefa\[ de Mihai Ungheanu. Colec\iaB.P.T.. Editura Minerva, Bucure=ti, 1997. Textele, cu excep\ia particularit[\ilor de limb[ =i stil ale autorului, respect[normele ortografice ]n vigoare.
ISBN 9975-904-61-0© LITERA, 1997Coperta:
Isai C`rmu.
Ilustra\ii:
Gheorghe Vrabie 
 Editura ]=i exprim[ =i pe aceast[ cale  gratitudinea pentru asentimentul autorului de a publica prezentul volum neremunerat.
 
 TABEL CRONOLOGIC
1935
14 februarie 
}n satul Pererita de pe malul st`ng al Prutului, fostul jude\Hotin, se na=te Grigore Vieru ]n familia de plugari rom`ni a lui Pavel =iEudochia Vieru, n[scut[ Didic.1950Absolve=te =coala de 7 clase din satul natal.1953Termin[ =coala medie nr. 2 din or[=elul Lipcani. Ani descul\i =i fl[m`nzi.1957Debuteaz[ editorial (fiind student) cu o plachet[ de versuri pentru copii,
 Alarma 
, care este apreciat[ de critica literar[ drept un ]nceput de bunaugur.1958Absolve=te Institutul Pedagogic Ion Creang[ din Chi=in[u, FacultateaFilologie =i Istorie. Din cauza lipsurilor materiale a fost nevoit s[ aban-doneze periodic cursurile. Apare a doua culegere de versuri pentru copii,
 Muzicu\e.
Se angajeaz[ca redactor la revista copiilor
Sc`nteia leninist[ 
, actualmente
 Amic.
1959
8 iunie 
Se c[s[tore=te cu Raisa, profesoar[ de rom`n[ =i latin[, n[scut[Nacu.Redactor la revista
 Nistru 
, actualmente
Basarabia,
organ al Uniunii Scrii-torilor.19601963 Redactor la Editura Cartea Moldoveneasc[.1960
16 iunie 
Se na=te primul copil al familiei Grigore Vieru  Teodor.1961La Editura Cartea Moldoveneasc[ ]i apar dou[ plachete de versuri pen-tru copii:
F[t-Frumos curcubeul 
=i
Bun[ ziua, fulgilor! 
1963Apar dou[ c[r\i pentru copii:
 Mul\umim pentru pace 
(versuri) =i
F[gura=i 
(versuri, povestiri =i c`ntece).1964Revista
 Nistru 
public[ poemul
Leg[m`nt 
, dedicat poetului neperecheMihai Eminescu.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
Cristina Miutu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Coman Liuba liked this
Tatiana Deleu liked this
Ana Gamureac liked this
analarisabratu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->