Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contabilitate generala

Contabilitate generala

Ratings:
(0)
|Views: 19|Likes:
Published by Raf Paul

More info:

Published by: Raf Paul on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
1
CUPRINSCAPITOLUL 1CONTABILITATEA - COMPONENTĂ PRINCIPALĂ A SISTEMULUIINFORMAŢIONAL ECONOMIC1.1. Sistemul informaţional economic
1.1.1. Noţiuni generale privind sistemul informaţional economic
În viaţa cotidiană toalumea socoteşte. Originea acestei operaţiuni simple trebuiecăutată la începuturile civilizaţiei.Cele mai vechi urme de măsurare apar cu peste douăzeci de mii de ani în urmă sub formacrestăturilor făcute pe oase de animale sau al dungilor verticale săpate pe pereţii grotelor  preistorice. Vânătorii ori de câte ori ucideau un animal, consemnau acest eveniment făcând ocrestătură pe oase sau o dungă verticală pe pereţii grotelor.În antichitate, grecii, perşii şi incaşii ţineau socotelile cu ajutorul unor sfori înnodate, dediferite culori. Ansamblul acestor sfori constituia veritabile registre de evidenţă.Ţinerea socotelilor cu ajutorul pietricelelor a dat naştere cuvântului calcul (din latinescul„calculus" - pietricică).În Mesopotamia se utilizau tăbliţele de argilă umepentru a consemna prin gravareoperaţiile care au avut loc. Cu ajutorul lor se inventariau depozitele. Aceste tăbliţe erau apoiuscate şi păstrate ca documente.Scribii din Egiptul faraonilor ţineau socotelile pe papirus, iar păstorii conduceau evidenţaturmelor sub forma crestăturilor pe bucăţi de lemn. Brutarii consemnau vânzările de pâine pedatorie gravând linii verticale pe bucăţi de lemn.O dată cu dezvoltarea raporturilor de piaţă aceste socoteli s-au constituit încetul cuîncetul într-un sistem complex de coduri, norme şi regulamente şi au determinat formarea unuicorp de specialişti detaşaţi de activitatea productivă, având ca unică sarcină efectuarea acestuicomplex de operaţiuni în vederea urmăririi activităţilor desfăşurate şi prezentării rezultatelor 
1
.
Sistemul informaţional economic
reprezintă un ansambiu organizat de informaţiieconomice complexe, care se obţin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse şi care
1
Michel Capron, Contabilitatea în perspectivă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, pag. 15
 
2sunt necesare pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii economice. Un sistemeste definit ca un ansamblu de oameni, maşini, programe şi procedee, al cărui ţel este de a furni-za informaţiile necesare funcţionării unei întreprinderi sau unui organism.
2
Principala funcţie
a sistemului informional economic este aceea de a furnizainformaţiile necesare cunoaşterii activităţii economice în vederea luării deciziilor pe toatetreptele organizatorice.Sistemul informaţional economic are următoarea
structură
: ansamblul informaţiilor economice complexe, prelucrarea datelor sau informaţiilor economice, sursele de date şiinformaţii economice.Activităţile economico-sociale şi sistemul informaţional economic se delimitează în timpşi spaţiu.
Delimitarea în timp
se realizează pe perioade de gestiune sau exerciţii económico-financiare.
Delimitarea în spaţiu
se face în cadrul unor verigi organizatorice ale economieinaţionale numite unităţi patrimoniale.
Importanţa
sistemului informaţional economic constă în faptul organizarea şiconducerea activităţii economice la nivel micro şi macroeconomic presupune cunoaşterea permanentă a stării şi funcţionării unităţilor patrimoniale, cunoaştere ce se realizează cu ajutorulsistemului informaţional economic. Conducerea în general şi conducerea activităţii economice înspecial nu mai este considerată numai o artă în care intuiţia joacă un rol însemnat în luareadeciziilor, ci ca o ştiinţă de sine stătătoare. Sistemul informaţional ne ajută să observăm modulde utilizare a resurselor, să sesizăm şi să examinăm critic deficienţele existente şi să punem învaloare (să generalizăm) efectele pozitive.
1.1.2. Informaţiile economice
1.1.2.1. Noţiuni privind informaţiile economice
Informaţia economică reprezintă o comunicare, o ştire sau un mesaj ce conţine elementenoi de cunoaştere a unor stări, a unor situaţii sau a condiţiilor de manifestare a anumitor fenomene sau procese economice din trecut, prezent sau viitor. Informaţiile reprezintă elementenoi în raport cu alte cunoştinţe prealabile. Ele prezintă interes pentru primitor, sporindu-i gradulde cunoaştere despre fenomenele^i procesele ce formează mediul înconjurător.Expresiile concrete, suportul pe baza cărora se obţin informaţiile poartă denumirea de
date.
Datele sunt reprezentate prin diferite cuvinte, cifre, sunete, semne, imagini, culori, propoziţii etc.La rândul lor datele îşi au suportul material într-o serie de mijloace materiale sau tehnicecare se numesc
purtători de date.
Ei au calitatea de a conserva, stoca şi restitui datele.Principalii purtători de date sunt documentele economice, diferite registre, anumitesituaţii şi purtătorii tehnici de date : benzi şi cartele perforate, benzi şi discuri magnetice,dischete, microfilme etc.
Clasificarea informaţiilor economice
Informaţiile economice fiind variate, se pot clasifica după diferite criterii:
α)
După
conţinutul
lor informaţiile economice pot fi de planificare sau de programare,efective şi de control.
Informaţiile de planificare
sau
programare
se concretizează sub forma obiectivelor  prevăzute în planurile şi programele de activitate ale fiecărei unităţi patrimoniale şireflectă dinamica şi proporţiile acestei activităţi, pentru diferite perioade de gestiuneviitoare.
2
 
