Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ESCAPADA (PARTE3) SUSAN KYLE

ESCAPADA (PARTE3) SUSAN KYLE

Ratings: (0)|Views: 965 |Likes:
Published by Madalina Encutu
DRAGOSTE
DRAGOSTE

More info:

Published by: Madalina Encutu on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
F
Kyle
-
Ai
!i
fdcut-o,
dar
numaipentru
citeva
secundl
mlrturisi
ea,
rizindsislrutindu-l
usor.
Am simlit
ca
mqt
dar
era
intr-un
fel
dulce
si
intrlttrtor
gi
as
mai
fivrut,iar
qi
iai
-
$i
eu am
simtit
la
fel;
se
ridicd
pesteea
si-si
puS
trupul
peste
al
ei
dintr-osingurl
miscare,
zimbindcind
vla
privireaei
mirattr.Si
cred
c{
vom
descoperi
c{
eufac parf
dintre
acei
putini
bArbati
care
por
continua roatdnoaptelIntotdeaunam-am
gindit
cI
asa
s-ar
intlmpla
dacdas
fi
c1
femeia
potrivittr.
Mirri
zimbi,
excitati,
suspinind
cincl
el
incepu
dinnou
q
se
miEte.
-
MA
bucur
str
aflu
ctr
sint
femeia
potrivittr,Nelson
!
-
Ftrrd
cosmaruri
?
sopti
el.
-
Nu.
Nu...
iardEi.Si
nu
cu
tine.
-
Bine.
-
Acum
trebuie
str
te
insori
cu
mine,
sopti
ea,
dicindu-sespre
el.
Nelson
simti
cum
ii
creste
inima
de
bucurie.
-
Cum
se
va face
luminl
afarf,,
ii
promiseel,
zimbilin timp
ce
pl[cerea
crestea
din
nou.
Mi-ai
cumptrrar
inel
?
-
Bineinleles,rise
ea,
respirind
greu,
din
cauza
eforl
lui
gi
bucuriei
cd-i
aparline.
Vrei
str
mtr
ridic
acumqi
sd
!
aduc
?
intrebl
ea
cuinocent5.
-
Nu
chiaracum.
Se
apropie
de
ea,
miscinclu-si trup
inlr-o
parte
qi-n
alta
si
urmtrrind-o
cum
gemeqi
tremurd.
I
bucurcd-!i
place
aEa,
pentru
ctr
si
mie-mi
place.
O
sdruttrguraintredeschisS.
imi
place
sd
fac
asta
cu tine.
imi
placO
fiecare...moment
!
gemu
el,
in
timp
ce simtea
c{-gi pief
din
nou
controlul.
i
-
Si...
mie
!...
-
O,
Doamne,
Mirri
!
Vocea
i
se
frinse
gi,
cind corpul
lui
incepu
se
se
rnil
intr-unritm
strlbatic,ea
tipI.
Impactul
era peste
puterito
r
Mirri
simlea
cA
este
in nori,
ca
o
stea
suspendat6
linge
son
240
j
,d
{ESCAPADA
qi
b[tuttr
de
vint.
Simlea
ctr
se
identifictr
acum
cu universullntreg, cu soarelearzdtor,cu
cerul
qi
marea.
Era
ca
un
vas
grll,care
se
umple
cucele
mai prelioase
lucruri
din
lume.
-
Nelson
! Nu
visasem
niciodatd
cI
as
putea
simli
aqaccva.
igi
pierducunoftinta.
I
se
plrucI
se
trezeste duptr
o
vqnicie
;
Nelson,
ingrijorat,
o btrtea
peste
fat{
cu
un
prosop
ud.
Miinile-i
tremurau.
-
O,
Doamne,am crezut
ctr
te-am
omorit,
Eoptiel,
cind
cu
deschise
ochii
imensi;i
umezi.
Chiar
te-am
omorit
!
-
Nu sint
moartA,
murmurl
ea
rar,
ridicindu-se
str-l
tdrute.
Dar
pun pariu
cI
exact
in
acest
moment am
rtrmas
gravidtr.
Nelson strtnse
prosopul
in
mind
gi
in
ochi
ii
strdluci
feri-
t'irca.
-
Crezi
tu
asta
?
qopti
el.
Da,
chiar
credea,
deqi
nu
Etia
de
ce,
nu
qtiacum
ii
venise
Itlcca.
ii
zimbi
cu
adora{ie.
-
Ai
ceva-mpotrivA
?
VreisI
aiun
copil
aEa
repede
?
-
Cu tine weau
str
am
un copil
oricind, qoptiel, pri-
vlnd-ocu
iubire.
O
imbrtrtisd,
ff,rd
sI
mai fiestlnjenir
de
goli-
eiunea
lor
saude
faptul
cd
devenise
vulnerabil,
-
Te iubesc,
Mirri.
Te
voiiubi
pinl
lamoarte.
Ea
lnchise
ochii.
Stia,
dar
ii
ftrcea
plf,ceres-o audd dela
sl,
-
$i
eu te
iubesc.
Dar mi-e
qi
foame.
-
De-abia am
mincat,
se
mirl
el.
'-
Da, acumciteva ore.El
se
uitd
la
ceasgi-Ei
ridicd
sprtncenele
uimit.
-
Dumnezeule,
au
trecutintr-adevtrr
citeva
ore
!
-
Nu!i-ai
dat
seama
de
cit
timp
sintem aici
?
il
intrebl
In,
Spuneti,
domnuleStuart
!
til
se
preftrcu
indignat,
dqi
ii
venea
str
zimbeascd.
-
Am
fost
sedus,
o
acuzl
el.
Sedus
qi
compromis.
241
 
