Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 2; 8.1.2013]

Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 2; 8.1.2013]

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
 
Xqb~i
17
 Ki bskdlklsqi~i Nb?7"7? 1?"7?Ba`xeh b e~lxw~ivkld ba~iakld qlmh`l#._`xŻnhkl j`Nbskh l Chjbalkh abklm
B L]DA^ XW^IV@M
X Ba`xw~iv`mikmhNlC. n~+ :?"qi
Ą
eh h, l j,.h, @mN.j, I wbL}i qi
Ą
.m, ]isiq~ 
Jbalke 3+ mikxi~i"
VLMH
Ć
HNB_KH L
vx
Ą
`iki 9:+ lskh l Ch~ohjb39"76 :6"7:
 
qh~lmldi }i xqv nb~ldi kia}bi l} kia`hŻkbiskle NlC. nohjbvlkh kih`b mh
B
HKL L ABWXIVKH EBDLKMH J^IKL
ol b bsklvikm~iklobd Nbsk73 <3"7< ?7"9lmhkmimx sh l j`xnbdl~ Ei`inskh l Ch~ohjbdlk ]h
Ċ
b ss`bvi NlC
Ą
`ih l, abaimh sh qai Dxdlkbvl
Ċ
hx~bwseld lkqbvlkh l hebkb
 i SVLLlmh
Ą
kmi >79?+
DLKL_QIH^OHJB
Ą
`iki >>+ sqivvlkh #._`xŻnh39"7: <1"7: l
ę
lvikmh kbv
Ą
ikld l a~xjldsql lksqlqxolmi+ 9<"7< l 97"9?>+ smhaklol b
@XEX
L BA@XEH_LMH ]I LKQBD NB_KH
Ā
`ik 9+A~Żivkh ebl Ch~ohjbvlk9 87"99 l >3"9ish= al~heqb~ X~ lkh
Ą
`ik.5vmhqkle x D.+
Ą
ei m, ebmi j`i ũhf Basmheihj~iolmidi xselc bakbsi N
balkh
ILKH
#9, ]iebki b
 
l j`iskle NlC1"73, l
Ą
`+ 9+kh kiekiah }ibanb~ldi l abskh l Ch~oh>, Vlmh
Ċ
h dla~Żikbm 93+9>+
B_KLVIKMJ^L_IKBL CH^OHJB
lslmh }i lkqhjh #._`xŻnhkl j, x
Ą
`ikx 1+ sqai }i vhqh~lklklsqi~sqvx visl=i q~jbvlkseh blklsqi~sqvx vlC
Ą
`ik.+
N~bm"
Йчлѓ
>
§
lmh
Ċ
x. n~++ l 6+~ia x~xjldbvlkhlsqi~i+>79>+
LKH
~lsikb`iskle iv #9,i~sqvbkmselcakbshkmsehsh x93+Vlmh n~+ ?6+ Bx xw~iakl#._`Nbsjbal
XW
xw~iNlC.#9, q
Я
Bvi ba`xei sq_`xŻnhkbd j` VD n~bm >?8ahohdn~i >79_i~imhvb Ki bskbvl
Ą
`ix dlklsqi~i Nb"7? 1?"7? 39`xeh b e~lqh~lmivkld banb~ld qlmh`ldi l}Żnhkl j`iskle h l Ch~ohjbvlh abklmh`b mh
B L]DMHKL LA^ŴIVKHIV@MIKMH
X Ba`xol b`mikmh j~iklob n~+ :?"73 <3"
Ą
+ h, l j, dlmh.h, @mxnbdlNbskh l.j, I~dlk wbs`bviL}i qb
Ą
eh l, ab
Плбгдлчзн
 3+
 ѓздя
L__L__L__
Ā
`ik > wi ki skijxsklex NlC.+"9>+ jbalkhkei 9:+ l
Ą
`iskh l Ch~ohjb76 :6"7: 39"di }i xqv~ 
ę
lvi kia}b~kldia`hŻkbsql lksNlC. n~+ 9<"7kh ki ?>+ sm
BA@X
ABWXKL BAEBDL_LMH^IKLOBD
Ā
`ikie sklvikmx A~ŻiNbskh l Ch7< ?7"99 87"9 mimx sh l j`ish=Ei`ini ~ivkh~ohjbvlkh
Ą
`h
Ċ
b sivmhqkllC
Ą
`ik.+aimh sh qb
Ą
ei m,
 