D. Noyelle şi Gh. Westercamp, Cele trei componente ale unui sistem informaţional, Informatique et gestion, Franţa, nr.30/1971, pag. 43-49.
 
3
Informaţiile efective
caracterizează operaţiile şi procesele economice efectuate într-unanumit loc şi timp.
Informaţiile de control
rezultă din compararea informaţiilor e-fective cu informaţiilede planificare sau programare, cu prevederile legale, cu hotărârile conducerii unităţiişi echipei manageriale. Ele reflectă abaterile de la obiectivele prevăzute.
β)
După
forma de prezentare
se deosebesc informaţii orale, scrise şi audiovizuale.
Informaţiile orale
sunt folosite în comunicările directe dintre oameni, prin viu grai, încadrul activităţilor zilnice.
Informaţiile scrise
sunt consemnate în cărţi, documente, registre, note de serviciu,circulare, scrisori, dări de seamă, procese verbale etc.
Informaţiile audiovizuale
se obţin prin intermediul comunicaţiilor făcute la telefon,fax, radio, televizor, magnetofon, prin grafice, scheme, filme etc.
χ)
După
etaloanele informaţionale
folosite pentru exprimarea lor informaţiile economice potfi cantitative şi valorice.
Informaţiile cantitative permit cunoaşterea fenomenelor şi proceselor economice din punct de vedere cantitativ, cu ajutorul etaloanelor informaţionale corespunzătoare.
Informaţiile valorice exprimă aceste fenomene şi procese economice în etalon bănesc.
δ)
După
sfera de cuprindere
informaţiile economice pot fi: informaţii sintetice şi informaţiianalitice.
Informiile sintetice asigură cunoterea genera, de ansamblu a activiţiloeconomice. Ele se întâlnesc la nivelul unităţilor de bază ale economiei naţionale şi lanivelul organelor de sinteză ale statului.
Informaţiile analitice fac posibicunoaşterea detaliată a activităţilor desfăşurate,caracterizând amănunţit şi concret aceste activităţi din fiecare unitate patrimonială şisubunităţile sale organizatorice.
ε)
După
scopul
pentru care sunt folosite pot exista informaţii de conducere sau dirijare,informaţii de raportare şi informaţii de reglare.
Informiile de conducere sau dirijare se concretizează sub forma dispoziilor,hotărârilor, deciziilor, recomandărilor, instrucţiunilor etc.emise de organele deconducere către organele inferioare acestora.
Informaţiile de raportare sunt furnizate de sistemul condus către sistemul conducător  privind starea şi comportamentul verigilor organizatorice ale unităţilor patrimoniale.Tot în aceastră categorie intră şi informaţiile transmise departamentelor şi ministerelor,organelor de sinteză etc.
Informaţiile de reglare urmăresc îndreptarea, corectarea activităţilor economice, atunci şiacolo unde apar dereglări în desfăşurarea fenomenelor şi proceselor economice.Reglarea acestora se realizează pe baza informaţiilor de control.
φ)
În funcţie de
reflectarea în timp
a proceselor şi fenomenelor economice deosebim:informaţii active sau dinamice, informaţii pasive şi informaţii previzionale.
Informaţiile active
(dinamice) fiind culese în timpul desfăşurării proceselor şifenomenelor economice, influenţează evoluţia actuală şi ulterioară a acestora (informaţii privind derularea contractelor de aprovizionare, calitatea produselor fabricate, cerereade mărfuri pe piaţă etc).
Informaţiile pasive
se mai numesc şi istorice. Ele reflecfenomene şi proceseeconomice petrecute, servind la analiza activităţii desfăşurate (bilanţul contabil, contulde profit şi pierderi, anexa la bilanţ, raportările statistice etc).
Informaţiile previzionale
se referă la fenomene şi procese economice ce se vor desfăşura în perioada viitoare de gestiune (programele de activitate, bugeteleîntreprinderii etc).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->