Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wiadomosci Lackie

Wiadomosci Lackie

Ratings: (0)|Views: 214|Likes:
Published by thommy_80
Local newspaper
Local newspaper

More info:

Published by: thommy_80 on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
GAZETA SAMORZĄDOWA 
Marze Kwieień 2011
 
 WIADOMOŚCI ŁĄCKIE
2
Marzec Kwiecień 2011
Franciszek Opyd 
CZAR KWIATU JABŁONI
Z malutkiego pączka, będzie kwiat wspaniałyJakim ziemia łącka zadziwia świat całyTen cudowny kwiatek z barw paletą całąOdsłania przed światem krainę wspaniałą.Tu w świecie jedyna jabłoń ma swe świętaJak to przyczyna nie każdy pamięta.Tu jodły wesołe nieba dotykająA pszczoły z mozołem kwiaty zapylają.Trwa miłość w przyrodzie wśród zwierząt i ludziBo współżycie w zgodzie zazdrość innych budziZ pięknego kochania owoc jest wspaniałyTa ziemia odsłania świat piękności cały.W pięknym łąckim sadzie, niczym Ewa w rajuNiepamięć o zdradzie będziesz mieć w zwyczajuW wymarzonym czynie skryjesz się przed światemA wszystkiemu winien jest jabłoni kwiatek.
 
.01.011.
Wizyta grupy przedsiębiorów z Estoii w Łku
W
dniach 24 i 25 marcagościła w Łącku grupaprzedsiębiorców z Estoniiz powiatu Raplamaa. Istotnym jest akt,iż w skład tego powiatu wchodzi gminaMarjamaa, z którą Łącko ma podpisanąumowę partnerską. Na trasie wizyty w Pol-sce, które obejmowała Kraków, Warszawę– z odwiedzinami ambasady, znalazło sięrównież Łącko. Estończycy we wszystkichmiejscach, w których gościli, spotykali sięz przedsiębiorcami i przedstawicielami lo-kalnych rm w celu zapoznania się ze spe-cyką poszczególnych korporacji.Delegacja z powiatu Raplamaa zo-stała powitana w imieniu władz samo-rządowych przez Zastępcę Wójta Gminy Łącko – Tadeusza Zarembę w UrzędzieGminy w Łącku.Estończycy spotkali się z ZarządemErbetu – kompleksowym wykonawcąwielu inwestycji budowlanych. Od-wiedzili również biuro tej rmy, gdziez osiągnięciami i dokonaniami rmy oraz planami na przyszłość zapoznał ichPrezes Tomasz Ćwikowski. Mieli rów-nież możliwość zobaczyć teren budowy Komendy Policji w Nowym Sączu, któ-rej wykonawcą jest Erbet.Kolejnym punktem programu byłaTłocznia Krzysztoa Maurera, produ-kująca ekologiczne soki, według trady-cyjnej receptury. Goście obejrzeli nowo-czesne urządzenia, spróbowali równieżsoków i innych produktów tego zakładu.
Przedsiębiorcy z Estonii spotkali sięrównież z Barbarą Wąchałą z Wolatexu,czyli producentem damskiej odzieży. Tą fr-mą zainteresowane były szczególnie panie,wchodzące w skład delegacji estońskiej.
Wizyta ta była niezwykle udanai miejmy nadzieję, że zaowocuje współ-pracą w przyszłości.
(b.g.)
 
GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO
 WIADOMOŚCI ŁĄCKIE
3
Marzec Kwiecień 2011
Beatyfikaja Jaa Pawła II
1
maja będzie mieć miej-sce wielkie wydarzenie dlawszystkich Polaków – beaty-ikacja Jana Pawła II.My Polacy, uważamy go za „nasze-go” Papieża – przecież wywodził sięstąd, ale tak naprawdę tak samo mówiąo nim Włosi, Brazylijczycy, Meksyka-nie. W istocie Karol Wojtyła był oby-watelem wielu państw, narodów, kultur– można śmiało stwierdzić, że był oby-watelem świata.W dniu 1 maja Plac Św. Piotraw Rzymie zgromadzi setki tysięcy wier-nych, którzy będą chcieli uczcić Wiel-kiego Człowieka wstępującego w poczetbłogosławionych. Największym hołdemdla Jana Pawła II będzie jednak życie wgnauki, którą głosił.
 „Niech nasza droga będzie wspólna.Niech nasza modlitwa będzie pokor-na. Niech nasza miłość będzie potężna.Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprze-ciwiać.” – Jan Paweł II Praca Sabiny Sopaty (SP Szczereż) –Gminny Konkurs „Jan Paweł II – drogado świętości” 
Józef Turek 
– mieszka w Zago-rzynie, z pozoru zwyczajny, niczymnie wyróżniający się mężczyzna –ot, taki acet z sąsiedztwa. Dokonał jednak czegoś wielkiego pieszoprzemierzył 1564 km, aby dotrzećdo Rzymu na szóstą rocznicę śmierciJana Pawła II.
- Kiedy narodził się pomysł pielgrzy-mowania? 
J.T. – Już w 1997 r. po raz pierwszy przyszło mi do głowy, żeby pieszo wy-brać się do Rzymu, było to jeszcze zażycia Jana Pawła II. Jednak wtedy do-stałem decyzję odmowną z Watykanudotyczącą audiencji u Ojca Św.
- Ale był Pan wytrwały w postano-wieniu? 
J.T. – Tak, w listopadzie ubiegłe-go roku, dzięki pomocy ks. GrzegorzaSkorupy – proboszcza parai w Woli
SYLWETKI – JÓZEF TUREK – PIESZODO RZYMU
Piskulinej udało mi się uzyskać certy-kat z Kurii Tarnowskiej oraz pisemnepoświadczenie w języku łacińskim i an-gielskim zawierające również prośbę doproboszczów parai na trasie, aby miudzielili wsparcia.
- Nie potrzebował Pan dodatkowejzachęty? 
J.T. – Nie, już wiedziałem, że spełniasię moje marzenie. Dopracowałem trasęi wyznaczyłem punkty docelowe na po-szczególne dni, wykupiłem ubezpieczenie.O swojej pielgrzymce poinormowałemWójta Gminy oraz Ośrodek Kultury. Do-stałem plecak, koszulki z herbem gminy Łącko, agi i proporczyki, a także wyży-wienie na drogę. Rodzeństwo mnie wspie-rała, a moja Mama bardzo się martwiła.
- Gdzie zaczęła się trasa pielgrzymo-wania? 
J.T. – Zacząłem od przejścia granicz-nego w Chyżnem. Zawiózł mnie tam

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->