Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
I Analiza Strategiczna 49

I Analiza Strategiczna 49

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:
Published by Magdalena Wardecka

More info:

Published by: Magdalena Wardecka on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
 
ANALIZA STRATEGICZNA
PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIECentrum Wypoczynkowego „Lato”
 
 
 
2
SPIS TREŚCI
 
1.
Pojęcia teoretyczne
........................................................................................................ 3
Podstawowe pojęcia
.......................................................................................................... 3
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
..................................................................................... 73. Analiza makrootoczenia .................................................................................................. 11Metody scenariuszowe .................................................................................................... 114. Analiza otoczenia konkurencyjnego ................................................................................ 21
Punktowa ocena atrakcyjności sektora
............................................................................ 21Mapa grup strategicznych ................................................................................................ 23
5. Analiza przedsiębiorstwa
................................................................................................. 30Metoda TOWS
 – 
SWOT ................................................................................................. 30Metoda SPACE ............................................................................................................... 436. Podsumowanie ................................................................................................................. 47Literatura ......................................................................................................................... 48
 
 
3
1.
Pojęcia teoretyczne
 
Podstawowe pojęcia
 
Przedsiębiorstwo
 
„Przedsiębiorstwem nazywamy podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści”
1
.
Organizacja
„Wyodrębniona całość, lub wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane
i
 powiązane między sobą zbiory elementów, które realizują wspólne cele; grupa ludzi, (conajmniej dwóch), którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany
i
skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów”
2
.
Charakterystyczną cechą organizacji jest to, że posiada cel i plan działani
a, zasoby oraz
kierownictwo. Wg Koźmińskiego w każdej organizacji występują cele, struktura formalna,w tym struktura organizacyjna, zakresy czynności, instrukcje; ludzie, technika,wewnętrzne zróżnicowanie oraz podział na sfedziałalności regulacyjnej ( sferęzarządzania, sferę działalności podstawowej i pomocniczej
-
księgowość, transport).
 
Wizja organizacji
„Koncepcja przyszłości firmy, aspiracja, która powinna być wspólna dla kierownictwa, jak i pozostałych członków organizacji. Jest to obraz przyszłości firmy, którą pracownicy chcąwykreować”
3
.
Misja organizacji
„Jest to szczególny powód istnienia organizacji, który wyróżnia ją od wszystkich innychorganizacji. Pokazuje cel działalności firmy oraz sposób dotarcia do tego celu przyuwzględnieniu zasobów będących w posiadaniu organizacji”
4
.
1
 
 Nasiłowski M.,
System rynkowy
, Wydawnictwo KEY TEST, Warszawa 1998 s. 37.
2
 
Szelągowska K., skrypt z wykładów z przedmiotu
 Zarzadzanie strategiczne
, AM.
3
 
Szelągowska K. op. cit.
 
4
 
Szelągowska K. op. cit.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->