Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
marifetname.pdf

marifetname.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 862|Likes:
Published by yottoman
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: yottoman on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2014

pdf

text

original

 
İBRAHİM HAKKI’NIN HAYATI
18. asır Osmanlı İmparatorluğu’nun bilim, kültür, tasavvuf ve edebiyat tarihinde Erzurum’lu İbrahim Hakkı’mn önemli bir yeri vardır.Dini ve tasavvufî bir gelenek içinde bilim ve kültüre hizmetederek geniş halk kitlelerine seslenmeyi başaran bu bilginin, hemedebî, hem dinî ve hem de müsbet ilim yönü İncelenmeğe değer bir konudur.Hakkında çeşitli eser, makale, broşür ve yazı kaleme alınanErzurum’lu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin büyüklüğü ile mütena-sib ve onu hakkıyla tanıtacak bir inceleme bugüne kadar yapılmışdeğildir.Toplumları, içine saplandıkları bataklık ve sıkıntılardan kurtaran, bilgili, faziletli ve üstün zekâlı insanlardır. Bu yaradılış vekabiliyette olan kişiler, bazan yıllar hatta yüzyıllarca beklenir durur. Umudun kaybolduğu anda kaybolup da yâd ellere giden vedönüşünden umut kesilen bir insanın ansızın çıkıp kendini göstermesi gibi, büyük atılımlara hazır âlim ve düşünürlerin ortayaçıkmasıyla durgun, hareketsiz, şaşkın ve ne yapacağım bilmeyentoplum, o andan itibaren birdenbire canlanmaya başhyarak ayağakalkar.Doğu Anadolu’nun önemli kültür merkezlerinden biri ve belkide en önemlisi olan Erzurum’a yakın Horasan şehrinden Hasanka-le’ye göç eden bir aileye mensup olan bu büyük düşünürün dedesi,Molla Bekir isminde çevresinde hayli şöhret temin eden ve cömertliği dillere destan olan bir ailenin çocuğudur. Azak seferine giderek orada şehit düşmüş bir daha Hasankale’ye dönmemiştir.İbrahim Hakkı’mn babası ise, Derviş Osman Haseni ismindeyumuşak huylu, çekingen, halim selim ve çelebi-meşreb bir zattır.İbrahim Hakkı’nın «hilm ü haya madeni» dediği babası DervişOsman, yirmi yaşına kadar Erzurum’lu bilgin Karaşeyhoğlu Sey-
 
MA
İFETNÂM
E
yid İbrahim isminde bir zattan zamanın okunması mutad dinîilimlerini öğrenmiştir.1701 yılında geçirdiği buhran üzerine kendisini eğitecek ve şifaya kavuşturacak bir mürşid-i kâmil bulmak arzusuyla yanınaErzurum’lu Eyyup Efendi’yi de alarak seyahata çıkar.O esnada çevresinde haklı bir şöhrete ulaşmış ve Siirt’in onkilometre kadar kufcey doğusunda yer alan Tillo’da (Bugünkü ismiyle Aydınlar Bucağı) ikamet eden Şeyh İsmail Fakirullah isminde bir bilgine bağlanmıştır.Doğ
u
mu ve Çocukluk Yılla
İbraiüm Hakkı, 18 Mayıs 1703 yılında Muharrem ayının ilk Cuma sabalu, Erzurum’a aşağı yukarı kırk kilometre uzaklıkta bulunan Haşan kale (Pasinler) kasabasında dünyaya gelmiştir.Dokuz yaşma kadar amcalarının yanında kalan Erzurum luİbrahim Hakkı, gcccli gündüzlü okur ve çok az insana nasib olacak ou bilgi elde eder.Daha sonra Siirt’in Tillö (Aydınlar) Bucağına giderek Şeyhİsmail Fakirullah'a bağlanmış olan babasımn yanında kalır. İlk dl tabiriyle «babamdan daha biliş ve tanış idi» dediği bu zata ken-d itabiriyle «babamdan daha biliş ve tanış idi» dediği bu zata kendisi de bağlanır.Kuvvetli bir tahsil ve terbiye ile yetişen bu ünlü bilgin ve düşünür, arapça, farsça ve türkçe’ye lâyıkıyla hâkim olmuş ve bu üçdilde şiir yazacak bir mertebeye ulaşmıştır.Derviş Osman Efendi Tillo’da oğlunu, büyük bir şefkat ve sevgi ile büyütmüş ve birlikte kaldıkları-Şeyh İsmaik-Fakirullah dergâhı onlar için âdeta bir eğitim ve kültür merkezi olmuştur.Onyedi yaşında babasım kaybeden İbrahim Hakkı, tekrar do-ğvım yeri olan Erzurum’a dönmüştür. Okuma imkânları bakımından Erzurum’u tercih ettiği anlaşılan bu mütefekkir ve şâirin gönül bakımından TUlo’ya bağlı olduğu ve küçüklük yıllarının verdiği mutluluğu tadmak için (1140-1728) tekrar oraya dönmüş, Şeyhİsmail Fakifullah’tan tasavvuf, tarikat ve dini bilgiler almıştır.Tillo’ya gidişinden yedi sene kadar gibi bir zaman geçtiktensonra Şeyh İsmail Fakirullah’m ölümü üzerine tekrar doğum yeriolan Hasankale’ye dönmüş, oradan da Erzurum’a gidip Yukarı Ha- — 4 — 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
sunata_ liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ali liked this

You're Reading a Free Preview

Download