ii
Susan
Kyle
-
N-ai
de
cestr
te
plingi,
ii
reaminti
ea.
Doar
ti-afi
cumptrratun
inel
si te-am
cerut
de
btrrbat.
$i
daca
veirtrminlinstrrcinat,
voi
fi
allturi
de
tine, adlugd
ea,
cu
mina
pe
inim{
El
zimbi.
-
Nu
Etiudac5
eu
voi
ranttr.
fi
insdrcinat,
dar
tu vei
fi
cu
sigu
Mirri
ii
atinse nasul cunasul
ei.
1
-
Nu
aide
gind
sd
pleciacasl
?
i
-
Nu
!
spuse
el
serios,
imbrIliEind-o
cuun oftat
$
ffAgind-o
spre el.
Pentru
ctr
acum
sint
la
mine
acastr.
I
-
$i
eu
la
fel.
Mirri
inchise ochii
si
zimbi,
ascunzindu.$
obrazul
in
pieptul
lui" Iar
cind adormi,
nu
mai
avu
nici
dl
colmar
;
era
timpul
str
viseze
bebeluqi.j
"1
WardJohnson ajunse
acasd.
Veneade
la birou,
unde
I
vf,zuse
pe
Dora. Era foarte
pl5cut
str
fii
cu
femeia
pe
care
I
doreqti
Ei
ctrreia
ii
poli oferi
ce-Ei
doregteI-
Ai
sosit.Era
qi
timpul,
spuse
Gladys, cu
o
voce
acr{,1cHtinindu-seuqor
cind
intrA
in
camera.
Purta
o
rochie
il
bastrA,transparenlA,
dar
ceea
ce
se
vedea
prin
ea
nu-l
infl
resa
deloc
pe
solul
ei.!-
Am
fost la
slujbtr.I-
Sigur
cI
da,
il
aprobtr
ea,
arzindu-l
cu
ochii ei
de
{
albastru
deschis.
Ai
lucrat
la
weo
femeie.
De
data
asta
cine
e
I-
N-am
nici
o
altd
femeie,
minli
el cu
tristele.il-
Chiar
dac-aiavea,
nu
mi-ar
ptrsa
absolut
del{
morm{i
ea.
EEti un
invins, Ward.
$i
mereu
vei
fi
a$a.
Un
{
fdrtr
nici
o
calificare,
care
lmpinge
lntr-un
pix,
ffia
ambil
intr-o
bund zi
te
vor
arunca
in
strad5. I-
Du-te
la
culcare, o
sftrtui
el.l-
Nu
wei sI
mergi
cu
mine
?
glumi
ea,
incercind
rA
il
pozilie
seductrtoare.
Chiar
dac-ai
veni, nu
te-as
primi.
fenfl
::*to
cirpd
in
pat,
iubitule.Un
nimic.
,il
I-ar
fi
putut
rlspunde
cf,
Dora
il
gtrsea
atrtrgtrtor
gi
foarte
potent'
dar
asta
n-ar
fi
ftrcut
decit
sd
inr5utf,teasctr
lucrurile.
Dc
cind
se
intilnea
cuDora,
viata
lui
devenise
mai
ugor
de
suportat.
Dar
din
clipa
ln
care
intra
in
propria
*ra,,"
simtea
cu
totul
altfel.Modul
in
careevoluasectrsnicia
lui
ii
l)rovomunrtruorganic.
*
De
ce
nu
vreis{
faci
ceva
pentru
tine
?
o
intrebl
el
scc.
Sd
consul{iundoctor,
str
te
allturi
societdlii
,,Alcoolicii
trnonimi"...
-
Pentru
cd
n-am
nici
un
fel
rle
probleml,
murmurd
ea,
zlmbindu-i.
Tu
esticel
care
areprobleme.
$i
eu
sint
problema
Irr.
De
ce
nu
mI
ucizi
?
.
Ward
alungd
g?ndul
care-i
trecuse
prin
minte.
Se
lntoarse.
-
Unde
e
Scotty
?
-
Nu
qtiu.
A
ieqit
cu
citivaprieteni.
.-
Iar
s-a
drogat,
spuse
Ward
cuscirbtr.
Nu-ti
paslchiar
th:krc
?
-
Dac5-l
facesd
suporteviata
mai
usor,
de
cestr
nu
eontinue
?
il
intrebd
ea
rizlnd,cuun
sarcasm
infiortrtor.
Si
dtcil
lie
li-ar
p5sa
cuadevlrat
de
el,
ai
mai
sta
,.uru
p"_u_
ultsd.
Nu
daidoibani
peScotty.
Niciodattr
nu
l_ai
vrur
!
-
Niciodattr
n-amcrezut
cI
e-almeu,o
corectl
eLTe_ai
lilli
culcat
cu
weo
jumltate
de
duzinl
de
blrbali
de
cind
ne_am
ftlMturit...
-
Ca
s{
scapde
gustulpe
care
mi_l
ldsai
tu!
il
lovi
ea.
'li,
uram.
$i-acum
te
urlsc.
-
Si-atunci
de ce
nu
mtr
pdrdsegti
?
lia
se
clStintr
Ei
mai
mult
qi
incepu
str
ridd.
-
Mi-ai
distrus
viata.De
ce
sI
fac
unlucru
care
te_arhttlrrra?
imi
place
cum
irtrim
acum.
imi
place
sI
te vadcum
rUhrri.
$itu
esti
un
blrbat
al
naibii
de
onorabil
Ei
nu
m[
poli
FFtftsi.
Tc-aisimri
vinovar
daci
mi-ai
da
un
sur.
egti
piini,
Itrlrrtulc.
Prins,prins,prins.
Ca
un
soricelin
capcantr.
ESCAPADA
243
 