з
SVLL
 
зчз
>79?+
плб
989>$:136 $989>$:1<1 $989>$:873 $+ikbd abkbũhW~hasmhaVlmh
Ċ
i dlkl
Vmhebs`iv N
 ei >>+ sqivie lkh #._`xŻnhkl: <1"7: l >1"ikmh kbv
Ą
ikhl a~xjld banbqlqxolmi Nbskh< l 97"9>, Vlhaklol ba~Żik
X
XEH B B_KI LKQHJ^LB_KH L CH
9+vkh ebdlslmhohjbvlkh #._`9 l >3"9>, x
Ą
`iqh`m X~hai }iik.5e x Dlklsqi~ ebmi j`isl=
д
h
 nbsiksel mh}lc~viqsel mh}le s~wsel mh}le  mi l bnmiv`mxmhvimx
Ċ
lsqi~i NlC
vikai
 s+ ~+#9, ]iebki bj`iskle NlC.3, l
Ą
`+ 9+ 1+ liekiah }i ~ia~ldi l a~xjldl Ch~ohjbvlkhh
Ċ
h dlklsqi~i m 93+9>+>79>+
LVIKMXIKBOHJBVLKH
}i lkqhj~l~ikbŻnhkl j`iskle ikex 1+ sqivie vhqh~lki~sqvbsqvx vikmselc
 
N~bm > $ _q~iki > _ @ X Ŵ N H K L J @ I _ K L E N l C Xqb~ie 3+ 9+ >79?+.m, ]iai Dxdlkbvl
Ċ
 ũhf Basmhei }i q~jbvlkseh bakbshsi hx~bwseld lkqhj~iolmidi x Dlklsqi~sqvx vikmsehq~jbvlkh l hebkbdselc bakbsi NlC
Ą
`ik.+
Ā
`ikie >+Bvi ba`xei sqxwi ki skijx aikbd abkbũhkmi l bnmiv`mxmhsh x ._`xŻnhkbd j`isklex NlC.+VD n~bm >?8"9>93+ w~bslkoi >79>+ jbalkh_i~imhvbW~hasmhaiqh`mVlmh
Ċ
i dlklsqi~i NlC
Vmhebs`iv Nhvikai
 v+ ~+ 
Дз
 
