Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strategija procjene učinaka propisa 2013. - 2015.

Strategija procjene učinaka propisa 2013. - 2015.

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEURED ZA ZAKONODAVSTVOSTRATEGIJA
PROCJENE UČINAKA PROPISA
ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE
Zagreb, prosinac 2012.
 
2
SARŽAJ
 
 
3
1.
 
UVOD I SVRHA DOKUMENTA
Vlada Republike Hrvatske,
kao nositelj izvršne vlasti suklano Ustavu Republike Hrvatske
 ("Narodne novine", broj 85/10
 –
 
pročišdeni tekst)
, dalje u tekstu: Ustav,
teži usmjeravanju
svih
raspoloživih resursa i znanja
na
oblikovanje ruštva u kojem bi se ostvarila sva prava i
slobode zajam
čene Ustavom
te stvorilo o
kruženje koje bi omogudilo bolji život građana
. Kakobi se osi
gurala što bolja pologa za onošenje oluka, poboljšala kvaliteta
zakonodavstva i
poboljšalo javno upravljanje,
Vlada Republike Hrvatske uspostavila je sustav procjene
učinaka propisa.
Kontinuirani razvoj sustava
procjene učinaka propisa ključan je
za preustroj,
prilagobu procesa olučivanja na svim razinama i za postizanje što vedeg stupnja pravne
sigurnosti. Suvremena javna upra
va poupire razvoj ruštva i tržišnog gospoarstva
stvaranjem kvalitetnog zakonodavstva koje je fleksibilno i odgovara potrebama
ruštva i
gospodarstva. Kvalitetno zakonodavstvo preduvjet je razvoja, a p
rocjena učin
aka propisa jedan je od alata za izradu boljih politika i kvalitetnog zakonodavstva.
Strategija procjene učinaka propisa
za razdoblje od 2013. do 2015. godine, u daljnjem tekstu:Strategija,
prestavlja strateško usmjerenje Vlae Republike Hrvatske prema povedanju
kvalitete zakonodavstva u Republici Hrvatskoj. Svrha ovog dokumenta je dvojaka. Prva svrha je predstaviti alat procjene
učinaka propisa
1
, zašto je uspostavljen sustav procjene učinakapropisa i zašto de se koristiti. ruga svrha je postaviti strateški smjer razvoja
ovoga sustava u
trogoišnjem razoblju kroz postavljanje strateških ciljeva i
njihovo ostvarenje krozaktivnosti
Akcijskog plana procjene učinaka p
ropisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine, udaljnjem tekstu: Akcijski plan.
Strateški okument
osnova je
za ugoročno usmjeravanjerazvoja procjene učinaka propisa i jamstvo provebe, ostvarenja ciljeva te poboljša
njakvalitete zakonodavstva.
Strateški okument o procjeni učinaka propisa proizlazi iz konzultacijskih
i savjetodavnihprocesa na nacionalnoj
i međunaronoj
razini tijekom 2011. i 2012. godine. U procesu izradeStrategije
sujelovali su: Ure za zakonoavstvo, ministarstvo naležno za gospo
darstvo,
ministarstvo naležno za pouzetništvo i obrt,
 
ministarstvo naležno za ra i mirovinskisustav, ministarstvo naležno
za
socijalnu politiku, ministarstvo naležno za zaštitu okoliša,ministarstvo naležno za graiteljstvo i prostorno uređenje, ministarstvo naležno za
financije, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski pravnicentar,
sinikati, uruge civilnog ruštva
 
te međunaroni stručnjaci u sklopu SIGMA
2
 projekata. U sklopu
twinning
projekta IPA 2007 "Razvoj sustava
procjene učinaka propisa"oprinos razvoju Strategije ali su ržavni službenici aminist
racije Ujedinjenog Kraljevstvate Republike Estonije.
1
engl. Regulatory impact assessment (RIA)
2
 
engl. Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->