Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zavrsni Rad - Carine

Zavrsni Rad - Carine

Ratings: (0)|Views: 199 |Likes:
Published by Vuja91

More info:

Published by: Vuja91 on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor 
ZAVRŠNI RAD IZ PREDMETA JANE FINANSIJE
:TEMA:CARINEProfesor: Student:Mr. Milovan Dragić Slađana MarinBr.indeksa: 82/09
 
 
Prijedor, decembar 2012.god
Sadržaj:Uvod...................................................................................................21. Pojam carina...................................................................................3-42. Elementi carina..............................................................................5-73. Klasifikacija carina......................................................................7-104. Carinske procedure....................................................................10-115. Obaveza plaćanja carina............................................................11-126. Carinski postupak i dokumentacija............................................12-137. Metode utvrđivanja carinske osnove.........................................13-158. Međunarodni dan carine..................................................................169. Carinski sistem BiH...................................................................16-2410. Carinska politika Evropske Unije............................................25-2711. Zaključak.......................................................................................2812. Literatura.......................................................................................29
2
 
UVOD
Carine i carinski sistem određene države je od odgromnog značaja za razvoj i zaštitudomaće privrede. Bez modernih carina i carinskog sistema ne može se ostvariti ni privredni prosperitet zemlje, a niti njeno uključivanje u međunarodne tokove. Carina je važan izvor  budžetskih prihoda države. Carina i carinski sistem moraju da se stalno mijenjaju, dopunjuju iusavršavaju, sve u cilju da carina bude ekonomski faktor zaštite i razvoja domaće privrede. Na tom planu, država ne može imati samo autonomna reženja, nacionalna rešenja, već su ucarinski sistem moraju inkorporirati i savremena međunarodna rješenja prije svega, predviđena kod niza razvijenih država, kao i rješenja koja postoje u međunarodnimorganizacijama, prije svega u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO). To je uslov, bez kojegse ne može razvijati domaća privreda, niti uključivati ista u međunarodne privredne tokove.Carina ima posebnu ulogu i pri premošćavanju carinskih i vancarinskih barijera koje postoje, posebno kod niza ekonomskih integracija, pa i carinska unija. U tim slučajevima, moraju setražiti odgovarajuća pravna i ekonomska riješenja kako bi robe i proizvodi iz zemalja koje senalaze izvan takvih regionalnih ekonomskih integracija mogle da dopru i na tržištu (na primjer, putem zaključivanja posebnih ugovora o carinskim preferencijama i drugih ugovorakojima bi se unapredila robna razmena između zemalja ekonomske integracije i zemalja kojese nalaze izvan tih integracija). Primjer za to je Evropska unija (EU) i privredna saradnjazemalja izvan EU sa ovom integracijom, gdje se putem opšte šeme preferencijala nastojiunaprijediti privredna saradnja EU sa odredjenim zemljama.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->