лщдлоя
 
ъездз
+ 9:+
г
 
ъездз
>>+
щюзо
#9,
Кзнлдз
 
л
 
Щзоѓиюя
 
агдгщюзчз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
#.
Щеяжйидг
 
пезщдгн
 
ЙгШ
.
йч
+ ?7"7? 1?"7? 39"76 :6"7: 39"7: <1"7:
г
 >1"73,
г
 
ъе
+ 9+ 1+
г
6+
Лбеяни
 
л
 
нчгюичгѓяагаз
 
кз
 
яюочўгозѝи
 
длоъзди
 
дзблндзби
 
кз
 
 чзб
 
я
 
явчзодга
 
лбйлчгаз
дзбклчдга
 
г
 
бчяпга
 
лбйлчгаз
 
г
 
бчяпга
 
 чзбдга
 
югѓиегаз
 
гк
 
дзбеиждлщюг
 
гдщюгюяцгѓз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
 #.
Щеяжйидг
 
пезщдгн
 
ЙгШ
.
йч
+ 9<"7<
г
97"9>,
Щзоѓию
 
агдгщюзчз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
дз
?>+
щѓибдгцг
 
лбчжздлѓ
 93+9>+>79>+
плбгди
блдгл
 
 ѓи
 
ЛБЕЯНЯ
 
Л
 
ГКАЃИДГ
 
Г
 
БЛВЯДГ
 
ЛБЕЯНИ
 
Л
 
ЛЩДГОЗЍЯ
 
БЧЖЗОДИ
 
НЛАГЩГЃИ
 
КЗ
 
ГДЮИПЧГЩЗДЛ
 
ЯВЧЗОЌЗЍИ
 
ПЧЗДГЦЛА
 
ЙЛЩДИ
 
Г
 
ШИЧЦИПЛОГДИ
 
 Ъезд
9+
Я
 
Лбеяцг
 
л
 
лщдгозѝя
 
Бчжзоди
 
нлагщгѓи
 
кз
 
гдюипчгщздл
 
явчзоќзѝи
 
пчздгцла
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
 #.
Щеяжйидг
 
пезщдгн
 
ЙгШ
.
йч
+ :?"73 <3"7< ?7"99 87"99
г
 >3"9>,
я
 
ъездя
1+
щюзо
#9,
юзъ
+
и
,
г
 
п
,
агѓиѝзѓя
 
щи
 
г
 
пезщи
=.
и
,
Ќяйлагч
 
Нзезйз
бгчинюлч
 
Нздциезчгѓи
 
кз
 
оиюичгдзчщюол
 
ЙгШ
ъезд
.5.
п
,
Зчагд
 
Киѕл
щзоѓиюдгн
 
я
 
Агдгщюзчщюоя
 
гдлщючздгш
 
влщелоз
 
ЙгШ
ъезд
**+
Гкз
 
юзъни
 
г
,
блбзѓи
 
щи
 
юзънз
 
 ѓ
,
нлѓз
 
пезщг
=.m,
Кзбз
 
Аяагдлогѕ
уис
 
Лбщѓинз
 
кз
 
ючплогдщни
 
лбдлщи
 
щз
 
иочлвщнга
 
гдюипчзцгѓзаз
 
я
 
Агдгщюзч
$
щюоя
 
щвлќди
 
ючплогди
 
г
 
инлдлащнгш
 
лбдлщз
 
ЙгШ
ъезд
.+
 Ъезд
>+
Лоз
 
лбеянз
 
щюявз
 
дз
 
щдзпя
 
бздла
 
блдлуиѝз
 
г
 
лйѓзоќяѓи
 
щи
 
я
.
Щеяжйидла
 
пезщдгня
 
ЙгШ
.+
ЩА
 
йчлѓ
>?8"9>93+
бициайчз
>79>+
плбгди
 
Щзчзѓиол
 
Вчибщѓибзозѓяѕг
 
Щзоѓиюз
 
агдгщюзчз
 
ЙгШ
 
Оѓинлщезо
 
Йиоздбз
щ
+
 ч
+ 
19
 Ki bskbvx
Ą
`iki 9:+ ]iebki b Vlmh
Ċ
x dlklsqi~i Nbskh lCh~ohjbvlkh #._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~+ ?7"7? 1>"7? 39"76:6"7: 39"7: <1"7: l >1"73, i x vh}l si
Ą
`ikbd ?<+ ]iebki b}iaxŻlvikmx axjx l ji~ikolmidi Nbskh l Ch~ohjbvlkh#._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~+ 8>"78 l 97?"7<, Vlmh
Ċ
h dlklsqi~iNbskh l Ch~ohjbvlkh ki ?>+ smhaklol ba~Żikbm 93+ ahohdn~i>79>+ jbalkh abklmh`b mh
BA@XEX
B WBV@I
Ā
HK
Ѓ
X A^XJH Q^IKŧH LV _QIKA$N\I^IKŴDIKI #_NI, _I DH
ė
XKI^BAKLDDBKHQI^KLD FBKABD #DDF,
