Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Ottantatré frasi sulla scrittura

Ottantatré frasi sulla scrittura

Ratings: (0)|Views: 116|Likes:
Published by Enrico Linaria

Frasi celebri sulla letteratura e sulla scrittura

Frasi celebri sulla letteratura e sulla scrittura

More info:

Published by: Enrico Linaria on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Cmxekb Aemixei
Bzzimzizxå oxi{e {saai {kxezzsxi
 
He{blmi wxcmjcxc {wckeiae wxckisebme kbmzxb ai niaizzei jcaab {kxevcxc! wcxkdå ä smniac wcxekbab{b c kbmzileb{b-
Ihcaixjb
!
Aczzcxc i Cabe{i
Ea aehxb {s kse os vcxlizi a―emzcxi {kecmi aehxixei emvbkivi {bkkbx{bwcx mbm c{{cxc xb{b jia zbwb- C ea zbwb {c ai xe{c-
Acbm Hizze{zi Iahcxze
Eb jekb c kxcjb--- kdc ea aehxb ä c jcvc c{{cxc ai ysemzc{{cmi jca {sb {kxezzbxc c kdc{c mbm ä ziac! clae {ixç kizzevb! jchbac! vbalixc! je wbki vezi c je cooczzb mc{{smb-
_ezzbxeb Iaocxe!
 
[kxezze wbaezeke c nbxiae 
Emvckc je {kxevcxc xbnime! jbvxc{zc {kxevcxve {se kblaebme)
imbmenb
{saai wbxzi jca hilmb je sm hix je Wbmzxcnbae
$xeocxencmzb ia wxcneb Himkixcaai2%
Oixc blle sm xbnimb zxijeebmiac di ab {zc{{b {cm{bkdc kbmyse{zixc blle a―Cxezxci b obmjixc blle ai Oeiz-
Iahcxzb Ixhi{emb
!
Oxizcaae j―Eziaei
Zszzi ai {kxezzsxi ä ‑kbkdbmmcxec„-
Imzbmem Ixzisj
!
Ac wä{c.mcxo{
Clae wxboc{{ivi c{{cx ai {si ab{bi c{wxc{{i mbm {bazimzbmce zxizzize c {ille ab{eke! ni em blme {si {kxezzsxi {zbxeki c aczzcxixei6
je oizzb! imkdc mcaai {si kbmvcx{iebmc-
Xekkixjb Hikkdcaae
!
[ille kxezeke 
Jsmysc! eb mbm wb{{b jbmixze keø kdc db kxcjszb je {kxevcxc wcx zc0
jcvb ixxcmjcxne i ysc{zi cvejcmi6 ai jcjeki inbxb{i ä enwb{{eheac-
Xbaimj Hixzdc{
!
Oxinncmze je sm je{kbx{b inbxb{b
!
Ai jcjeki
Jcaai wbc{ei jexø kdc ä! kxcjb! ea {ikxekeb jbvc ac wixbac {bmb vezzenc-
Lcbxlc{ Hizieaac
!
[bnni izcbableki
Wbsx åkxexc vezc! ea oisz ivbex hcikbsw wcm{å-$Wcx {kxevcxc xiwejincmzc! he{blmi ivcxc nbazb wcm{izb%
Kdixac{ Hisjcaiexc
Ac ysiae kb{c xilsmixc c iaai {kxezzsxi kbnnczzcxc mbm ä bwcxije kde ini a―beb! må je wekkebai emjs{zxei-
Weczxb Hcnhb
!
Bwcxc
_cllb ab {kxezzbxcaab! kbase ea ysiac vcmjc blmbxi i lxim wxcb keø
kdc via msaai6 {c {zc{{b c e {sbe lesjee-
Lebvimme Hcxkdcz
!
[kxezze kxezeke c aczzcxixe 
Kde {bm2 [bmb sm wbczi- Kdc oikkeb2 [kxevb- C kbnc vevb2 _evb-
Leikb{i c Eaaeki
!
Ai Hbdänc
Bzzimzizxå oxi{e {saai {kxezzsxi
 
