Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Piata Ciocolatei

Piata Ciocolatei

Ratings: (0)|Views: 2,465|Likes:
Published by Diana Dinca

More info:

Published by: Diana Dinca on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

 
1
Scurt istoric al ciocolatei
Istoria ciocolatei a început o dat
ă cu descoperirea Ame
ricii, Cristofor Columb fiindprimul european care a descoperit boabele de ca
cao. Acestea erau folosite de băş
tina
ş
i camoned
ă
(forma de plat
ă
) sau în prepararea unor b
ă
uturi delicioase. În 1765 a ap
ă
rut primafabric
ă
de ciocolat
ă
.În secolul al XIX-lea, au avut loc dou
ă
mari revolu
ţ
ii în istoria ciocolatei: în primul rând, o companie englez
ă
a produs prima ciocolat
ă
solid
ă
de mâncat - ciocolatafondant
ă
fin
ă ş
i m
ă
t
ă
soas
ă
; în al doilea rând, în anul 1876, elve
ţ
ianul Daniel Peter a introduslaptele în ciocolat
ă
, creând un produs care
ş
i ast
ă
zi aduce bucurie: ciocolata cu lapte. Maiapoi, spaniolii au ad
ă
ugat trestie de zahar
ş
i i-au îmbog
ăţ
it aroma cu ajutorul vaniliei
ş
iscor
ţ
i
ş
oarei.În America, ciocolata a avut un mare succes
ş
i s-a dezvoltat foarte repede. În prezent,guvernul american îi recunoa
ş
te rolul, astfel încat ciocolata face parte din ra
ţ
ia solda
ţ
iloramericani
încă
din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial
ş
i este nelipsit
ă
din dietaastronau
ţ
ilor.Ciocolata con
ţ
ine peste 30% gr
ă
simi, 15% proteine, restul fiind diverse arome,conservan
ţ
i, lapte
ş
i al
ţ
i compu
ş
i, praful de cacao fiind aproximativ 30%. Lecitina, ofosfolipid
ă
, este nelipsit
ă
c
ă
ci u
ş
ureaz
ă
alunecarea particulelor de cacao
ş
i mic
ş
oreaz
ă
 vâscozitatea. Con
ţ
ine substan
ţ
e hr
ă
nitoare
ş
i vitamine, cum ar fi zincul, fierul, magneziul. Maimult, în ciocolat
ă
se g
ă
sesc antioxidan
ţ
i asem
ă
n
ă
tori celor din vinul rosu, care previn ataculde cord. În plus, 60 de grame de ciocolat
ă
con
ţ
in cofein
ă
cât o can
ă
de cafea decofeinizat
ă
.
 
2
 Evoluţ 
ia general 
ă a pieţei 
ciocolatei în anul 2012
Conform Reutres, perspectiva acestei pie
ţ
e nu este una favorabil
ă
pe viitor. Anali
ş
tiiafirmând c
ă î
nr
ă
ut
ăţ
irea condi
ţ
iilor economice din zona euro a determinat o încetinireaccentuat
ă î
n cererea pentru ciocolat
ă î
n cazul Europei.
1
 Dup
ă
cum bine
ş
tim, ingredientul de baz
ă î
n producerea ciocolatei este cacaoa, astfel oevolu
ţ
ie a pre
ţ
ului sau volumului produs de cacao are evident un impact asupra evolu
ţ
ieipie
ţ
ei ciocolatei.
European Cocoa Bean Usage (in tons
 – 
processed beans, ECA publication) Quarterly Comparision
Studii realizate de c
ă
tre European Cacoa Asociation arat
ă o scă
dere a cantit
ăţ
ii decacao m
ă
cinat
ă
din Europa cu 17,8% în cel de-al doilea trimestru al acestui an comparativ cuaceea
ş
i perioad
ă
din 2011, ajungând la 316,676 tone metrice. Aceast
ă
sc
ă
dere este mult pestecea mai pesimist
ă
estimare, care includea o sc
ă
dere de 12%. Iar în urm
ă
torul semestru sepoate observa c
ă
volumul acestora este tot în sc
ă
dere cu 16,23%.
1
 
3
"Suntem de p
ă
rere c
ă încetinirea î
nregistrat
ă î
n acest caz reflect
ă î
nr
ă
ut
ăţ
ireacondi
ţ
iilor economice in zona euro. Daca aceasta situa
ţ
ie se raspândeste în Spania
ş
i Italia,acest lucru va avea în mod sigur un impact asupra cererii de produse precum ciocolata", aspus Francisco Redruello, analist in cadrul Euromonitor InternationalÎn Elve
ţ
ia,
ţ
ara cu cel
mai ridicat consum de ciocolată
din lume, consumul de ciocolat
ă
 produsa pe piata intern
ă
a sc
ă
zut cu 8% în volum în primele patru luni ale acestui an, a spusFranz Schmid, managing director în cadrul produc
ă
torului de ciocolat
ă
suedez Chocosuisse.Cre
ş
terea cererii de ciocolat
ă
urmeaz
ă î
n mod obi
ş
nuit cre
şt
erea Produsului InternBrut al unei
ţă
ri
ş
i, tinând cont de faptul c
ă
multe state europene sunt în recesiune, iar marjelede procesare pentru cacao au fost comprimate, anali
ş
tii a
ş
teptau o cifr
ă
negativ
ă
.Unele companii din industria ciocolatei i
ş
i ajusteaz
ă
rezervele globale de cacaomacinat
ă ş
i cer realizarea unui bilan
ţ
conform cu situa
ţ
ia existent
ă
.Conform unor studii realizate de
confectionerynews.com
2
putem observa ca piata dinBelarus este cea care înregistreaz
ă
cea mai mare cre
ş
tere în ultimi ani, dar Lee Linthicum,directorul departamentului de cercetare a alimentelor la Euromonitor spune ca aceast
ă
cre
ş
teretrebuie tratat
ă
cu grij
ă î
ntrucât pre
ţ
urile sunt administrate de guvern
ş
i nu reprezin
ă
unindicator de încredere.Cre
ş
terea pie
ţ
elor din Argentina (191%)
ş
i Venezuela (317,6%) este oarecum pus
ă
subsemnul întreb
ă
rii , intrucât au o rat
ă
a infla
ţ
iei mare. Se poate observa c
ă
pia
ţ
a cu valoarea cemai mare, de
ş
i cu o cre
ş
tere mic
ă
este cea a Braziliei. În opinia lui Linthicum aceast
ă
pia
ţă
 r
ă
mâne cea mai dezvoltat
ă
datorit
ă
puterii economice. Comparativ cu alte pie
ţ
e în curs dedezvoltare, oamenii nu numai c
ă
consum
ă
mai mult
ă
ciocolat
ă
dar ofer
ă şi
un pre
ţ
mai bunpentru un produs de o calitate mai bun
ă
.
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->