Ā
`ik 9+#]iaxŻhkmh,Vlmh
Ċ
h dlklsqi~i Nbskh l Ch~ohjbvlkh abklmh`b mh Ba`xexb w~lcviqikmx }iaxŻhkmi w~hdi Dh
ę
xki~bakbd dbkhqi~kbdfbkax #DDF, wb LV _qika$n| i~ikŻdikx #_NI, l wbv`i
Ą
hkmx w~vh q~ikũh LV _qika$n| i~ikŻdiki #_NI, #._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~bm :3"9>,+
Ā
`ik >+#L}aivikmh W~bdlssb~| kbqh,Bv`iũ
Ċ
xmh sh Dlklsqi~sqvb flkikslmi l q~h}b~i Nbskh lCh~ohjbvlkh ai l}ai W~bdlssb~| kbqh x l}kbsx ba ED996+1>8+71>76 ũqb w~hasqiv`mi w~bqxv~lmhakbsq 87:? dl`lbki_A^ }i wbv`i
Ą
hkmh a~xjh q~ikũh LV _NI si vi`xqbdhfheqlvkbsql l w~bvhah svh wbq~hnkh ieqlvkbsql l} svbmhkia`hŻkbsql vh}ikb }i wbv`i
Ą
hkmh a~xjh q~ikũh+
Ā
`ik ?+#I`beiolmi s~hasqivi a~xjh q~ikũh,#9, Dlklsqi~sqvb flkikslmi l q~h}b~i Nbskh l Ch~ohjbvlkh
Ċ
hl}v~ũlql i`beiolmx s~hasqivi a~xjh q~ikũh LV _NI xs`mhah
Ċ
hd bdmh~x=i, >"? }i nxaŻhq Fhah~iolmh Nbskh l Ch~ohjbvlkh n, 9"? }i nxaŻhq ^hwxn`leh _~wseh#>, Xw`iqh bsqi`lc q~ikũl wba`lmhŻx evi~qi`kbd w~hj`haxDDF$i l nlq
Ċ
h babn~ivikh x }ivlskbsql eieb Nbski lCh~ohjbvlki nxah lswxkmivi`i w~hx}hqh bnivh}h+
Ā
`ik 1+#Xs`bvl }i wb}imd`mlvikmh,Wb}imd`mlvikmh s~hasqivi l}
Ą
`iki ?+ bvh Ba`xeh hkqlqhqldish v~ũl x se`iax si ]iebkbd b }iaxŻlvikmx axjx l ji~ikolmidiNbskh l Ch~ohjbvlkh #._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~+ 8>"78 l97?"7<, wba lsqld xs`bvldi eib ũqb mh bnivh}i Nbskh lCh~ohjbvlkh w~hdi DDF$x+
Ā
`ik 8+#_qxwikmh ki skijx,Bvi Ba`xei sqxwi ki skijx aikbd abkbũhkmi l bnmiv`mxmhsh x ._`xŻnhkbd j`isklex NlC.+VD n~bm >?6"9>93+ ahohdn~i >79>+ jbalkh_i~imhvbW~hasmhaivimx
Ċ
lVlmh
Ċ
i dlklsqi~i NlC
Vmhebs`iv Nhvikai
 s+ ~+ Qhdh`mhd
Ą
`ikei 9:+ ]iebki b Vlmh
Ċ
x dlklsqi~i Nbskh lCh~ohjbvlkh #._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~+ ?7"7? 1>"7? 39"76:6"7: 39"7: <1"7: l >1"73, i x svh}l si
Ą
`ikebd ?<+ ]iebki b}iaxŻlvikmx axjx l mhdsqvldi Nbskh l Ch~ohjbvlkh #._`xŻnhklj`iskle NlC. n~+ 8>"78 l 97?"7<, Vlmh
Ċ
h dlklsqi~i Nbskh lCh~ohjbvlkh ki ?>+ smhaklol ba~Żikbm 93+ w~bslkoi >79>+jbalkh abklmh`b mh
BA@XEX
B WBV@I
Ā
HK
Ѓ
X A^XJH Q^IKŧH LV _QIKA$N\I^IKŴDIKI #_NI, _I DH
ė
XKI^BAKLDDBKHQI^KLD FBKABD #DDF,
Ā
`ikie 9+#]iaxŻhkmh,Vlmh
Ċ
h dlklsqi~i Nbskh l Ch~ohjbvlkh abklmh`b mh Ba`xexb w~lcviqikmx }iaxŻhkmi w~hdi Dh
ę
xki~bakbd dbkhqi~kbdfbkax #DDF, wb LV _qika$n| i~ikŻdikx #_NI, l wbv`i
Ą
hkmx
 
