Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NML 080-04 Analizoare Electrochimice Pentru Lichide

NML 080-04 Analizoare Electrochimice Pentru Lichide

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Oana Popa

More info:

Published by: Oana Popa on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2014

pdf

text

original

 
Biroul Român de Metrologie Legal 
ă
 
Norm
ă
din 23/
11
 /2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.
11
02bis din 07/ 
1
2/2005 
Norm
ă
de metrologie legal
ă
NML 080-04 "Analizoare electrochimice pentru lichide"
1
.
Domeniu de aplicare
1
.
1
.
Prezenta norm
ă
de metrologie legal
ă
stabile
ş
te cerin
ţ
ele metrologice
ş
i tehnice
ş
i modalit
ăţ
ile de atestare a legalit
ăţ
ii, pecare trebuie s
ă
le îndeplineasc
ă
pH-metrele, pX-metrele, redoxmetrele
ş
i oxigenometrele care sunt supuse controluluimetrologic legal;
1
.2.
Pentru a putea fi introduse pe pia
ţă
, puse în func
ţ
iune sau utilizate în m
ă
sur 
ă
rile de interes public, pH-metrele, pX-metrele, redoxmetrele
ş
i oxigenometrele trebuie s
ă
îndeplineasc
ă
atât cerin
ţ
ele metrologice
ş
i tehnice prev
ă
zute în prezentanorm
ă
, cât
ş
i cerin
ţ
ele aplicabile din norma de metrologie legal
ă
NML 00
1
-05 "Cerin
ţ
e metrologice
ş
i tehnice comunemijloacelor de m
ă
surare supuse controlului metrologic legal".
2.
Terminologie
2.
1
.
pH-metrele: mijloace de m
ă
surare destinate determin
ă
rii pH-ului solu
ţ
iilor apoase
ş
i tensiunii electromotoare care secreeaz
ă
între doi electrozi pH, electrodul de m
ă
surare
ş
i electrodul de referin
ţă
, cupla
ţ
i la un pH-metru
ş
i imersa
ţ
i în solu
ţ
ia deanalizat; pH-ul unei solu
ţ
ii apoase reprezint
ă
logaritmul zecimal cu semn schimbat al activit
ăţ
ii ionilor de hidrogen din solu
ţ
ie.
2.2.
pX-metrele mijloace de m
ă
surare destinate determin
ă
rii pX-ului solu
ţ
iilor apoase
ş
i tensiunii electromotoare care secreeaz
ă
între electrodul ion selectiv
ş
i electrodul de referin
ţă
, cupla
ţ
i la un pX-metru
ş
i imersa
ţ
i în solu
ţ
ia de analizat, pX-ulunei solu
ţ
ii apoase reprezint
ă
logaritmul zecimal cu semn schimbat al activit
ăţ
ii ionilor X (cationi sau anioni) din solu
ţ
ie.
2.3.
Redoxmetrele: mijloace de m
ă
surare a poten
ţ
ialului redox al solu
ţ
iilor ce con
ţ
in sisteme oxidoreduc
ă
toare.
2.4.
Oxigenometrele: mijloace de m
ă
surare destinate determin
ă
rii concentra
ţ
iei de oxigen dizolvat din solu
ţ
ii apoase.
3.
Cerin
ţ
e metrologice
ş
i tehnice
3.
1
.
Cerin
ţ
e metrologice
ş
i tehnice comune tuturor analizoarelor electrochimice pentru lichide
3.
1
.
1
.
Analizoarele electrochimice pentru lichide nu trebuie s
ă
prezinte deficien
ţ
e de aspect sau defec
ţ
iuni evidente.
3.2.
Cerin
ţ
e metrologice
ş
i tehnice pentru pH-metre
3.2.
1
.
La verificarea prin simulare electric
ă
, erorile de m
ă
surare trebuie s
ă
nu dep
ăş
easc
ă
erorile maxime tolerate prev
ă
zute în tabelul nr.
1
.Tabelul nr.
1
 Erori maxime tolerate la m
ă
surarea pH-ului
ş
i tensiuniielectromotoare prin simulare electric
ă
 
3.2.2.
La verificarea ansamblului (pH-metru cu electrozi pH
ş
i solu
ţ
ii tampon etalon de pH), erorile de m
ă
surare trebuie s
ă
nudep
ăş
easc
ă
erorile maxime tolerate prev
ă
zute în tabelul nr. 2.Tabelul nr. 2Erori maxime tolerate la m
ă
surarea pH-ului cu ansamblul pH-metrucu electrozi pH
ş
i solu
ţ
ii tampon etalon de pH
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
 
 
Erori maxime tolerate
 
Tipuri de pH-metre
├─────────────────────────┬──────────────────────────┤
 
 
pH
mV
 
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 
analogice cu valoarea
 
 
 
diviziunii de:
 
 
 