Susan
Kyle
Iincepu
sI
riddsimaitare.Wardo impinse
si
se
indrepl
spre
dormitorul
pentrumusafiri,
unde
iEi
petrecea
noptile
d
la
nasterea
lui
Scotty,
de
saisprezece
ani.Cind
inchiie
u{
camerei,
Gladys
inc{
mai
ridea.
:
I
A
doua
zi, laserviciu,
Ward
reusis-o
trimitd
undeva
f
Amanda,
ca
sd
poatl
schimba
cloud
vorbe
cu
Dora.
,,
-
Poti
str
rtrmii
diseartr
?
o
intrebtr.
,i
ingrijorat[,
Dora
igi
muscd
buzele.
I
-
Nu
ftiu
ce
sI
zic.
Lui
Edgar
nu-i
place
sa
vin
acaii
dupd
cese
intunectr.
Nu
cI
ar
bdnui
ceva
despre
noi,
dar
{
teme
str
nu
mi
se
inrimple
ceva.
I
-
S-arputeaca
de
clalaaceastasd
ti
se-ntimple
cev{
murmurd
el dulce
qi
ridicdmina
sd-i
mingiie
sinii
plini.
I
-
Termind
!
il
pocni
ea
ln
glumdpestemina.
O
{
iXlil;,l1,
va
trebui
sa-mi
iau
bdielii
de
la
anrrenamenrfl
-
E-n
regul6.I
Ward
ieqi.
Observd
in
trecerecd
Amanda
pare
ingrii,f
ratl
Ei
se
inrrebd
dac6
are
vreunprieten.Dar
Oe
faprnrfl
interesadeloc
acest
lucru.
Attt
timp
cit
nu
,"
umert"ca
f
conducerea
ziaruluisi
niciintre
el
ii
Doru,
n-aveade
gif,
s-o
deranjeze
cu
nimic.I
Amanda
se
asezl
la
biroul
ei,
privind-o
pe
Dora
farA
nfl
un
interes,
dar
vlzu
cI
eraimbujoratd.incepu
sa
frunfl
reascl
dosarelecu
anunturi,
ca
s{
lepoatdinregistra
si
str
!
fixeze
preturile.
Ridicase
deja
tarifele
penrru
accidente
I
tip[rituri,
fIrI
slJ
anuntepe
Ward.
pur
Ei
simptu
facuse'cfl
tonase
cunoile
preturi
siLisale
pusese
inlocul
celor
vecfl
Niciunuldintreclienti
nu
se
plinsese
Ei
Ward
nu-qi
clddul
seama
de
schimharcI
Amandase
intreba
dacd
Ward
observI
vreodatd
ceil
Pdreactr-giperrece
majoritatea
rimpului
urmdrind-o
f;;*
Ut
muncind
pind
tirziu,
cu roare
cr
ar
fi
purur
sa
j"r.l
b--
I
rt3
llnt
nu
lucreazd
nimic.
Nearenlia
lui
ii
permisese
Amandei
I
sI
lacd.oTultr.m-ede
micischimblri.
$i,lucrind
f{r5
qtirea
I
lui
-
deqi
nu-i
ftrcea
nici
o
plicere
sf,procedeze
astf;l
_,
'
rrrufise
incet-incet
sd
creasctr
randamentulafacerii.
ward
