Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CorelDRAW 11

CorelDRAW 11

Ratings: (0)|Views: 712|Likes:
Published by Dragica Radivojevic
Skripta
Skripta

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Dragica Radivojevic on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

 
CorelDRAW - 11 - skripta1
UVOD
Uspešan rad poslova vezanih za pripremu štampe podrazumeva koriš
ć
enje više vrsta programa - vektorski, bitmap i DTP programi.CorelDraw 11 je glavni program iz programskog paketa CorelDraw 11 kanadske firmeCorel. Namenjen je za dizajn i za pripremu štampe. Spada u grupu vektorskih programa, štozna
č
i da je mogu
ć
e dizajnirati bilo kakav dvodimenzionlani objekat i posle ga modifikati kadagod je to potrebno (za razliku od bitmap programa (za obradu slike) koji ne mogu vršiti ovetransformacije).Veoma je prakti
č
an i popularan, a svojom najnovijom verzijom ispravlja greške prethodnih verzija i nudi širi dijapazon mogu
ć
nosti. Pored CorelDraw-a u paketu se nalaze iCorel PHOTO-PAINT (obrada slika), Corel CAPTURE (za smeštanje trenutnog prikaza namonitoru, ili nekog njegovog dela, u clipboard), Corel RAVE (izrada animacija za web prezentacije), itd.Svoju popularnost je stekao pre svega zahvaljuju
ć
i dobrom i „user friendly” interfejsukoji korisniku omogu
ć
ava efikasan i ugodan rad. Tokom godina (sa izlaskom novih verzijaCorel-a) sve više se koristi Property Bar (kontekstno promenljiva paleta), a sve manje Rollup-ovi (danas Docker-i) i dijalozi. Zna
č
i akcenat je ba
č
en na interaktivni rad.Još jedan podatak koji govori o kvalitetu i popularnosti ovog programa je i to, da jetokom 90-ih godina, prema istraživanjima tržišta, CorelDRAW zauzimao preko 50% tržišta usvakom trenutku, dostižu
ć
i i do 90 i 95% u pojedinim periodima.CorelDRAW ima mogu
ć
nost importovanja i eksportovanja raznih vektorskih i bitmapformata, što je potrebno da bi se uspešno povezao sa drugim programima, pre svega programima za obradu slike (bitmap programi) i teksta (DTP programi - stono izdavaštvo).
 
CorelDRAW - 11 - skripta2
Pokretanje CorelDRAW-a
Corel Draw se može pokrenuti preko pre
č
ice koja se nalazi na Desktop-u preko pre
č
ice Start menija (Start/All Programs/CorelDRAW 11).Pokretanjem Corel-a dobija se aplikativni prozor kao na slici.Palete aplikativnog prozora Corel-a se mogu premeštati po želji. Dovoljno je„uhvatiti” paletu (kliknuti i zadržati levi taster miša na dve bele paralelne crte na po
č
etku palete) i odneti je na drugo mesto na ekranu. Ovo omogu
ć
ava korisniku da sebi prilagodiradno okruženje.Vidljivost paleta se podešava desnim klikom na neku od paleta ili na prostor pored paleta i, u plivaju
ć
em meniju koji se pojavljuje, vidi se spisak paleta koje postoje uCorelDRAW-u.
Č
ekirane palete su trenutno vidljive u aplikativnom prozoru. Svaka paleta saspiska se može uklju
č
iti ili isklju
č
iti klikom na ime palete.Meni linijaToolbar Property bar Statusna linija Lenjiri Radna površinaPaleta boja Navigato
 
CorelDRAW - 11 - skripta3
Toolbox
Toolbox je paleta dizajnerskih alata CorelDRAW-a. Pored ikonica nekih od alata nalazi secrni trougli
ć
u donjem desnom uglu. Klikom na taj trougli
ć
dobija se paleta alata koji senalaze na tom mestu.
1. Pick Tool
– selektovanje, premeštanje, kopiranje, skaliranje, rotiranje iukošenje objekata;
2. Shape Tool
- za editovanje prelomnih ta
č
aka (
č
vorova) i segmenata krivih;
 
Knife Tool
- za se
č
enje objekata;
 
Eraser Tool
- za brisanje delova objekta, kao obi
č
nom gumicom;
 
Free Transform Tool
- za slobodne transformacije mišem;
3. Zoom tool
– za kontrolu zumiranja
 
Pan Tool
– za pomeranje vidljivog dela radne površine;
4. Freehand Tool
- alat za crtanje krivih i pravih linija mišem, kao „slobodnomrukom”;
 
Bezier Tool
- alat za crtanje krivih i pravih linija mišem;
 
Artistic Media Tool
- kreiranje objekata „umetni
č
kim” perom;
 
Dimension Tool
- kreiranje vertikalnih, horizontalnih, ukošenih i ugaonihdimenzija objekata;
 
Connector Line Tool
- alat koji kreira linije koje povezuju objekte;
 
Interactive Connector Tool
-kreira linije koje povezuju objekte;
5.
 
Rectangle Tool
- za crtanje pravougaonika;
6.
 
Elipse Tool
- za crtanje elipsi;
7.
 
Polygon Tool
- kreiranje mnogouglova;
 
Spiral Tool
- kreiranje spirala;
 
Graph Paper Tool
- kreiranje jednakih pravougaonika, nalik tabeli;
8.
 
Perfect Shapes
- ubacivanje gotovih objekata;
9.
 
Text tool
- za rad sa tekstom,
10. Interactive Blend Tool
- za transformaciju jednog objekta u drugi u više koraka;
 
Interactive Contour Tool
- kreiranje koncentri
č
nih oblika u više koraka;
 
Interactive Distortion Tool
- kreiranje efekta rasipanja (distorzije) objekta;
 
Interactive Envelope Tool
- smeštanje objekta u zatvorenu liniju;
 
Interactive Extrude Tool
- „izvla
č
enje” tre
ć
e dimenzije objekta;
 
Interactive Drop Shadow Tool
- dodavanje senke objektu;
 
Interactive Transparency Tool
- za interaktivno dodavanje transparentnostiobjektu;
11.
 
Interactive Eyedropper Tool
- pipeta, uzima boju sa nekog objekta;
 
Interactive Paintbucket Tool
- boju uzetu Eydropper-om dodeijuje drugom objektu;
 
Outline tool
za editovanje outline-a.(spoljašnje linije, konture) objekta
13. Fill tool -
za editovanje fill-a (ispunjenja) objekta.
14. Interactive Fill Tool
- interaktivno dodavanje fila objektu upotrebom miša i PropertyBara;
 
Interactive Mesh Fill Tool
- popunjavanje objekta bojama koje se mešaju tokomdodavanja;

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Preporodd liked this
Preporodd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->