Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prezentacija

Prezentacija

Ratings: (0)|Views: 68|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
Datum:
CleanStart –Republika Hrvatska
7. Sije
č
nja 2013. godine
K
RATAKPREGLEDSTANJAIPRIJEDLOGMJERAZAPROMJENE
Denis Petrovi
ć
, Mag.Oec. MBA
Prezentacija:
SWOT za Konferenciju za novinare 7 1 2013.pptx
 
Seite
2
|
Cilj projekta: Slikazate
č
enogstanja i okvirni prijedlog mjera za promjene
Zate
č
eno stanje od 1. 01. 2012
Preispitivanje misija i strategija agencija, društava ifondova.
Donošena strategija Zdravstva 2020, u tijeku izradamasterplanabolnica, Natje
č
aj za projekt outsorcing-a ubolnicama, pripreme za izmjene na
č
ina ugovaranja sabolnicama.
Zapo
č
eta restrukturiranja u društvima.
Moneterizacijaduga u infrastrukturnom sektoru.
MZOS-U prvih 6 mjeseci 2012. godine, unato
č
programuušteda, rashodi za zaposlene te materijalni rashodi ve
ć
i suod plana za 2,2%, odnosno 3,5%.
Zate
č
eno stanje prije 1.01. 2012
Neprepoznatljive mjere restrukturiranja i spre
č
avanjauzroka neu
č
inkovitosti i zaduživanja. Reforme niti upo
č
etnom stadiju.
Dugovanja u HZZO preko 5,7 milkn. Prekora
č
enjaugovorenih limita u financiranju bolnica bez kontrole i bezvidljivih protumjera. Dugovanja djelomi
č
no nisu nitievidentirana. U MIZ 677 milkn neevidentiranih dugoro
č
nihobaveza.
HRT je do kraja 2011. akumulirao gubitke od 333 mil knšto je, uz zaduženje od oko 418 mil kn, dovelo do toga da je dug 250% ve
ć
i od kapitala.
MZOS-Krajem 2011. godine, ukupne prenesene obvezeiznose približno 1,5 milijarde kuna (12,3% prora
č
una za2011. godinu). Iste se najve
ć
im dijelom odnose na obvezena kredite u ukupnom iznosu od 1.385 milijuna kuna.
Dospjele, anepla
ć
eneobveze31.12.2011. godine,prenesene u 2012. po ministarstvima u mil. kn:Ministarstvogospodarstva 255,5, Ministarstvopoljoprivrede 570 i Ministarstvofinancija 642,4.
Ukupan sektor pomorstva, prometa i infrastrukture udržavnom vlasništvu prima godišnje 5,7 mlrd. kn državnihsubvencija a proizvodi gubitak od 1.2 mlrdkn poredzaduženja od 68,8 mlrd. kn.
Nekoliko
primjera
zate
č
enog stanja
SWOT za Konferenciju za novinare 7 1 2013.pptx
 
Seite
3
|
Vrijedi za središnja tijela javne uprave u RH bez trgova
č
kih društava
SWOT Pregled cjelokupnog sustava na osnovu nalaza svih grupa
Slabosti
Nejasne misijeagencija, zavoda=> ne iskorišteni resursi
financiranja bez strategije, bez mogu
ć
nosti pra
ć
enjaprovedivosti. Subvencije i transferi bez ugovora iindikatorauspješnosti, parcijalni projekti bez sustavnogrješenja-ne strukturirani i nepovezani
Kompletna odsutnost sistemskog/korporativnogupravljanja tijelima javne uprave –koordinacija sustavabazira se na birokratskim normama
Neadekvatni ili ne postoje
ć
i instrumenti upravljanjaciljevima, uslugama i resursima –nema
metodskogmanagement-a
Prijetnje
otpor dionika u sustavu –rijetka uloga moderatora –nedefinirani procesi upravljanjapa su svi i nitko odgovoran
Ne uspostavljeni uvjeti za strukturna rješenja-npr.stvaranja
POVJERENJA
u trgova
č
ka društva kojaoutsourcingommogu preuzeti „service” birokracije
Kultura eskalacije i rješavanja Problema još je napo
č
etku,
nizak stupanj politi
č
kog povjerenja
ustrukturu, netransparentnost
Snaga
Visoka stru
č
nostu strukturi zaposlenih
 ─ 
Dobre osnove za analitiku, kreativnost, motivaciju
 ─ 
Zainteresiranost za struku
 ─ 
Pojedina
č
ni resursi na zavidnom stru
č
nom nivou ( nažalost ugušeni „upravlja
č
kom strukturom”)
Interesantan poslodavac
i trenutno atraktivan poslodavac (ne vlastitom zaslugom)
Pozitivni primjeri upravljanja projektima na IPA Programu
Prilike
Heterogenost sustava i interesa nije nužno nedostatak
Financijska kriza =>Stvaranje široke baze za strukturnepromjene svladavanje otpora promjenama.
Jasna svijest o potrebi promjena 
Veli
č
ina sustava je pregledna i pozitivni primjeri (bestpractice) imaju brzi utjecaj na ostatak sustava
Stvaranje uvjeta za „motivaciju” nepoliti
č
kog, stru
č
nog,upravlja
č
kog kadra unutar javnog sektora ima javnupodršku
SWOT za Konferenciju za novinare 7 1 2013.pptx

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->