Xqb~ie 3+ 9+ >79?+ _ @ X Ŵ N H K L J @ I _ K L E N l C N~bm > $ _q~iki ? w~vh q~ikũh LV _qika$n| i~ikŻdiki #_NI, #._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~bm :3"9>,+
Ā
`ikie >+#L}aivikmh W~bdlssb~| kbqh,Bv`iũ
Ċ
xmh sh Dlklsqi~sqvb flkikolmi l q~h}b~i Nbskh lCh~ohjbvlkh ai l}ai W~bdlssb~| kbqh x l}kbsx ba ED996+1>8+71>76 ũqb w~hasqiv`mi w~bqxv~lmhakbsq 87:? dl`lmxki_A^ }i wbv`i
Ą
hkmh a~xjh q~ikũh LV _NI si vi`xqbdhfheqlvkbsql l w~bvhah svh wbq~hnlqh ieqlvkbsql l} svbmhdmh~baivkbsql x svh}l wbv`i
Ą
hkmi a~xjh q~ikũh+
Ā
`ikie ?+#I`beiolmi s~hasqivi a~xjh q~ikũh,#9, Dlklsqi~sqvb flkikolmi l q~h}b~i Nbskh l Ch~ohjbvlkh
Ċ
hl}v~ũlql i`beiolmx s~hasqivi a~xjh q~ikũh LV _NI xs`mhah
Ċ
hd bdmh~x=i, >"? }i w~b~i
Ą
xk Fhah~iolmh Nbskh l Ch~ohjbvlkh n, 9"? }i w~b~i
Ą
xk ^hwxn`leh _~wseh#>, Xw`iqh bsqi`lc q~ikũl wba`lmhŻx evi~qi`kbd w~hj`haxDDF$i l nlq
Ċ
h babn~ivikh x bvlskbsql eieb Nbski lCh~ohjbvlki nxah lswxkmivi`i w~hx}hqh bnvh}h+
Ā
`ikie 1+#Xvmhql }i wb}imd`mlvikmh,Wb}imd`mlvikmh s~hasqivi l}
Ą
`ikei ?+ bvh Ba`xehhkqlqhqldi v~ũlq
Ċ
h sh sxe`iakb ]iebkx b }iaxŻlvikmx axjx l mhdsqvldi Nbskh l Ch~ohjbvlkh #._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~+8>"78 l 97?"7<, wba lsqld xvmhqldi eib ũqb mh bnvh}i Nbskh lCh~ohjbvlkh w~hdi DDF$x+
Ā
`ikie 8+#_qxwikmh ki skijx,Bvi Ba`xei sqxwi ki skijx aikbd abkbũhkmi l bnmiv`mxmhsh x ._`xŻnhkbd j`isklex NlC.+VD n~bm >?6"9>93+ w~bslkoi >79>+ jbalkh_i~imhvbW~hasmhaiqh`mVlmh
Ċ
i dlklsqi~i NlC
Vmhebs`iv Nhvikai
 v+ ~+ 
Дз
 
