Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista presei 01-08 ianuarie 2013

Revista presei 01-08 ianuarie 2013

Ratings: (0)|Views: 38 |Likes:
Published by Adnan Memet

More info:

Published by: Adnan Memet on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

 
 
ORDINUL ARHITEC
Ţ
ILOR DIN ROMÂNIA
1
REVISTA PRESEI01 – 08 ianuarie 2013
 
 
ORDINUL ARHITEC
Ţ
ILOR DIN ROMÂNIA
2
Ordinul Na
ţ 
ional
Ordinul nu r
ă
spunde de informa
ţ
iile prezentate în articolele preluate din ziare. Întreaga r
ă
spundere o poart
ă
autorii acestor articole sau, dupa caz, redac
ţ
ia.
 __________________________________________________ 
REVISTA PRESEI 01 – 08 ianuarie 2013ADEVĂRUL
Case bucureştene uitate din creaţia arh. Ion Mincu
Arh.Ion Mincu (1852-1912),fotografie din rev. Arhitectura1941
Anul acesta ne-am amintit dearhitectul Ion Mincu (1852-1912) dintr-o dublăperspectivă, cea a aniversăriia 160 de ani de la naşterea saşi a comemorării a 100 de anide la trecerea sa în nefiinţă.Este demnă de amintitcontribuţia sa şi din punctulde vedere al caselor bucureştene, dispărute şi uitate astazi.Casa Manolescu-Vitzu
 Multă vreme s-a crezut că prima comandăprimită de Mincu a fost în 1884 şi a constat înrefacerea unei foste case Manolescu pentrudr. Vitzu. Cercetarea de arhivă a scos la luminăproiectul din 1888 (A.N.D.M.B., fond P.M.B.tehnic, dosar 15/1888) în care este prezentăsolicitarea scrisă de mâna arh. Ion Mincupentru o clădire cu două etaje pentruproprietarii R. Manolescu şi A. Vitzu. Casa s-aaflat pe str. Colţei (actualul blvd. NicolaeBălcescu) la nr. 61, aproape de bisericaBoteanu, dar a fost demolată după 1902 cuocazia lărgirii bulevardului.
Casa Manolescu-Vitzu, fotografie din rev.Analele arhitecturii, anul 2, nr. 4, 1891/  faţada din dosarul 15/1888 
 
 
ORDINUL ARHITEC
Ţ
ILOR DIN ROMÂNIA
3
Despre unul dintre proprietari am aflat că era Alexandru N. Vitzu (1853-1902),directorul Institutului de fiziologie (1883), deputat de Neamţ (1895) şi academician.Mincu a lucrat în antrepriză, stilul Renaşterii franceze fiindu-i impus de proprietar.Faţada spre bulevard prezenta o decoraţie bogată la nivelul ancadramentelorferestrelor de la piano nobile. Imobilul a avut patru căi de acces, unul principal dinsprealeea pentru trăsuri şi altele secundare, la corpurile servitorilor. În partea dreaptă avolumului princial şi spre spatele curţii se aflau spaţiile destinate copiilor şi servitorilor.La nivelul parterului au fost prevăzute un amplu vestibul, saloane, sala de masă,biblioteca şi o scară interioară. Din planurile prezente la dosar observăm atenţiaacordată de arhitect plafoanelor şi chiar amplasarii mobilierului. Iniţial corpul dindreapta ar fi trebuit să aibă şi el etaj, dar s-a renunţat, fiind terminat cu o terasă.Colaborarea cu dr. Vitzu s-a încheiat într-un mod neplăcut, arhitectului nefiindu-iachitate ultimele două rate, ceea ce l-a marcat în cariera sa, ferindu-se să mai lucreze înantrepriză ori de câte ori s-a putut.
Casa colonelului Alexandru Robescu
 
Casa A.Robescu, fotografie din N.Petrascu, Ioan Mincu,ed. Cultura naţională, 1928
Proprietarul, Alexandru Robescu(1844-1909), i-a solicitat în 1889(A.N.D.M.B. fond P.M.B. Tehnic,dosarele 19/1889 şi 42/1889) lui IonMincu o construcţie în stil florentin.Ea s-a aflat pe str. Rotari nr.6 (str.I.L.Caragiale de astăzi, unde se aflăactualul sediu al Institutul Naţionalde Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice”Prof. Dr. N. C. Paulescu”). Faţadeleproiectate ne apar sobre, ferestrelefiind încadrate de coloane şiantablament clasice, făcliile iniţialefiind înlocuite cu vase decorative.Din planurile de arhivă reiese dispunerea interioară a casei: la nivelul subsolului eraudepozitele pentru cărbuni, legume, pivniţa de vinuri şi camera de servitor. Casa avea unparter înalt, la care se ajunge pe 6 trepte, iar intrarea poziţionată lateral, dinspre curte,dădea într-un amplu vestibul. În spatele vestibului se afla şi o scară principală, înspirală, iar în partea dreaptă, poziţionate spre faţada de la stradă, cu ample deschideri,erau 2 spaţii de primire, salonul cel mare şi un salonaş. Sufrageria se prelungea cu oterasă spre grădină, iar spre interior-spate erau concepute spaţiile de serviciu ce se

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->