Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Sk Tahun 4

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Sk Tahun 4

Ratings:

4.75

(12)
|Views: 2,077|Likes:
Published by ronipasla

More info:

Published by: ronipasla on Feb 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN EMPAT
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG 
 
Muka Surat 
ASS/ABBA07
Unit/Tema/Tajuk /ArasHasil Pembelajaran Sistem Bahasa PengisianKurikulumCatatan
1
Unit 1Keluargaku Sayang
Tajuk :A1 Keluarga BahagiaA2 Hargai PergorbananIbu bapaA3 Membantu Amalan Terpuji
Mendengar dan Bertutur
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan,intonasi, dan nada yang sesuai.
Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yangdialami atau yang dilihat atau yangdibaca.Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kataganti nama diri yang sesuai mengikutsituasi dalam perbualan.Aras 3 (i) Menerima teguran secara terbuka dalamperbualan.
2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untukmenyampaikan sesuatu cerita.
Membaca
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 1 (i) Membaca perkataan frasa dan ayatyang mengandungi ayat tunggal danayat majmuk dengan sebutan danintonasi yang betul.Aras 1(ii) Menerangkan makna perkataan, frasadan ayat.Aras 2 (i) Membaca dan memahami pelbagai jenisayat dengan memberikan penekananpada intonasi berdasarkan tanda baca.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera danbukan sastera dengan sebutan padaintonasi betul.Aras 1 (ii) Menceritakan bahan isi yang dibaca.
Tatabahasa
Kata namaKata hubungKata tanyaKata pembenarKata nafiKata panggilanAyat penyataAyat tunggalAyat perintahAyat majmuk
Kosa Kata
diasuhmelodigelojohikhlasbahagiamenyambutilhambersempenamengagumitabahkempenperisytiharan
Peribahasa
Berat hatiKata putusIkut jejakBulat hatiLupa daratan
Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai Murni
Kasih sayangBekerjasama
Kemahiran BernilaiTambah
Kemahiran Berfikir- menjana idea- mengkategoriKecerdasan Pelbagai- muzik- interpersonalPembelajaranKontekstual- mengaitkanpengalaman sediaada- hidup berkeluarga
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN EMPAT
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG 
 
Muka Surat 
ASS/ABBA07
Unit/Tema/Tajuk /ArasHasil Pembelajaran Sistem Bahasa PengisianKurikulumCatatan
6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 
.
Aras 1 (i) Merujuk perkataan dan kamus untukmencari makna, meneliti ejaan yangtepat mengikut susunan perkataan.
6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.
Aras 1 (i) Mengecam dan mengenal pasti formatpelbagai genre.Aras 2 (i) Mengenal pasti kata,frasa,peribahasadan ayat yang biasa digunakan dalamsesuatu genre.
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
Aras 1 (i) Menyatakan gambaran umum tentangsesuatu teks yang dibaca.
Menulis
8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal,dan ayat majmuk.
Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenisayat berdasarkan topik yang diberi.Aras 2 (i) Membina ayat majmuk daripada duaatau lebih ayat tunggal yang diberikan.Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan katahubung.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmukberdasarkan tajuk.Aras 2 (i) Membina perenggan dengan ayattunggal dan ayat majmuk.
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.
Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisanberangkai yang kemas dan cantik.
 
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN EMPAT
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG 
 
Muka Surat 
ASS/ABBA07
Unit/Tema/Tajuk /ArasHasil Pembelajaran Sistem Bahasa PengisianKurikulumCatatan
Unit 2Keluargaku Berwawasan
Tajuk : A1 Pendidikan untuk MasaDepanA2 Cerita DatukA3 Tahniah, Abang
Mendengar dan Bertutur
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasisoalan tanpa kata tanya.Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan katatanya dan tanpa kata tanya untukmendapatkan maklumat.
2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untukmenyampaikan sesuatu cerita.Aras 1 (ii) Menyampaikan rentetan peristiwa yangberlaku di luar lingkungan persekolahan.
3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan 
.
Aras 1 (i) Mengembangkan idea tentang sesuatuperkara dengan memberi alasan yangsesuai.Aras 2 (i) Membentangkan fakta tentang sesuatutopik dengan ulasan yang wajar.3.3
Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.
Aras 1 (i) Mempersembahkan idea tentangsesuatu persoalan dengan diksi, ayatdan gaya yang sesuai.Aras 3 (i) Membentangkan pendapat tentangsesuatu persoalan dengan bahasa yangbertatasusila.
Membaca
5.1
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan danintonasi yang betul dan menarik.Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataanmengikut konteks.
Tatabahasa
Kata nama amKata nama khasKata ganti namaKata hubungAyat tunggalAyat majmukKata penegasPolisime
Kosa Kata
insuransyarikatperatusakauanpesertaberbingkaikanmerentapmengacukanmarkasburuh paksadiundangmeraikanterkuak
Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai Murni
Kasih sayangBekerjasama
Kemahiran BernilaiTambah
Kemahiran Berfikir- menjana idea- mengkategoriKecerdasan Pelbagai- muzik- interpersonalPembelajaranKontekstual- hidup berkeluarga

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cik Mutiara liked this
Ashikin Jaffar liked this
Azie Mie liked this
maszulrainiw liked this
Sarol St Xavier liked this
Shahida Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->