Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
eseu- instruire diferentiata

eseu- instruire diferentiata

Ratings: (0)|Views: 364|Likes:
Published by Stoica Nicolae

More info:

Published by: Stoica Nicolae on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2014

pdf

text

original

 
 Numele i prenumele cursantului:
ș
BOBOC MAGDALENA
Specializarea:
GEOGRAFIE
Modul:
B- INSTRUIRE DIFERENIATĂ
Ț
Disciplina:
FUNDAMENTELE INSTRUIRII DIFERENIATE
Ț
Data:
Reflecie necesa:
ț
Identificai, pe fondul particularităilor de vârstă, particularităi individuale ale
ț ț ț
 elevilor referitoare la: tipul de inteligenă, capacitatea de învăare etc.. Discutai
ț ț ț
 posibilii de tratare individuală/ personalizare a coninuturilo/ metodelor/ relaiei
ț ț ț
 pedagogice.
 
TRATAREA DIFERENIATĂ A ELEVILOR LA OBIECTUL GEOGRAFIE
Ț
Fiecare om se naşte şi se dezvoltă astfel încât ajunge să aibă unele particularităţi psihofizice, mai ales psihice, deosebite, particulare care alcătuiesc individualitatea fiecăruia.Pedagogia contemporană admite atât existenţa unor particularităţi psihologice individuale cedeosebesc în mod evident, persoanele de altele, cât şi existenţa unor particularităţi individualerelativ comune unor grupe de persoane. Din această perspectivă a apărut tratarea diferenţiată aelevilor în raport cu particularităţile lor de vârstă şi individuale.Deosebirile dintre copii sunt evidente, fiind legate de capacităţi individuale şimodalităţi de structurare pe plan mental relativ constant, de aici rezultă necesitatea nuanţăriiformelor de muncă, a metodelor folosite, a ritmului de lucru, în funcţie de capacitatea deasimilare dovedită de copil. Creşterea eficienţei actului didactic este dade îmbinareaformelor de organizare pentru a realiza o predare diferenţiată, dată atât de diferenţiereacoinuturilor t şi de alegerea metodelor şi procedeelor adecvate în funcţie de particularităţile fiecărui copil.Tratarea diferenţiată ridică multe probleme. Se pune întrebarea sub ce aspect trebuie privită diferenţierea elevilor: din punct de vedere intelectual, al ritmului de lucru şi alvolumului de cunoştinţe ce-l pot însuşi, diferenţiere pe obiecte de studiu, după aptitudini?Din punct de vedere intelectual, este uşor de împărţit colectivul clasei în trei-patru-cinci grupe relativ omogene în urma unor teste de cunoştinţe care să reflecte puterea copiilor de reprezentare, de analiză şi sinteză, de generalizare etc., precum şi volumul de cunoştinţeînsuşit. Cele mai mari greutăţi le-am întâmpinat în îndrumarea elevilor în activitatea lor independentă, datorită ritmului diferit de lucru al acestora. Fiecare copil are ritmul lui propriude muncă. Chiar în cadrul aceloraşi grupe, copiii se deosebesc între ei sub acest aspect.Referitor la volumul de cunoştinţe, observăm că un elev cu un nivel intelectual ridicatşi un ritm de lucru rapid este capabil să-şi însuşească un volum de cunoştinţe mai mare decâtcel dat de programă, şi invers, un copil cu intelect la limită şi de obicei cu un ritm lent poaterămâne sub nivelul programei dacă nu primeşte o îndrumare permanentă. Această problemăcred că se poate rezolva respectând programa în conţinut şi diferenţiind formele de lucru penivelul de dezvoltare.Din punct de vedere organizatoric, gruparea copiilor pe nivele de dezvoltare diferă dela obiect la obiect, aici intervenind şi aptitudinile lor.Sarcina principală a activităţii şcolare constă în crearea unor condiţii care să contribuieîn cea mai mare măsură la o învăţare eficientă din partea fiecărui elev. Pentru aceasta estenecesar ca învăţarea să nu fie întemeiată pe motivări exterioare , ci să se desfăsoare subimpulsuri interioare , factorul hotărâtor de stimulare constituindu-l însăşi activitatea deînvăţare , modul în care aceasta este organizată şi se desfăşoară. Unele mutaţii produse chiar în evoluţia sistemelor şcolare reclamă cu necesitate o instruire diversificată şi diferenţiată.În tratarea diferenţiată a copiilor, pe fondul activizării întregii grupe, am pus întotdeaunaaccentul pe sporirea caracterului formativ al activităţilor, prin aplicarea unor metode şi procedee activ-formative. Totodată am căutat dezvolt relaţii interpersonale cu o puternicărezonanţă afectivă şi să pun accent pe relevarea ipostazei copilului ca subiect al educaţiei.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mirevo Daniela liked this
Claudia Marcu liked this
Marina Burada liked this
Claudia Marcu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->