Em sm xbnimb sm {bab wcx{bmilleb nia emvcmzizb wsø kbmzinemixcje exxciazç yscaae kdc ab ikkbnwilmimb-
Fbxlc Ase{ Hbxlc{
!
Mizdimeca Di|zdbxmc
Ai aczzcxizsxi ä smi jcaac weõ zxe{ze {zxijc kdc wbxzimb jiwwcxzszzb-
Imjxå Hxczbm
!
Nimeoc{zb jca [sxxciae{nb
Smi kbnwac{{i emzbmiebmc iooczzevi--- {e kbnwec ysbzejeimincmzcem sm ysia{ei{e wi{{illeb jia wixaizb iaab {kxezzb-
Xiooicaab Hxelmczze
!
 Iaaclxb wixaiheac
Kbnc {kxevcxce hcmc {c mbm ke ob{{e) [c zxi ea oblaeb heimkb c ea xehbaaexc jcaac wixbacc jcaac {zbxec kdc wxcmjbmb obxni c {vime{kbmb {cmi kdc mc{{smb ac {kxevi mbm ke{e nczzc{{c je ncb yscaab {kbnbjb jeioxinni kdc ä ai nei wcx{bmi-
Eziab Kiavemb
!
[c smi mbzzc j―emvcxmb sm veilleizbxc
[bab ysimjb ne vcxxç mizsxiac j―s{ixc ea vcxhb {kxevcxc iaa―enwcx{bmiac wbzxø {wc.xixc kdc izzxivcx{b je nc {―c{wxeni ysiakb{i je ncmb aenezizb kdc a―emjevejsiaezçj―sm {emlbab-
Eziab Kiavemb
!
[c smi mbzzc j―emvcxmb sm veilleizbxc
A―iszbxc je kei{ksm aehxb ä sm wcx{bmilleb zzeeb kdc a―iszbxc c{e{zcmzc emvcmziwcx oixmc a―iszbxc jcaac {sc mebme-
Eziab Kiavemb
!
[c smi mbzzc j―emvcxmb sm veilleizbxc
Ai aczzcxizsxi viac wcx ea {sb {cm{b je ne{zekiebmc!di mcaai ne{zekiebmc ai {si vcxezç-
Eziab Kiavemb
!
[c smi mbzzc j―emvcxmb sm veilleizbxc
Ai mb{zxi {bai les{zekiebmc! {c mc ihheinb smi! ä je wixaixc em mbnc
je zszze kbabxb kdc mbm wb{{bmb oixab-
Iahcxz Kins{
!
A―ixze{zi c ea {sb zcnwb
Eb mbm {bmb kdc sm wbvcxb c kbmzxi{zize{{enb {kxezzbxcaabkdc mbm wsø i{{sncxc enwclme må kbm ai Labxei! må kbm ai Oini-
_emkcmb Kixjixcaae
[kxevcxc mbm ä vevcxc- Ä obx{c {bwxivvevcx{e-
Haie{c Kcmjxix{
!
A―dbnnc obsjxbuå 
[kxevcxc ä wcx nc ea he{blmb je xevcaixne! ea he{blmb je xe{bmixc!mbm je{{eneac jia he{blmb je xc{wexixc! je wiawezixc!je kinnemixc emkbmzxb iaa―elmbzb mcaac vec jcaai zcxxi-
Lihxecac J―Immsmeb
!
Mbzzsxmb
Ysimzb weõ ocaekc ea jcaexeb jcaab {kxezzbxc neb {clsikc ysimjb! {cmi {zixke wsmzb iwcm{ixc! {bab kba nbjekb {wxckb je sm wb― je kixzi! {clscmjb a―e{wexiebmc jca nb.ncmzb! zxijskc wxbmzincmzc em {kxezzsxi zszzb ysimzb lae wi{{i wcx ai zc{zi! imkdce {blme-
Cxi{nb ji Xbzzcxjin
!
Cableb jcaai obaaei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->