Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Константин Јиречек Историја Срба до 1537

Константин Јиречек Историја Срба до 1537

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:

More info:

Published by: KonstantinosXIDragas on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
1
Константин
 
Јиречек
 
ИСТОРИЈА
 
СРБА
 
Превео
 
ЈОВАН
 
РАДОЊИЋ
 
ПРВА
 
КЊИГА
 
ДО
1537.
ГОДИНЕ
 
Политичка
 
историја
 
Друго
 
исправљено
 
и
 
допуњено
 
издање
 
НАУЧНА
 
КЊИГА
 
Издавачко
 
предузеће
 
народне
 
 републике
 
Србије
 
БЕОГРАД
1952
Штампарија
 
и
 
књиговезница
 ""
Научна
 
књига
""
Космајска
28
БЕОГРАД
 
 
2 
ПРЕГЛЕД
 
САДРЖИНЕ
 I
ДЕО
 
o
 
Исправак
 
и
 
допуне
 
o
 
Предговор
 
o
 
Први
 
предговор
 
преводиоца
 
o
 
Други
 
предговор
 
преводиоца
 
ПРВИ
 
ОДЕЉАК
:
Предсловенско
 
доба
 
Прва
 
глава
:
o
 
Природа
 
земљишта
 
и
 
њен
 
утицај
 
на
 
историју
 
Друга
 
глава
:
o
 
Илири
,
Трачани
,
Јелини
,
Келти
 Tpe
ћ
a
глава
:
Римљани
 
и
 
доба
 
сеобе
 
народа
 
ДРУГИ
 
ОДЕЉАК
:
Словени
 
насељавају
 
Илирик
 
Прва
 
глава
:
o
 
Словени
 
Друга
 
глава
:
o
 
Сеоба
 
Словена
 
на
 
Балканско
 
Полуострво
 
ТРЕЋИ
 
ОДЕЉАК
:
Срби
 
у
 
ранијем
 
средњем
 
веку
 
Прва
 
глава
:
o
 
Срби
 
од
VII.-X.
века
,
њихове
 
земље
,
владаоци
,
племенско
 
и
 
породично
 
уређење
 
Друга
 
глава
: 
o
 
Погаништво
 
и
 
хришћанство
 
Трећа
 
глава
:
o
 
Византијска
 
превласт
 
и
 
борба
 
с
 
Бугарима
 
у
IX
и
 
Х
 
веку
 
 Четврта
 
глава
:
o
 
Дукљански
 
краљеви
 
и
 
велики
 
жупани
 
Рашке
 
у
 
борби
 
против
 
Византије
 
од
 
Х
I.-
Х
II.
века
 
Пета
 
глава
:
o
 
Велики
 
жупан
 
Стефан
 
Немања
 
ЧЕТВРТИ
 
ОДЕЉАК
:
Србија
 
велика
 
сила
 
на
 
Балк
.
Полуострву
 
под
 
потомцима
 
Стефана
 
Немање
 
Прва
 
глава
:
o
 
Синови
 
и
 
унуци
 
Немањини
 
за
 
време
 
Латинскога
 
Царства
.
o
 
Стефан
 
Првовенчани
1196-1228
стиче
 
краљевску
 
круну
 
и
 
заснива
 
српску
 
цркву
.
o
 
Краљ
 
Стефан
 
Урош
1243-1276
 
3
Друга
 
глава
:
o
 
Офанзива
 
против
 
Византије
.
o
 
Полет
 
Србије
 
под
 
краљевима
 
Стефаном
 
Драгутином
1276-1282,
на
 
северу
 
до
1316,
o
 
Стефаном
 
Урошем
II.
Милутином
1282-1321
и
 
o
 
Стефаном
 
Урошем
III 1321-1331,
Трећа
 
глава
:
o
 
Србија
 
под
 
краљем
 
Стефаном
 
Душаном
1331-1355,
царем
 
од
1346,
највећа
 
сила
 
на
 
Балк
.
Полуострву
.
o
 
Освојење
 
Македоније
,
Арбаније
,
Тесалије
 
и
 
Епира
 
 Четврта
 
глава
:
o
 
Опадање
 
српске
 
државе
 
под
 
царем
 
Урошем
1355-1371.
o
 
Цар
 
Симеон
 
у
 
Тесалији
1350-1370?.
o
 
Краљ
 
Вукашин
1366-1371
и
 
бој
 
с
 
Турцима
 
на
 
Марици
 
Пета
 
глава
:
o
 
Државно
 
уређење
 
и
 
државна
 
управа
.
o
 
Двор
,
племство
,
свештенство
,
градови
 
и
 
тргови
,
сељаци
 
и
 
пастири
.
o
 
Војно
 
уређење
.
o
 
Право
 
и
 
судови
 
Шеста
 
глава
:
o
 
Земљорадња
,
занати
,
трговина
 
и
 
финансије
.
o
 
Друштвени
 
и
 
духовни
 
живот
 
ПЕТИ
 
ОДЕЉАК
:
Средњевековна
 
Србија
 
у
 
борби
 
противТурака
1371-1459.
o
 
Српски
 
деспоти
 
у
 
 јужној
 
Угарској
1471-1537.
o
 
Почеци
 
Црне
 
Горе
 
Прва
 
глава
:
o
 
Турска
 
освојења
 
у
 
Европи
.
o
 
Краљ
 
Марко
 
и
 
српски
 
удеони
 
кнежеви
 
у
 
Македонији
 
постају
 
турски
 
васали
.
o
 
Стефан
 
Твртко
,
босански
 
бан
 
као
 
крунисани
 
српски
 
краљ
, 1377.
o
 
Кнез
 
Лазар
,
Вук
 
Бранковић
,
Балшићи
 
и
 
друге
 
династе
 
на
 
северу
.
o
 
Бој
 
на
 
Косову
1389
Друга
 
глава
:
o
 
Кнез
,
доцније
 
деспот
 
Стефан
 
Лазаревић
1389-1427Tpe
ћ
a
глава
:
o
 
Деспот
 
Ђурађ
 
и
 
његови
 
наследници
 
до
 
пада
 
Смедерева
1459
 Четврта
 
глава
:
o
 
Пропаст
 
Босне
1463
и
 
Херцеговине
 
Стефана
 
Вукчића
1482.
o
 
Црнојевићи
 
у
 
Црној
 
Гори
 
до
1528.
o
 
Српски
 
деспоти
 
у
 
 јужној
 
Угарској
1471-1537.
Пета
 
глава
:
o
 
Унутрашње
 
прилике
 
у
 
Србији
 
у
 
последњем
 
веку
 
пре
 
турског
 
освојења
 
II
ДЕО
 
Увод
 
I.
Период
 
Немањића
1171-1371
Прва
 
глава
:
o
 
Државно
 
право
 
и
 
државна
 
управа
.
o
 
Владалац
 
и
 
његов
 
двор
 
o
 
Име
 
државе
Servia, Sclavonia, Rassia,
o
 
Назив
 
земља
 
и
 
набрајање
 
њених
 
делова
 
у
 
владарској
 
титули
,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->