0,1 pH
±0,1
±6
 
0,2 pH sau mai mare
±½ diviziune
±½diviziune
 
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 
numerice cu rezolu
ţ
ia de:
 
 
 
0,2 pH
±0,2
±6
 
0,01 pH
±0,01
±1
 
0,001 pH
±0,001
±0,1
 
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘
 
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 
Tipuri de pH-metre
Erori maxime tolerate, pH
 
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 
analogice
±0,4
 
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 
numerice cu rezolu
ţ
ia de:
 
 
 
3.2.3.
Panta electrozilor pH (raportul mV/pH) trebuie s
ă
fie minimum 52,40 mV/pH;
3.2.4.
Poten
ţ
ialul de asimetrie al electrodului de m
ă
surare trebuie s
ă
nu aib
ă
valori mai mari de 40 mV;
3.2.5.
Repetabilitatea indica
ţ
iilor pH-metrului trebuie s
ă
nu dep
ăş
easc
ă
 
1
 A din eroarea maxim
ă
tolerat
ă
la m
ă
surarea pH-uluiprin simulare electric
ă
.
3.3.
Cerin
ţ
e metrologice
ş
i tehnice pentru pX-metre
3.3.
1
.
La verificarea prin simulare electric
ă
, pX-metrele cu scara gradat
ă
în mV trebuie s
ă
nu dep
ăş
easc
ă
erorile maximetolerate cuprinse în tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3Erori maxime tolerate la m
ă
surarea tensiunii electromotoareprin simulare electric
ă
 
3.3.2.
La verificarea ansamblului (pX-metru cu electrozi pX
ş
i solu
ţ
ii pX), pX-metrele trebuie s
ă
nu dep
ăş
easc
ă
eroriletolerate cuprinse în tabelul nr. 4Tabelul nr. 4Erori maxime tolerate la m
ă
surarea pX-ului cu ansamblul pX-metrucu electrozi pX
ş
i solu
ţ
ii pX
3.3.3.
Panta electrozilor de pX trebuie s
ă
fie minimum 52,40 mV/pX pentru ionii monovalen
ţ
i
ş
i de 26,20 mV/pX pentru ioniibivalen
ţ
i;
3.3.4.
Repetabilitatea indica
ţ
iilor pX-metrului trebuie s
ă
nu dep
ăş
easc
ă
½ din eroarea maxim
ă
tolerat
ă
la m
ă
surarea pX-uluila verificarea prin simulare electric
ă
.
3.4.
Cerin
ţ
e metrologice
ş
i tehnice pentru redoxmetre
3.4.
1
.
La redoxmetrele cu scara cu subintervale, punctul zero electric nu trebuie s
ă
se modifice odat
ă
cu schimbareasubintervalului;
3.4.2.
Elementele de reglaj trebuie s
ă
func
ţ
ioneze corect iar stabilitatea indica
ţ
iei la valoarea zero trebuie s
ă
se men
ţ
in
ă
 constant
ă
timp de 60 minute cu o abatere de max. ½ din eroarea maxim
ă
tolerat
ă
prev
ă
zut
ă
de documenta
ţ
ia tehnic
ă
aaparatului;
3.4.3.
La verificarea prin simulare electric
ă
a redoxmetrelor analogice, erorile de m
ă
surare, pentru oricare reper sau indica
ţ
iedin intervalul de m
ă
surare nu trebuie s
ă
dep
ăş
easc
ă
valorile men
ţ
ionate în tabelul nr. 5:Tabelul nr. 5Erorile maxime tolerate pentru redoxmetrele analogice laverificarea prin simulare electric
ă
 
0,2 pH
±0,4
 
0,01
ş
i/sau 0,001 pH
±0,03
 
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 
 
Erori maxime tolerate
 
Tipuri de pX-metre
├─────────────────────────────────────┤
 
 
mV
 
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 
analogice cu valoarea diviziunii de:
 
 
0,1 PX
±6
 
0,2 pX sau mai mare
±½ diviziune
 
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 
numerice cu rezolu
ţ
ia de:
 
 
0,2 pX
±6
 
0,01 pX
±1
 
0,001 pX
±0,1
 
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 
Tipuri de pX-metre
Erori maxime tolerate, pX
 
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 
analogice
±0,4
 
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 
numerice cu rezolu
ţ
ia de:
 
