Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TS Kastiel Videoklip Hroncova

TS Kastiel Videoklip Hroncova

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Ľudia pre Malacky

More info:

Published by: Ľudia pre Malacky on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

 
M E S T O M A L A C K YRadlinského 2751/1901 01 Malacky
Telefón Fax Bankové spojenie I
Č
O034/796 61 00 034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913E-mail Internet DI
Č
 msu@malacky.sk www.malacky.sk2021049393
TLA
Č
OVÁ SPRÁVA
Nakrúcanie videoklipu Suzie Hroncovej v Malackom kaštieliMalacky (7. január 2013) -
 Mesto Malacky sa dištancuje od videoklipu Suzie Hroncovej.Spevá
č 
ka porušila všetky dohody s mestom a poškodila jeho meno.
V auguste 2012 kontaktovala oddelenie marketingu MsÚ Malacky spevá
č
ka Zuzana Hroncová ainformovala sa o možnosti prenájmu priestorov kaštie
ľ
a za ú
č
elom nakrúcania videoklipu k jejnovej piesni. V zmysle prevádzkového poriadku kaštie
ľ
a a zásad výberu vstupného a odplaty zaslužby v kaštieli bolo jej žiadosti vyhovené.Nakrúcanie videoklipu, ktorý bude vysielaný celoslovensky, sme považovali za vynikajúcupríležitos
ť
na propagáciu kaštie
ľ
a. Malacký kaštie
ľ
sa po desa
ť
ro
č
iach chátrania a znevažovaniakone
č
ne podarilo za
č
a
ť
rekonštruova
ť
a sprístup
ň
ova
ť
verejnosti. Po celý rok 2012 sa tu nepretržitekonali výstavy, fotografovania, nakrúcanie svadobných videí a pod. a rôzne kultúrne podujatiaa kaštie
ľ
si pomaly nachádza svojich návštevníkov. Za úprimnú snahu v zložitých podmienkachpostupne po kúskoch rekonštruova
ť
Malacký kaštie
ľ
a sprístup
ň
ova
ť
ho verejnosti získalo mestov novembri 2012 aj
č
estné uznanie v sú
ť
aži Kultúrna pamiatka roka pod patronátom Ministerstvakultúry SR, Nadácie SPP, a. s., a Združenia historických miest a obcí SR.Verili sme, že poskytnutie priestorov kaštie
ľ
a na umelecký projekt Suzie Hroncovej bude
ď
alším zosérie úspešných podujatí v kaštieli. Išlo o prvý celoslovenský projekt, ktorý tam mal by
ť
 realizovaný, a tak nás tešilo, že Malacký kaštie
ľ
sa pomaly dostáva nielen do povedomia nášhoregiónu, ale celého Slovenska. O to viac nás mrzí, že z umeleckého projektu napokon vznikolškandál znevažujúci kultúrnu pamiatku.Nakrúcanie videoklipu sa uskuto
č
nilo 25. septembra 2012. Na nakrúcanie bola dohodnutánezrekonštruovaná miestnos
ť
v severnom trakte budovy a Pálfiovská miestnos
ť
s historickýminventárom. Spevá
č
ka sa zaviazala, že nebude používa
ť
starožitný nábytok a pri nakrúcaní videoklipu použije vlastný inventár, ktorý si za týmto ú
č
elom priviezla. Spevá
č
ka tiež predstavilasvoj zámer a predložila scenár, z ktorého sa nedalo nijakým spôsobom usúdi
ť
, že by po
č
asnakrúcania mohli vzniknú
ť
scény v rozpore s morálkou a v rozpore s ur
č
ením historicko-kultúrnehoobjektu.Po
č
as nakrúcania bol v budove prítomný pracovník kaštie
ľ
a, ktorý priebežne kontrolovalnakrúcanie v Pálfiovskej izbe a režiséra opakovane upozor
ň
oval na dohodu o nepoužívaní historického nábytku. Po
č
as kontrol nezistil žiadne porušenia dohôd a ani si nevšimol nakrúcanienevhodných scén. Uviedol však, že jeho práca a jeho kontroly boli režisérom zna
č
ne obmedzované.O tom,
č
o sa po
č
as nakrúcania dialo, sa oddelenie marketingu dozvedelo krátko pred dokon
č
eníma zverejnením videoklipu. Okamžite sme kontaktovali manažéra spevá
č
ky p. Biháryho a žiadali smeho o nápravu, žia
ľ
, bez výsledku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->