Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

«ôÀÊ¡ÅÐ ¸¼ø¿£÷ ÌÊ¿£Ã¡¸ðΧÁ
- þô§À¡Ð «Åý «¨Æò¾Ð §¾¡Êá¸õ
Àò¾¢Ã¢¨¸ô À½¢¨Â «Åý §¿º¢ì¸¢È¡ý
±ý ¸¡¾ø ⨃¢ý §¸¡Â¢øÁ½¢ ±í§¸?
«¨Ä¢ø þó¾ô À¼Ì ¸Å¢úóÐÅ¢ð¼¡ø?
- þºì¸¢ ¨Åò¾¢Â Å¡÷ò¨¾ ¦º¡ýÉ¡ý
þô§À¡Ð Ţâó¾¢ÕôÀÐ º¸¾¢Â¢ø Á£ý Å¢Øõ
À¼Ì Àؾ¡É¦¾¡Õ º¢ýÉïº¢Ú ¦ºö¾¢
- þó¾ì ¸Å¢¨¾¨Â Å¡ú쨸ôÀÎò¾ì ¸üÚ즸¡ñ§¼ý
- À¡ñÊ¢ý ¸Ã¸ÃôÀ¡É ¬¨½§¸ðÎî ÍÚÍÚôÀ¡É À¼Ì ¿íÜÃõ ¸¨ÇÂò ¾Â¡Ã¡ÉÐ
- §¸ð¼Åû ¾Á¢ú§Ã¡ƒ¡
¯üº¡¸õ¾¡ý. À¼Ì ÓØì¸ ´Õ ÀÃźõ¾¡ý
¨¸Â¢ø þÃñÎ ¾ðθû ²ó¾¢Â¢Õó¾¡ý
ºü§È ¦ÁÇÉõ º¡¾¢ò¾ ºÄ£õ Å¡ö¾¢Èó¾¡ý
±É즸ýÉ À¢È󾿡û ÀÃ¢Í ¾ÕÅ£÷¸û?
¾Á¢ú. ¯É즸ýÉ À¢È󾿡û Å¡úòÐì¸û
§¿üÚô ÀÕ¸¡Áø ¨Åò¾¢Õó¾ «Åý ÀíÌ
«ÐŨà ¾¢ÕõÀ¡¾¢Õó¾ þºì¸¢ ¾¢ÕõÀ¢É¡ý
À¸ø þÕ𨼠«½¢Âò ¦¾¡¼í¸¢Â¢Õó¾Ð
«§¾¡ À¡Õí¸û. À¼¨¸ «í§¸ ¦ºÖòÐí¸û
¸¡üÈ¢ø ÀÈóÐ ¸¼Ä¢ø Å¢Øó¾Ð §ÁüܨÃ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thaneer Desam

Thaneer Desam

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Parthiban Soundarrajan on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 91 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 96 to 152 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 157 to 180 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 185 to 205 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 210 to 231 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->