t(:marcase
numai
c{
ii
era
mult
mai
usor
sd
conducdziarul.
lil
nu-i
spusese
absolut
nimic
clespre
schimblrile
pecare
le
lrri(iase
in
metodele
de
lucru.Laointrebare
a
lui
ward
dactr
rnr
i
se
pare
ceva
deosebit
in
activitatea
lor,
Amanda
ii
tllspunsese
cd
nuobservlnici
o
diferenp,
zimbindinsinuant,
Irrr
Lisaiesise
repede
dinbirou,
sd
nu
se
dea
de
gol.
Dup{-amiaza,
tirziu,
Brad
o
invitase
pe
Amandalao
ca_
fcu.
Venise
dinl,as
Vegas,
unde
fdcuse
pi."
"u
Donner.
-
Ei,
acum
am
sclpatdin
gura
lupului,
spuse
el
trist,rlrnbindu-itotusiAmandei,
insrilullui
ciracteristic.Donner
n
lirst
deacords5-i
trimit
trei
mii
cinci
sutede
dolari
pe
luril,
in
semnde
prieteniepentru
compania
noastrtr.
Jake,
adrninislratorur
nostru,
a
aranjat
sa-mi
opreasc5
ratelela
fie-
t'rrrc
salariu.
*
Bravo
!
exclaml
Amanda.
$tiam
eu
cI
vei
gtrsi
o
so-
Iu
1ic.
-
MI
bucur
cd
stiai,
deoareceeunueramdelocconvins
rll
voireusi,
spuse
el,ezitind.
Amanda,
m_am
gindit
foarte
Itrult
la
faptul
c{
amdevenit
dependentde
ceva
rau.
Ai
avut
drcptate.
Niciodatf,
n-ams5-mi
rezolvproblemeledacl
nu
Ievni
ircceptaca
fiind
reale.
Amvorbit
cuJakedespreo
clinicl.
$l
rni-a
spus
c{
Josh
ii
ldsase
deja
instructiuni
str
pllteascl
hllrtc
cheltuielile,
indatl
ce_mi
vine
miniea
la
cap
gi
mdhnlilrllsc
sd
facacestpas.
Si
eum_am
hotdrit.
Amanda
ltia
ce
voinld
ii
trebuia
lui
Brad
sd
accepte
c{
e
hulrrav
si
sd
setrateze.
Ochiiei
se
luminartr
de
mindrie
sihl('intare.
Sint
asa
mindrddetine,
incitimi
vine
sd
1optri,
ii
rliltsc
ca.
llrud
se
inroEi,
stinjenit.ESCAPADA

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vasilica Iosif added this note
mi-a plcut! ...multumesc!
Dana Tanase added this note
multumesc :)
Raluca Lazarescu added this note
Multumesc. Sper sa ne mai faci surprize.
Elena Negut liked this
Ria liked this
melozina liked this
Cristian Mariana liked this
Kir Alina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->