лщдлоя
 
ъездз
9:+
Кзнлдз
 
л
 
Щзоѓиюя
 
агдгщюзчз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
#.
Щеяжйидг
 
пезщдгн
 
ЙгШ
.
йч
+ ?7"7? 1>"7?39"76 :6"7: 39"7: <1"7:
г
>1"73,
з
 
я
 
оикг
 
щз
 
ъездла
?<+
Кзнлдз
 
л
 
кзбяжгозѝя
бяпя
 
г
 
пзчздцгѓзаз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
#.
Щеяжйидг
 
пезщдгн
 
ЙгШ
.
йч
+ 8>"78
г
 97?"7<,
Щзоѓию
 
агдгщюзчз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
дз
?>+
щѓибдгцг
 
лбчжздлѓ
93+
бициайчз
>79>+
плбгди
блдгл
 
 ѓи
 
ЛБЕЯНЯ
 
Л
 
ВЛОЕЗЪИЍЯ
 
БЧЯПИ
 
ЮЧЗДУИ
LV _QIKA$N\
ЗЧЗДЖАЗД
I #
ЩЙЗ
,
ЩЗ
 
АИЎЯДЗЧЛБДГА
 
АЛДИЮЗЧДГА
 
СЛДБЛА
#
ААС
,
 Ъезд
9+#
Кзбяжиѝи
,
Щзоѓию
 
агдгщюзчз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
 
блдгл
 
 ѓи
 
Лбеяня
 
л
 
вчгшозюзѝя
 
кзбяжиѝз
 
вчиаз
 
Аиўядзчлбдла
 
алдиюзчдла
 
слдбя
#
ААС
,
вл
LV _qika$n|
зчзджаздя
 #
ЩЙЗ
,
г
 
влоезъиѝя
 
вчои
 
ючздуи
LV _qika$n|
зчзджаздз
 #
ЩЙЗ
, #.
Щеяжйидг
 
пезщдгн
 
ЙгШ
.
йчлѓ
:3"9>,+
 Ъезд
>+#
Гкбзозѝи
W~bdlssb~| kbqh,
Лоезуѕяѓи
 
щи
 
Агдгщюзчщюол
 
сгдздщгѓз
 
г
 
ючиклчз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
 
бз
 
гкбз
W~bdlssb~| kbqh
я
 
гкдлщя
 
лб
 
НА
996+1>8+71>76
уюл
 
вчибщюзоќз
 
вчлюяочгѓибдлщю
87:?
агеглдз
 
ЩБЧ
 
кз
 
влоезъиѝи
 
бчяпи
 
ючздуи
LV
ЩЙЗ
 
щз
 
озеяюла
 
исинюгодлщюг
 
г
 
вчлоиби
 
щои
 
влючийди
 
знюгодлщюг
 
гк
 
щолѓи
 
дзбеиждлщюг
 
оикздл
 
кз
 
влоезъиѝи
 
бчяпи
 
ючздуи
+
 Ъезд
?+#
Зелнзцгѓз
 
щчибщюзоз
 
бчяпи
 
ючздуи
,#9,
Агдгщюзчщюол
 
сгдздщгѓз
 
г
 
ючиклчз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
 
ѕи
 
гкочугюг
 
зелнзцгѓя
 
щчибщюзоз
 
бчяпи
 
ючздуи
LV
ЩЙЗ
 
я
 
щќибиѕиа
 
лаѓичя
=i, >"?
кз
 
йяђию
 
Сибичзцгѓи
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
  n, 9"?
кз
 
йяђию
 
Чивяйегни
 
Щчвщни
 #>,
Явезюи
 
лщюзегш
 
ючздуг
 
влбегѓижя
 
нозчюзедла
 
вчипеибя
 
ААС
$
з
 
г
 
йгѕи
 
лблйчзозди
 
я
 
кзогщдлщюг
 
нзнл
 
Йлщдз
 
г
 
Шичциплогдз
 
йяби
 
гщвяѝзозез
 
вчиякиюи
 
лйзоики
+
 Ъезд
1+#
Ящелог
 
кз
 
влкзѓаќгозѝи
,
Влкзѓаќгозѝи
 
щчибщюзоз
 
гк
 
ъездз
?+
лои
 
Лбеяни
 
идюгюиюгаз
 
щи
 
очуг
 
я
 