 
0,2 pX
±0,4
 
0,01
ş
i/sau 0,001 pX
±0,03
 
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 
 
3.4.4.
La verificarea prin simulare electric
ă
a redoxmetrelor digitale, erorile de m
ă
surare pentru oricare indica
ţ
ie din intervalulde m
ă
surare nu trebuie s
ă
dep
ăş
easc
ă
valorile men
ţ
ionate în documenta
ţ
ia tehnic
ă
a aparatului;
3.4.5.
La verificarea electrozilor de m
ă
surare, eroarea maxim
ă
tolerat
ă
este de ±5 mV fa
ţă
de valoarea poten
ţ
ialuluicunoscut al solu
ţ
iei redox;
3.4.6.
La verificarea de ansamblu a redoxmetrelor (aparat cu electrozi), erorile maxime tolerate sunt cele prev
ă
zute îndocumenta
ţ
ia tehnic
ă
a aparatului. În lipsa unei documenta
ţ
ii tehnice, la redoxmetrele cu scar 
ă
analogic
ă
erorile maximetolerate sunt urm
ă
toarele:±5 m V la aparatele cu valoarea diviziunii de
1
, 2
ş
i 5 mV,±
1
0 mV la aparatele cu valoarea diviziunii de
1
0 mV,±½ div. la aparatele cu valoarea diviziunii mai mare de
1
0 mV;
3.4.7.
Repetabilitatea trebuie s
ă
fie ½ din eroarea maxim
ă
tolerat
ă
de la pct. 3.4.6.
3.5.
Cerin
ţ
e metrologice
ş
i tehnice pentru oxigenometre
3.5.
1
.
Eroarea maxim
ă
tolerat
ă
a analizorului pentru determinarea concentra
ţ
iei de oxigen dizolvat din solu
ţ
ii apoase este±0,4 mg/L;
3.5.2.
Repetabilitatea indica
ţ
iilor trebuie s
ă
nu dep
ăş
easc
ă
0,2 mg/L;
3.5.3.
Eroarea semnalului unificat de ie
ş
ire (pentru aparatele industriale), exprimat
ă
în unit
ăţ
i de concentra
ţ
ie trebuie s
ă
nufie mai mare de ±0,6 mg/L.
4.
Atestarea legalit
ăţ
ii
4.
1
.
Atestarea legalit
ăţ
ii pH-metrelor, pX-metrelor, redoxmetrelor 
ş
i oxigenometrelor se realizeaz
ă
numai dup
ă
demonstrareaconformit
ăţ
ii acestora cu cerin
ţ
ele metrologice
ş
i tehnice aplicabile, prev
ă
zute în tabelele 6-9.
4.2.
Atestarea legalit
ăţ
ii se realizeaz
ă
prin aplicarea marcajelor metrologice
ş
i eliberarea unor documente specifice(certificate de aprobare de model, buletine de verificare metrologic
ă
).Tabelul nr. 6Cerin
ţ
e metrologice
ş
i tehnice aplicabile pH-metrelor 
┌────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┐
 
Valoarea div, mV
1
2
5
10
20
> 20
 
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
 
Eroarea maxim
ă
 
±0,6
±1,2
±3
±6
±10
±½ val.
 
tolerate, mV
 
 
 
 
 
div
 
└────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┘
 
┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┐
 
 
 
 
Modalit
ăţ
i de control
 
Nr.
Cerin
ţ
a metrologic
ă
 
Punctul din norma
├────────┬──────────────────────┤
 
crt.
sau tehnic
ă
 
de metrologie
Aprobare
Verificare metrologic
ă│
 
 
 
legal
ă
 
de model
├──────────┬───────────┤
 
 
 
 
 
ini
ţ
ial
ă
 
periodic
ă
 
 
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
 
1
Adecvare
2.7/NML
001-05
 
X
-
-
 
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
 
2
Durabilitate
2.5/NML 001-05
X
-
-
 
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
 
3
Protec
ţ
ie împotriva
2.8/NML 001-05
X
-
-
 
 
interven
ţ
iilor neautorizate
ş
i a
 
 
 
 
 
 
degrad
ă
rii informa
ţ
iei
 
 
 
 
 
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
 
4
Informa
ţ
ii furnizate de mijlocul
2.9/NML 001-05
X
-
-
 
 
de m
ă
surare
ş
i informa
ţ
ii
 
 
 
 
 
 
înso
ţ
itoare
 
 
 
 
 
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
 
5
Indicarea rezultatului m
ă
sur
ă
rii
2.10/NML 001-05
X
-
-
 
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
 
6
Posibilitatea evalu
ă
rii
2.12/NML 001-05
X
-
-
 
 
conformit
ăţ
ii
 
 
 
 
 
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
 
7
Controlul aspectului pH-metrului
3.1.1/NML 080-05
X
X
X
 
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
 
8
Erori maxime tolerate la
3.2.1/NML 080-05
X
X
X
 
 
m
ă
surarea pH-ului
ş
i tensiunii
 
 
 
 
 
 
electromotoare prin simulare
 
 
 
 
 
 
electric
ă
 
 
 
 
 
 
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
 
9
Erori maxime tolerate la
3.2.2/NML 080-05
X
X
X
 
 
m
ă
surarea pH-ului cu ansamblul
 
 
 
 
 
 
pH-metru cu electrozi pH
ş
i
 
 
 
 
 
 
solu
ţ
ii tampon etalon de pH
 
 
 
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->