Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teste dhe pyetje(ENVER KOTLLOVCI) Menaxhimi i Resurseve Humane.

Teste dhe pyetje(ENVER KOTLLOVCI) Menaxhimi i Resurseve Humane.

Ratings: (0)|Views: 2,152|Likes:
Published by PHOENIXALBANIA
Teste dhe pyetje(ENVER KOTLLOVCI) Menaxhimi i Resurseve Humane.
Teste dhe pyetje(ENVER KOTLLOVCI) Menaxhimi i Resurseve Humane.

More info:

Published by: PHOENIXALBANIA on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

 
1)
 
 Analiza e punes mund te perdoret te kompensimi per te percaktuar apo identifikuar (rrumbullakso te saktat )
 A:nivelet e aftesise
 B:detyra per te evaluar
C:pergjegjesite
 D:standardet e performances2)Qellimi I analizes se punes eshte qe te arrij e ti dokumentoj lidhmerine e procedurave me punsimin siq jane(rretho te sakten ) A:trajtimi
B:seleksionimiC:kompenzimiD:vlersimi I performanses
 3)Rekrutimi eshte process : (rretho te pa saktat ) A:I aplikimit te kritereve te caktuara per zgjedhjen e kandidateveB:I caktimit ten je punonjesi ne nej pune me pergjegjesi me te madhe
C:ne gjetjen e nejrezve te nevojshem per organizaten me te cilien ajo do ti plotesoj vendet e saja tepunes
4)Supozimet kryesore te teorise “X” jane : ( rretho te pa saktat )
 
 A:njerezve ne pergjithsi nuk ju pelqen puna
 B:angazhimi I tyre per arritjen e objektivave varet nga shperblimiC:harxhimi I energjis fizike dhe mendore eshte diqka e natyrshme
D:ata duhet e mbikqyren nga menaxheri
5)Komunikimi nga lart-posht perfshin (rretho te saktat )
 A:librat e gjepit apo manualin e politikave
B:procedurat e ankesaveC:vrojtimi I qendrimit
D:tabelat e buletineve
 6)Metoda komperative te vlersimit te perfomanses jane (rretho te pasaktat ) A:metoda e sistemit referentB:rangimi grafik 
C:rangimi alternativeD:krahasimi I qiftezuar
 7)Problemet zhvillimore te sistemit te vlersimit te performances jan (rretho te saktat) A:mungesa e devotshmeris se organizates
B:duhet te vlersoj ne menyr te njejt te gjith puntoret
C:vlersimet regjionale ne pune8) Testet e aftesive vlersojn idete ,qendrimet dhe sjelljet te cilat e definojn individin A:po
B:jo
 9)Faktoret e brendshem qe ndikojn ne lartesine e pagave jane:
 A:politika e kompensimit te punedhenesit
B:kostoja e jetesC:kerkesat ligjore edhe kontrata kolektive
D:performansa e punonjesit
 10)Simptomat e stresit social jane
 A: Rezultate e dobta ne arsim
 B:nr. I aksidenteve ne vendin e punes
 
C:menaxhimi I informativeD:cilesia e dobt e prodhimit
E:nivelet e larta te emigrimit
 11)Shkaktaret e fluktuimit jane :( rretho te pasaktat )
 A:paaftesia qe te punojB:paknaqsia ne puneC:mungesa e motivit
12)Karakteristikat e nje lideri jane:
 A:original
 B:perqendrohet ne sistem dhe struktureC:I bene gjerat si duhet
D:bene gjera qe duhen
 13)Trajnimi karakterizohet si teresi e perpjekjeve per ti ndihmuar punonjesve qe te aftesohen per ne menyre mete pershtatshme per punet e ardhshme? A.Po
B.Jo
 14)Zhvillimi i karrieres eshte metode efikase per ndalimin dhe zvoglimin e stresit? A.Po
B.Jo
15)Qellimet e VP-se?a) analiza e progresit te punonjesitb)identifikimi I problemit ne mbledhjet e kerkuara te punesc) mundesite per te permisuar performansend) planifikimi afategjate I karrierese) lidhjet e pergjithashme ne qellimet afategjate te organizates16)Cilat jane metodat per zhvillimin e menaxherve?a)eksperienca ne punb)eksperienca jashte punesc)rastet e studimitd)trjanimi ne shportee)grupet e diskutimit pa udheheqesf)luajtja e roleve
 
17)Menaxhimi i programeve te edukimit perfshin disa etapa?18)Elementet e stresit social?a)ndryshimet e papritura ne paraqitjen e krimitb)paraqitja e papunsisec)rezultatet e dobeta ne arsimd)nivelet e larta te imigrimit dhe emigrimit19)Analiza dhe zgjedhja e problemit te MRH-se jane ?20)Efektet potenciale te edukimita)tju sigurohen te punesuarve njohuri baze, te cilat jane te nevojshme per pune me teknologji te re,duke e ndihmuarkeshtu procesin e prodhimit disenjimit dhe kontrollitb)tju ndihmoj te punesuarve per te kuptuar se si te punohet ne grupe, per te arritur kualitet te sherbimeve te prodhimitc)te sigurohet culture organizative,e cila reflektohet ne inovacion kreativitet dhe ne te mesuard)tu krijohet siguri te punesuarve,duke ji siguraur njohuri dhe menyra tre reja per te kontribuar ne rrethanat tew tillaku punet dhe interest e tre ndryshojne)ti pergadise te punesarit te bashpunojne me mire ndermjet veti21)Supozimet e teorise X cilat jane?a)njerzve ne pergjithsi nuk ju pelqen puna,do te mundohen tju shmangen nese krijohen mundesiteb)per shkak te karakteristikes njerzore te mos pelqimit te punes ata duhet te mbikqyren nga menaxheri, tekontrollohgen ,te detyrohen, te drejtohen dhe te kercenohenc)para se gjithash njerzit duan siguri e per kete duhet tju tregohet se qfare duhet te bejne22)Supozimet e teorise Y cilat jane?a)hargjimi I energjise fizike ose mendore ne pune eshte diqka e natyrshmeb)kontrolli I jashtem dhe kercenimi per te denuar nuk jane te vetmet menyre per ti bere njerzit qe te punojne perarritjen e objektivavec)angazhimi I tyre per arritjen e objektivave varet nga shperlimet qe do te perdorend)ne kushte te pergjithshme njerzit jo vetem qe do te pranojn pergjegjsi por edhe do ta kerkojne vete ate23)Metodat e zhvillimit dhe trajnimit te menaxhereve?24)Revizionimi ?25)Objektivat dhe Procedurat...me fol diqka per to?26)Perforcuesit negativ inkurajojne ate sjellje qe menjanon pasojen e padeshiruar,denimi synon ta mposht ate? A.Po B.Jo

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Armela Sinjari liked this
Migjen Neziri liked this
Zenel Maliqi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->