щнезбя
 
щз
 
Кзнлдла
 
л
 
кзбяжгозѝя
бяпя
 
г
 
пзчздцгѓзаз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
#.
Щеяжйидг
 
пезщдгн
 
ЙгШ
.
йч
+ 8>"78
г
97?"7<,
влб
 
гщюга
 
ящелогаз
 
нзл
 
уюл
 
 ѓи
 
лйзоикз
 
Йлщди
 
г
 
Шичциплогди
 
вчиаз
 
ААС
$
я
+
 Ъезд
8+#
Щюявзѝи
 
дз
 
щдзпя
,
Лоз
 
Лбеянз
 
щюявз
 
дз
 
щдзпя
 
бздла
 
блдлуиѝз
 
г
 
лйѓзоќяѓи
 
щи
 
я
.
Щеяжйидла
 
пезщдгня
 
ЙгШ
.+
ЩА
 
йчлѓ
>?6"9>93+
бициайчз
>79>+
плбгди
 
ЩзчзѓиолВчибщѓибзозѓяѕг
 
Щзоѓиюз
 
агдгщюзчз
 
ЙгШ
 
Оѓинлщезо
 
Йиоздбз
щ
+
 ч
+ 
1>
 Ki bskbvx
Ą
`iki 9:+ ]iebki b Vlmh
Ċ
x dlklsqi~i Nbskh lCh~ohjbvlkh #._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~+ ?7"7? 1>"7? 39"76:6"7: 39"7: <1"7: l >1"73,
Ą
`iki 6<+ ]iebki b swb~qx x Nbskll Ch~ohjbvlkl #._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~+ >:"73 l 97>"7<,
Ą
`+?+ 1+ l 8+ Ba`xeh b xsqikbv`mhkmx A~Żivkh kij~iah }i swb~q#._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~bm >"7<, l
Ą
`iki 6+ sqiv #9, qi
Ą
ei #n,Ba`xeh b e~lqh~lmldi }i ~iswb~ha qhex
Ċ
hj j~ikqi ._xflkiksl~ikmhswb~qselc diklfhsqiolmi. }i >79>+ jbalkx Vlmh
Ċ
h dlklsqi~iNbskh l Ch~ohjbvlkh ki w~lmha`bj Dlklsqi~sqvi olvl`klc wbs`bviNbskh l Ch~ohjbvlkh ki ?>+ smhaklol ba~Żikbm 93+9>+>79>+jbalkh abklmh`b mh
BA@XEX
B VL_LKL KBV
Ā
IKBJ ALMH@I A^ŴIVKH KIJ^IAH]I _WB^Q NB_KH L CH^OHJBVLKH L ABAMH@L]ICVI@KLOI ]I >79>+ JBALKX
Ā
`ik 9+#W~hadhq,Bvbd Ba`xebd ba~h
ę
xmh sh vlslki kbv
Ą
ikbj almh`iA~Żivkh kij~iah }i swb~q Nbskh l Ch~ohjbvlkh }i >79>+jbalkx+
Ā
`ik >+#Vlslki kbv
Ą
ikbj almh`i kij~iah,#9, Vlslki kbv
Ą
ikbj almh`i A~Żivkh kij~iah }i swb~q Nbskh lCh~ohjbvlkh l}kbsl=i, W~vi kij~iai 97+77777 ED n, A~xji kij~iai 6+77777 EDo, Q~h
Ċ
i kij~iai 1+77777 ED#>, Kbv
Ą
ikl alb A~Żivkh kij~iah }i swb~q Nbskh lCh~ohjbvlkh abamh`mxmh sh ki bskbvx ba~hanl N`lŻlce~lqh~lmi }i abamh`x A~Żivkh kij~iah }i swb~q Nbskh lCh~ohjbvlkh #._`xŻnhkl j`iskle NlC. n~bm :3"7<,+
Ā
`ik ?+#]icvi`kloi,X se`iax s bvbd Ba`xebd i ki w~lmha`bj Dlklsqi~sqviolvl`klc wbs`bvi Nbskh l Ch~ohjbvlkh l Ebdlslmh }i abamh`x

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->